جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / اشتراک دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه

اشتراک دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه

وزارت اقتصاد_ افغانستان: دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه اشتراک کردند.در این جلسه که با حضور نماینده‌گان ارشد وزارت صحت‌عامه، مسوولان مؤسسه‌ی اهید و افراد شاکی از فعالیت‌های این موسسه، در مقر ولسی‌جرگه‌ی شورای ملی برگزار شد در رابطه با چالش‌ها در تطبیق پروژ‌ه‌های صحی از سوی مؤسسه‌ اهید در ولایت تخار و بده‌کاری این مؤسسه‌ بحث و تبادل نظر صورت گرفت. عبدالعزیزحکیمی رییس کمیسیون اقتصادملی ولسی‌جرگه چالش‌ها در تطبیق پروژ‌ه‌ها از سوی مؤسسه‌ی اهید را یاد آور شد و از مسوولان خواست در راستای حل آن اقدام نمایند.دوکتور فاریابی در این جلسه، در رابطه به اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر نظارت از کارکرد مؤسسه‌ی غیردولتی اهید در تخار معلومات داده افزود: این وزارت پس از دریافت شکایت‌ها مبنی بر موجودیت مشکلات در قسمت تطبیق پروژ‌ه‌های صحی در بخش‌های مختلف این ولایت، اقدامات فوری را انجام داده است.دوکتور فاریابی ضمن تاکید بر این که پارلمان کشور می تواند با استفاده از دیتابیس آنلاین گزارش‌دهی موسسات غیردولتی ( NGOS_MIS) از فعالیتِ مؤسسات و چگونگی تطبیق پروژه‌ها توسط آنان‌ نظارت نماید، تعهد سپرد تا فهرست مؤسسات غیردولتی را که در کشور فعالیت دارند با کمیسیون اقتصاد ملی مجلس شریک سازد.در این جلسه نماینده‌گان وزارت صحت‌عامه نیز در رابطه به پرداخت معاشات کارمندان صحی و اجرای بده‌کاری‌های مؤسسه‌ی اهید معلومات ارائه کردند.گفتنیست مؤسسه‌ی اهید در آغاز ٢٠١٩ میلادی از طریق داوطلبی مسوولیت تطبیق پروژ‌ه‌ه‌های صحی در ولایت‌های تخار، نورستان و سمنگان را عهده دار شده بود.