جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / تاکید وزیر اقتصاد روی تخصصی شدن کار موسسات غیر دولتی

تاکید وزیر اقتصاد روی تخصصی شدن کار موسسات غیر دولتی

وزارت اقتصاد-افغانستان: جلسه تخنیکی ریاست انسجام موسسات غیر دولتی، به رهبری دوکتور کریمه حامد فاریابی با حضور اعضای کمیسیون در تالار کنفرانس‌های این وزارت برگزار شد.در این جلسه اسناد (۱۶) موسسه غیر دولتی داخلی و خارجی، به منظور بررسی به کمیته تخنیکی ارایه شد.هم‌چنان برای(۲۹۲) موسسه غیر دولتی داخلی و خارجی که مطابق قانون موسسات غیر دولتی بیش‌تر از دو سال پی‌هم گزارش فعالیت خویش را به ریاست انسجام موسسات غیر دولتی ارایه نکرده‌اند، فرصت داده شد تا گزارش‌های شان را ارایه کنند، در غیر صورت منحل می‌شوند.در این نشست، در نتیجه بررسی اسناد، مصوبه‌یی برای دوباره فعال شدن (۱۷) موسسه غیر دولتی داخلی، (۱) موسسه غیر دولتی خارجی، تغییر نام (۲) موسسه غیر دولتی داخلی، اخذ مثنی جواز فعالیت (۱) موسسه غیر دولتی داخلی، انحلال (۱) موسسه غیر دولتی داخلی به تقاضای هیئت رهبری موسسه، انحلال (۱) موسسه غیر دولتی خارجی به تقاضای هیئت رهبری موسسه، امضا شد.هم‌چنان، وزیر اقتصاد به شفافیت کاری بیش‌تر و تخصصی شدن کار موسسات تاکید کرد.این در حالی‌ست که به تعداد (۲۱۷۹) موسسه غیر دولتی نزد ریاست انسجام موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد ثبت می‌باشد که از آن جمله به تعداد (۱۹۱۲) موسسه داخلی و متباقی به تعداد (۲۶۷) آن خارجی می‌باشند.