جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / پیام همدردی وزارت اقتصاد در پیوند به شهادت و زخمی شدن شماری از کارکنان ماین‌روب مؤسسه هلوترست

پیام همدردی وزارت اقتصاد در پیوند به شهادت و زخمی شدن شماری از کارکنان ماین‌روب مؤسسه هلوترست

وزارت اقتصاد_ افغانستان: با تآلم و اندوه فراوان اطلاع یافتم که شماری از کارکنان ماین‌روب موسسه‌ی هلوترست در ولایت بغلان در نتیجه‌ی یک رویداد امنیتی جان باختند و تعدادی هم زخم برداشتند.به نماینده‌گی از وزارت اقتصاد، مراتب عمیق هم‌دردی خود را با خانواده‌های قربانیان این رویداد و هم‌کاران ما در موسسه‌ی هلوترست شریک ساخته، برای شهدا بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارم.این جنایت نابخشودنی را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده انتظار دارم عاملان آن به پنجه‌ی قانون سپرده شوند. مؤسسه متذکره ثبت و راجستر ریاست انسجام مؤسسات غیردولتی این وزارت میباشد، وفعالیت‌های انسان دوستانه را جهت عاری‌سازی بخش‌های مختلف افغانستان از وجود بقایای جنگ / ماین‌ها و مواد منفجر ناشده برای نجات جان مردم افغانستان انجام می دهد.