خبر ها

مؤسسات محترم غیردولتی !

    5 عقرب 1399

مؤسسات غیردولتی مطابق قانون مؤسسات غیردولتی، مکلف به انجام مکلفیت های قانونی خویش میباشند، از انجائیکه همه مؤسسات در جریان قرار دارند، سیستم آنلاین ریاست فعال میباشد و ارائه خدمات و فراهم آوری تسهیلات از طریق سیستم آنلاین (https:… ادامه مطلب

ارایه گزارش از چگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی نظر به کمیسیون محترم اقتصاد ملی ولسی جرگه توسط هئیات وزارت اقتصاد

    7 میزان 1399

محترم احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه اشتراک نمودند و پیرامون فعالیت های مؤسسات غیردولتی در کشور و در مورد تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی گزارش مختصر ارایه کردن… ادامه مطلب

بازدید داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد همرا با ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی از آسیب دیده گان سیلاب اخیر ولایت پروان

    7 میزان 1399

داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد همرا با ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی به ولایت پروان سفر نمودند و در هماهنگی با موسسات غیر دولتی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر بسته های غذایی توزیع نمودند. وزار… ادامه مطلب

مؤسسات محترم غیردولتی !

    11 سنبله 1399

به اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید اخیر در ولایات کشور، تعداد از هموطنان عزیز ما جان های شرین شان را از دست داده، تعدادی زخمی و خسارات بزرگی مادی برجاگذاشته است و آسیب دیده گان در وضعیت بد بی سرپنائی بسر می برند. ادامه مطلب

اعلامیه وزارت اقتصاد در ارتباط به طرح تعديل قانون موسسات غیر دولتی.

    13 جوزا 1399

قابل ذکر است که موسسات غیر دولتی طور اوسط سالانه ۸۵۰ میلیون دالر را به نام افغانستان بمصرف میرسانند، بنأ طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی بيشتر متمرکز به موثر سازي فعالیت های موسسات در راستاي اولویت هاي مردم افغانستان در نقاط دور… ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات طی سال 1398

    12 جوزا 1399

مطابق صراحت ماده ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی مکلف است طی مدت سه ماه بعداز پایان سال مالی گزارش فعالیت های تحقق یافته سالانه خویش را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات

    17 حوت 1398

مطابق به ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی مکلف است گزارش شش ماه شان را سه ماه بعد از ختم دوره گزارش دهی به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

تدویر پنجمین جلسه کمیته رهبری / پالیسی حکومت، مؤسسات و تمویل کننده گان

    8 حوت 1398

به سلسله جلسات قبلی کمیته رهبری / پالیسی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات، پنچمین جلسه کمیته رهبری/ پالیسی به روز دوشنبه مورخ 5 حوت 1398 که مصادف است به 24 فبرروی 2020 ادامه مطلب

تدویر هشتمین جلسه کمیته تخنیکی موسسات غیردولتی

    1 دلو 1398

به سلسله جلسات قبلی، هشتمین جلسهکمیته تخنیکی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات غیردولتی بتاریخ 22/ 101398/ مصادف به 12 جنوری 2020 به اشتراک روسای ادارات سکتوری و مسؤولین موسسات هماهنگی درمقر وزارت تحت ریاست معین مالی و حساب… ادامه مطلب

ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات

    10 جدی 1398

تعداد مجموعی کارکنان مشغول در مؤسسات غیردولتی به 85383 نفر می رسد که از جمله 84382 آنها افغان و متباقی 1004 اتباع خارجی اند. از نظر جنس تعداد کارکنان مرد به 60264 نفر ( 69 فیصد ) و کارکنان زن به 23769 (31 فیصد) می رسد. د… ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.