خبر ها

تطبیق پروژه‌های مؤسسات غیردولتی در سال 1398 بر اساس سکتور ها :

    15 جدی 1399

در سال متذکره در سکتور مصئونیت اجتماعی، 1022 ، در سکتور تعلیم و تربیه ، 603 پروژه، در سکتور صحت، 543 پروژه، در سکتور زراعت، 308 پروژه، در سکتور حکومت‌داری، 162پروژه، در سکتور مبارزه با حوادث، 111 پروژه و در سکتور زیربنا، 66 پروژه… ادامه مطلب

گزارش سالانه 1398 موسسات غیردولتی

    8 قوس 1399

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش ساالنۀ فعالیتهای مؤسسات غیردولتی را برای سال 1398 به دست نشر میسپارد. بدین ترتیب هم دولت و هم مردم ما از چگونگی فعالیت این نهادها و نحوۀ مصرف آنها اطالعات دقیق بدست میآورند و غایت مطلوب که همانا… ادامه مطلب

مؤسسات محترم غیردولتی !

    5 عقرب 1399

مؤسسات غیردولتی مطابق قانون مؤسسات غیردولتی، مکلف به انجام مکلفیت های قانونی خویش میباشند، از انجائیکه همه مؤسسات در جریان قرار دارند، سیستم آنلاین ریاست فعال میباشد و ارائه خدمات و فراهم آوری تسهیلات از طریق سیستم آنلاین (https:… ادامه مطلب

ارایه گزارش از چگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی

    7 میزان 1399

محترم احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه اشتراک نمودند و پیرامون فعالیت های مؤسسات غیردولتی در کشور و در مورد تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی گزارش مختصر ارایه کردن… ادامه مطلب

بازدید داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد همرا با ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی از آسیب دیده گان سیلاب اخیر ولایت پروان

    7 میزان 1399

داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد همرا با ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی به ولایت پروان سفر نمودند و در هماهنگی با موسسات غیر دولتی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر بسته های غذایی توزیع نمودند. وزار… ادامه مطلب

مؤسسات محترم غیردولتی !

    11 سنبله 1399

به اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید اخیر در ولایات کشور، تعداد از هموطنان عزیز ما جان های شرین شان را از دست داده، تعدادی زخمی و خسارات بزرگی مادی برجاگذاشته است و آسیب دیده گان در وضعیت بد بی سرپنائی بسر می برند. ادامه مطلب

اعلامیه وزارت اقتصاد در ارتباط به طرح تعديل قانون موسسات غیر دولتی.

    13 جوزا 1399

قابل ذکر است که موسسات غیر دولتی طور اوسط سالانه ۸۵۰ میلیون دالر را به نام افغانستان بمصرف میرسانند، بنأ طرح تعدیل قانون موسسات غیر دولتی بيشتر متمرکز به موثر سازي فعالیت های موسسات در راستاي اولویت هاي مردم افغانستان در نقاط دور… ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات طی سال 1398

    12 جوزا 1399

مطابق صراحت ماده ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی مکلف است طی مدت سه ماه بعداز پایان سال مالی گزارش فعالیت های تحقق یافته سالانه خویش را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات

    17 حوت 1398

مطابق به ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی مکلف است گزارش شش ماه شان را سه ماه بعد از ختم دوره گزارش دهی به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

تدویر پنجمین جلسه کمیته رهبری / پالیسی حکومت، مؤسسات و تمویل کننده گان

    8 حوت 1398

به سلسله جلسات قبلی کمیته رهبری / پالیسی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات، پنچمین جلسه کمیته رهبری/ پالیسی به روز دوشنبه مورخ 5 حوت 1398 که مصادف است به 24 فبرروی 2020 ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.