محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد

22 اسد 1396

new minister

مروز21 اسد 1396 محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد توسط جلالتماب محترم قانپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و جلالتماب محترم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما معرفی گردید.

در محفل که به همین مناسبت در تالار وزارت اقتصاد تدویر یافته بود اعضای محترم کابینه، معینان وزارت ها، اعضای محترم شورای ملی، کارمندان وزارت اقتصاد و کارمندان نهاد دیگر دولتی و غیر دولتی اشتراک نموده بودند.

در نخست جلالتماب سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده و تقرر محترم محمد مصطفی مستور را به سمت سرپرستی وزارت اقتصاد و کاندید وزیر این وزارت به ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده اند وهم چنان از کارکرد های محترم عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد نیز تشکر نمودند .
بعدآ جلالتماب محترم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده و تقرر محترم محمد مصطفی مستور را تبریک گفته و برای شان در امور محوله موفقیت آرزو نمود.

در ادامه محترم عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد صحبت نموده و برای محترم محمد مصطفی مستور آرزو موفقیت نمود و آمادگی خود را برای همکاری با ایشان ابراز نمود.
در اخیر محترم محمد مصطفی مستور از اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی اظهار سپاس نموده و اولویت های و برنامه های کاری اش در مطابقت با دیدگاهی کلی حکومت بیان نمود.
در بخش از صحبت های شان رشد با ثبات اقتصادی را عامل اصلی برای انکشاف اقتصادی دانسته و برای تقویت ظرفیت های تخنیکی این وزارت تلاش خواهد نمود.


Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.