خبر ها

تدویر هشتمین جلسه کمیته تخنیکی موسسات غیردولتی

    1 دلو 1398

به سلسله جلسات قبلی، هشتمین جلسهکمیته تخنیکی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات غیردولتی بتاریخ 22/ 101398/ مصادف به 12 جنوری 2020 به اشتراک روسای ادارات سکتوری و مسؤولین موسسات هماهنگی درمقر وزارت تحت ریاست معین مالی و حساب… ادامه مطلب

ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات

    10 جدی 1398

تعداد مجموعی کارکنان مشغول در مؤسسات غیردولتی به 85383 نفر می رسد که از جمله 84382 آنها افغان و متباقی 1004 اتباع خارجی اند. از نظر جنس تعداد کارکنان مرد به 60264 نفر ( 69 فیصد ) و کارکنان زن به 23769 (31 فیصد) می رسد. د… ادامه مطلب

انحلال موسسات غیردولتی داخلی وخارجی درسال 1397 بنابر عدم ارائه گزارش فعالیت

    9 جدی 1398

مطابق ماده( 31 ) قانون موسسات تمام موسسات غیردولتی داخلی وخارجی مکلف به ارائه راپورهای فعالیت خویش در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند در صورتیکه موسسات غیردولتی در طی دوسال پیهم راپورهای خویش را ارائه ننمایند و یا هم مطابق فقره… ادامه مطلب

تنظیم ساختار های رهبری و مدیریتی موسسات غیردولتی مطابق قانون

    8 جدی 1398

وزارت اقتصاد طرزالعمل مدیریت ساختار رهبری موسسات غیر دولتی را با مشوره باموسسات غیر دولتی تدوین و بعداز تائید کمیته پالیسی/ رهبری مؤسسات غیردولتی، تمویل کننده گان و حکومت با موسسات شریک ساخت. به منظور تشخیص مؤسسات خوب و بهتر و… ادامه مطلب

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان" کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی"

    9 اسد 1398

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان” کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی” با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، سفیر اتحادیه اروپا، روئسای موسسات غیردولتی و نهاد های تمویل کننده و خانواده رسانه ها، ام… ادامه مطلب

نشست کمیتۀ رهبری انجوها با اشتراک مهمانان وزارت خانه ها، نمایندگان با صلاحیت منابع تمویل کننده

    18 جوزا 1398

نشست کمیتۀ رهبری انجوها با اشتراک مهمانان وزارت خانه ها، نمایندگان با صلاحیت منابع تمویل کننده، روئسای موسسات هماهنگ کننده با حضور وزیر اقتصاد جلالتمآب داکتر مصطفی مستور در وزارت اقتصاد برگزار گردید ادامه مطلب

محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

    18 جوزا 1398

جوازنامه های موسسات غیردولتی طی کنفرانس درحضورداشت روسای اجرائیوی تعداد ٥٥ موسسات داخلی وخارجی اعطا گرديد. ادامه مطلب

ملاقات دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا با معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی

    18 جوزا 1398

ملاقات دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا با معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی ادامه مطلب

کارگاه (ورکشاپ) تحلیل شاخص‌های چند بعدی فقر یا (MPI) در وزارت اقتصاد برگزار گردید

    18 ثور 1398

این ورکشاپ با سخنرانی محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت و خانم صبینا الکایر استاد دانشگاه آکسفورد امروز شنبه تاریخ 21 ثور افتتاح شد … ادامه مطلب

new minister

محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد

    22 اسد 1396

مروز21 اسد 1396 محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد توسط جلالتماب محترم قانپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.