جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / نشست مشورتی پیرامون شمولیت نظرها و پیشنهادهای موسسات غیردولتی

نشست مشورتی پیرامون شمولیت نظرها و پیشنهادهای موسسات غیردولتی

نشست مشورتی پیرامون شمولیت نظرها و پیشنهادهای موسسات غیردولتی در طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در تالار کنفرانس‌های وزارت اقتصاد برگزار شد.