منابع معلوماتی

خلاصه فعالیت ها و دستاورد ها

    20 جوزا 1396

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش فعالیت های سال 1394 موسسات غیردولتی را که دربرگیرنده مصارف وفعالیت های موسسات غیردولتی درسطح کشور که یک اصل اساسی برای شفافیت، حسابدهی واطلاع رسانی برای حکومت، مردم و تمویل کننده گان … ادامه مطلب

گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی ۱۳۹۴

    8 قوس 1395

بخش اول آن را خلاصه فعالیت های مؤسسات شامل حجم میزان مصارف مؤسسات، بخش دوم آن را گزارش تفصیلی از میزان مصارف پروژه های مؤسسات به تفکیک سکتور ها، بخش سوم آن را فراهم آوری تسهیلات برای مؤسسات غیردولتی توسط وزارت … ادامه مطلب

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی (NGOs)

    7 عقرب 1395

تمام موسسات عیر دولتی که در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میشوند مطابق ماده (31) قانون انجو ها مکلف به ارائه راپور فعالیت از تطبیق پروژه ها و صورت مصارف مالی فعالیت های پروژه وی شان در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند … ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.