جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / admin (page 5)

admin

اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

به تعقیب اطلاعیه قبلی  شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398  پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه  اول سال مالی  1398 را الی  30 قوس  ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده …

Read More »

اطلاعیه

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتیب نماید. جهت غنامندی و شامل …

Read More »

ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

 پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را  از نماینده  وزارت اقتصاد در مرکز …

Read More »

45 موسسه غیردولتی جواز فعالیت‌های خود را به دست آوردند

45 موسسه غیردولتی که ۲ مؤسسۀ آن خارجی است، جواز فعالیت‌های رسمی شان را بعد از طی مراحل قانونی به دست آوردند. این مؤسسات روزهای قبل از سوی کمیسیون ثبت و راجستر موسسات غیردولتی معیارات ثبت نام مؤسسات را تکمیل نموده بودند. وزارت اقتصاد افغانستان، مسؤولیت ثبت نام، هماهنگی، انسجام، نظارت، ارزیابی و اخذ راپور های موسسات غیردولتی را داشته ودر هر سال گزارش سالانۀ آن را به نشر می‌سپارد

Read More »