جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / admin (page 3)

admin

اسناد 46 موسسه غیردولتی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت

در جلسۀ کمیسیون عالی ارزیابی ثبت مؤسسات غیر دولتی که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و با حضور نماینده‌گان ادارات ذی‌ربط دایر گردیده بود، اسناد 46 مؤسسه داخلی غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون دوباره فعال شدن 1 موسسه غیردولتی خارجی، 11 مؤسسه غیردولتی داخلی، تغییرنام 3 مؤسسه غیردولتی داخلی و انحلال 4 مؤسسه غیردولتی داخلی موافقت شد.

Read More »

قبل از ظهر امروز دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد

قبل از ظهر امروز دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در حالی برخی از مسؤولین آن وزارت وی را همراهی می‌کرد، با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد. در این نشست روی طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته وفیصله شد تا قانون مذکور جهت تصحیح و دقت بیشتر به وزارت عدلیه فرستاده شود

Read More »

کمیته تخنیکی انسجام امور مؤسسات غیردولتی تشکیل جلسه داد

کمیته تخنیکی انسجام موسسات غیردولتی با اشتراک اعضای کمیته یادشده در تالار جلسات وزارت اقتصاد تدویر یافت. در نخست احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد؛ در مورد نقش مؤسسات غیردولتی در تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های بشر دوستانه و عامه‌المنفعه در افغانستان صحبت نموده

Read More »

روند اطلاع رسانی از کار مؤسسات غیردولتی بهبود می‌یاید

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه انسجام موسسات غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داد. در آغاز احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد روی فعالیت‌ها، ارزیابی‌ها و چالش‌های ریاست انسجام موسسات غیر دولتی و مدیریت سیستم معلوماتی NGOها روشنی انداخته و از راهکارهای جدید آن ریاست در قبال تنظیم بهتر امور مؤسسات غیردولتی در کشور خبر داد.

Read More »