جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه

جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه

در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه که به ریاست محمد رحیم حسن‌یار رئیس این کمیسیون دایر شده بود، دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در مورد وضیعت عمومی اقتصاد کشور، رشد اقتصادی، نرخ تورم، میزان سطح فقر در کشور، عواید سرانه و مصونیت غذایی به رویت ارقام و پروسۀ ارزیابی تمام پروژه‌های انکشافی دولت و برنامۀ انکشاف پایدار افغانستان توضیحات داده گفت: (۱۹۲۴ ) موسسه داخلی و (۲۸۰) موسسه خارجی در کشور فعالیت دارند