خبر ها

NGOs Certificate Disturibation

محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

    26 میزان 1396

جوازنامه های موسسات غیردولتی طی کنفرانس درحضورداشت روسای اجرائیوی تعداد ٥٥ موسسات داخلی وخارجی اعطا گرديد. ادامه مطلب

certificate disturibation

محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

    19 سنبله 1396

طی یک محفل به تعداد 41 جواز فعالیت موسسات غیر دولتی داخلی و تعداد ۱ جواز فعالیت موسسه خارجی به مسولین موسسات متذکره رسمآ‌ تسلیم داده شد. ادامه مطلب

meeting-smuf

صورت جلسه با کمیته رهبری در رابطه به تطبیق ماده 24 فیصله کنفرانس بروکسل

    19 سنبله 1396

جلسه مطابق اجندا توسط محترم احمد ریاض صدیقی آغاز و از اشتراک کنندگان خواسته شد تا از چگونگی اجراآت خویش در قسمت تصامیم جلسه قبلی گزارش دهند. ادامه مطلب

کارگاه (ورکشاپ) تحلیل شاخص‌های چند بعدی فقر یا (MPI) در وزارت اقتصاد برگزار گردید

    1 سنبله 1396

این ورکشاپ با سخنرانی محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت و خانم صبینا الکایر استاد دانشگاه آکسفورد امروز شنبه تاریخ 21 ثور افتتاح شد … ادامه مطلب

minister meeting with youth

محترم محمد مصطفی مستور با تعدادی از جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی دیدار نمود

    27 اسد 1396

در این دیدار جوانان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی تقرری محترم محمد مصطفی مستور را به حیث سرپرست وزارت اقتصاد یک اقدام نیک دانسته و برای سرپرست محترم … ادامه مطلب

new minister

محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد

    21 اسد 1396

مروز21 اسد 1396 محترم محمد مصطفی مستور به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد توسط جلالتماب محترم قانپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ادامه مطلب

MEC meeting

وزیر اقتصاد برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی این وزارت را در حضور رسانه های جمعی ارایه نمود

    22 ثور 1396

محترم عبدالستار مراد در یک کنفرانس مطبوعاتی با محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه با فساد ادامه مطلب

جلسه گزارش دهی دفتر نظارتی MIS درتالاروزارت اقتصاد دایرگردید

    8 قوس 1395

امروزیکشنه مورخ 1395/8/9 افتتاح جلسه گزارش دفتر MIS توسط محترم عبدالحفیظ (مصلح) رئیس دفتر مقام وبا اشتراک روئسا و آمرین وزارت اقتصاد درتالارآن وزارت دایرگردید . ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.