جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود. در ابتدا مسؤول این مؤسسه، با یادآوری از تجربۀ بیست و پنج سالۀ شان در افغانستان گفت: آن‌ها تلاش دارند تا یک سیستم صحی جواب‌ده و متداوم را در افغانستان ایجاد نمایند. فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور متمرکز به تقویۀ سیستم صحی، تقویۀ خدمات ابتدایی صحی و شفاخانه‌ای، کنترول امراض ساری، تأمین صحت روانی، گسترش مشاوره‌های روانی- اجتماعی و بلند بردن ظرفیت کارکنان صحی می‌باشد. این مؤسسه در 34 ولایت کشور خدمات صحی را در سطح مراکز صحی و شفاخانه‌ها عرضه می‌کند.سپس وزیر اقتصاد با ابراز سپاس از فعالیت‌های چشم‌گیر آن مؤسسه در تقویۀ عرضه خدمات صحی در کشور، نقش موسسات غیردولتی را در رشد و انکشاف تمام ابعاد جامعه، مهم و برجسته خوانده و از طرح‌های جدید وزارت اقتصاد برای حمایت از مؤسسات غیردولتی و تقویۀ مؤثریت و کارآیی این مؤسسات در انکشاف متوازن جامعه خبر داد.