اعلامیه وزارت اقتصاد در ارتباط به طرح تعديل قانون موسسات غیر دولتی.

13 جوزا 1399

داونلود فایل PDF

سازمان عفو بین الملل در اعلامیه که به تاریخ ٦ سرطان ۱۳۹۹ ( ٢٦ جون ۲۰۲۰) نشر نموده از محدود شدن فضا برای فعالیت های جامعه مدنی در طرح جدید قانون موسسات غیر دولتی بدون اينكه از موردي خاصي نام ببرد ابراز نگرانی نموده است. 

قابل ذکر است که موسسات غیر دولتی طور اوسط سالانه ۸۵۰ میلیون دالر را به نام افغانستان بمصرف میرسانند، بنأ طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی بيشتر متمرکز به موثر سازي فعالیت های موسسات در راستاي اولویت هاي مردم افغانستان در نقاط دور دست و با در نظر داشت اصل انکشاف متوازن،  پاسخگویي و شفافیت در چگونگی مصارف که خواست مردم، تمویل کنندگان و دولت می باشد، است.

قابل ياد آوريست كه مسودهء این تعديل در همکاری  و مشوره نزدیک با تمام جوانب ذیدخل از جمله موسسه اکبر، شبکه زنان افغان، موسسه هماهنگی موسسات داخلی، مجتمع جامعه مدنی، نمايندگان دفاتر یوناما، اتحادیه اروپا، بخش انکشافی آلمان و دیگر موسسات غیردولتی، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی با تدویر بیش از ۱۰ جلسه تدوین گردیده است.

قرار است اين تعديل كه از جانب كميته قوانين نيز نهايي گرديده در روز های نزدیک جهت تایید نهايي به کابینه ج.ا.ا پیشنهاد شود. 

در صورتيکه نهادي و يا سازماني هنوز هم در مورد طرح تعدیل مذكور نظريات مشخصي داشته باشند، می توانند انرا الي تاريخ ۱۵ سرطان مطابق ۵ جولاي سال جاري با وزارت اقتصاد شریک نمایند تا در جلسه کابینه مطرح گردد.

وزارت اقتصاد همیشه باورمند به روحیه همکاری با موسسات غیر دولتی بوده و با آنها به مثابه شرکای انکشافی و اجتماعی در سطح مرکز و ولایات همواره همكار مي باشد.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.