بازدید داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد همرا با ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی از آسیب دیده گان سیلاب اخیر ولایت پروان

, 7 میزان 1399
در ادامه دگر جنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان روی چگونگی رسیدگی به متضررین سیلاب ها اخیر و کمک نهاد دولتی و غیر دولتی صحبت نموده و از توجه سرپرست وزارت اقتصاد و سایر نهاد های مددرسان به نمایندگی از حکومت محلی پروان ابراز قدردانی کرد.
همچنان در ادامه این سفر، ساختمان مکتب شش صنفی الجهاد تتمندره که از به ارزش ۱۵۰ هزار دالر از کمک های کشور هندوستان از طریق پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند تمویل گردیده بود، توسط داکتر کریمه حامد فاریابی و دگر جنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد.
=================================
اغلې ډاکټرې کریمه حامد فاریابي د اقتصاد وزارت نومانده او سرپرسته وزیره پروان ولایت ته سفر وکړاو د وروستیو سیلاب ځپلو ته يې د غیر دولتي سازمانونو په همکارۍسره د خوراکي توکو بنډلونه ووېشل.
د اقتصاد وزارت، د انساني مرستو ټولنه او اسلامیک ریلیف موسسو په همغږۍ سره، د (۷۸۹) بنډله خواړه د وروستی سیلاب ځپلو کورنیو ته وویشل شو.
د اقتصاد وزارت سرپرستې وزیرې د دولتي او غیر دولتي موسسو لخوا د ورکړل شوو مرستو څخه مننې سره ژمنه وکړه چې، پروان ولایت ته د استوګنو او بنسټيز ودانیو جوړولو لپاره د غیر دولتي سازمانونو او ملاټړ کونکو موسسو د مرستو په همغږۍ کې به ډېره هڅه وکړي.
وروسته د پروان ولایت والي ښاغلي ډګر جنرال فضل الدین عیار د وروستي سیلاب ځپلو سره د دولتي او غیر دولتي سازمانونو مرستو په اړه خبرې وکړې او د پروان د سیمه ییز حکومت په استازيتوب يې د اقتصاد وزارت له سرپرستې او نورو مرستندویو ادارو څخه مننه وکړه.
همدارنګه په همدې سفر کې ، د الجهاد تیتمندریه د شپږ ټولګی لرونکي ښوونځي ودانۍ چې لوړ معيارونو سره د هند هېواد د پراختیایی پروژو له لارې د( ۱۵۰) زره ډالرو په مالي مرستو جوړه شوې د ډاکټرې کریمه حامد فاریابي او ډګر جنرال فضل الدین عیار لخوا ګټه اخيستلو لپاره پرانيستل شو.

Article Image PreviewArticle Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.