جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / تایید اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی

تایید اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی

وزارت اقتصاد- افغانستان:اسناد 44 موسسه‌ی غیردولتی داخلی و خارجی ( 42 موسسه غیردولتی داخلی و 2 موسسه غیردولتی خارجی) از سوی کمیسیون عالی ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.جلسه‌ی این کمیسیون امروز به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با اشتراک رییس و مسوولان ریاست انسجام امور موسسات غیردولتی، نمایندگان ادارات ذی‌ربط و مسوولان موسسات غیردولتی در مقر وزارت اقتصاد تدویر یافت.قرار است در جریان روزهای نزدیک برای موسساتی که اسناد شان مورد تایید کمیسیون عالی ارزیابی قرار گرفته است مجوز فعالیت صادر شود.از سویی هم در این جلسه اسناد یکی از موسسات غیردولتی خارجی بنابر عدم تکمیل موارد لازم جهت تصمیم گیری به جلسه‌ی بعدی کمیسیون عالی ارزیابی راجع و در رابطه با فعال شدن مجدد 7 موسسه غیردولتی تصمیم گرفته شد.دوکتور کریمه حامد فاریابی در این جلسه بر رعایت اصل شفافیت در پروسه ثبت و راجستر موسسات تاکید کرد و از موسساتی که قرار است مجوز فعالیت اخذ نمایند خواست تا گزارش فعالیت‌های خود را با ریاست انسجام امور موسسات غیردولتی شریک سازند.قرار است این موسسات در سکتورهای صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت به فعالیت بپردازند.____