محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

18 جوزا 1398

Article Image Preview

دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور با داوید مارتینون سفیر جمهوری فرانسه مقیم کابل دیدار نمود.

در این ملاقات هر دو جانب بالای موضوعات اقتصادی و چگونگی همکاری در بخش های انکشاف سکتور خصوصی، صحت، معارف و آموزش کارگران مطابق به شرایط بازار کار بحث و تبادل نظر نمودند.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.