جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / بحث روی طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد_افغانستان

بحث روی طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد_افغانستان

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، در قصر چهار چنارِ ارگ دیدار کرد.در این دیدار، روی طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی بحث صورت گرفت.اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که، طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی، یک‌بار دیگر با موسسات، شریک و دیدگاه آنان در رابطه به محتوای مواد مندرج اخذ گردد.