منابع معلوماتی

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی

    4 میزان 1398

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتی… ادامه مطلب

اطلاعیه

    17 سنبله 1398

جهت غنامندی و شامل ساختن نظریات مؤسسات غیر دولتی، ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی این وزارت در نظردارد تا جلسۀ را تحت عنوان “نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی” ادامه مطلب

لست تعداد از موسسات غیردولتی که قرار است الی اخیر ماه سنبله به انحلال سوق داده شود همچنان فیصله کمیسیون عالی در رابطه به انحلال این موسسات

    4 سنبله 1398

برای دریافت لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که قرار است به انحلال سوق داده شود به این صفحه مراجه کنید ادامه مطلب

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397

    12 اسد 1398

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان” کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی” با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، سفیر اتحادیه اروپا، روئسای موسسات غیردولتی و نهاد های تمویل کننده و خانواده رسانه ها، ام… ادامه مطلب

لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی

    27 جدی 1396

برای دریافت لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به این صفحه مراجه کنید. ادامه مطلب

NGOs annual reports 2016 cover page

گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی 1395

    10 جدی 1396

فعالیت موسسات در افغانستان سابقه طولانی دارد ولی تا پیش از دهه 70 خورشیدی هیچ اداره مشخص جهت انسجام فعالیت های موسسات در افغانستان وجود نداشت. با گسترش فعالیت های موسسات در افغانستان، بعد از سال 1372 … ادامه مطلب

خلاصه فعالیت ها و دستاورد ها

    20 جوزا 1396

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش فعالیت های سال 1394 موسسات غیردولتی را که دربرگیرنده مصارف وفعالیت های موسسات غیردولتی درسطح کشور که یک اصل اساسی برای شفافیت، حسابدهی واطلاع رسانی برای حکومت، مردم و تمویل کننده گان … ادامه مطلب

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی (NGOs)

    7 عقرب 1395

تمام موسسات عیر دولتی که در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میشوند مطابق ماده (31) قانون انجو ها مکلف به ارائه راپور فعالیت از تطبیق پروژه ها و صورت مصارف مالی فعالیت های پروژه وی شان در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند … ادامه مطلب

گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی ۱۳۹۴

    7 میزان 1395

بخش اول آن را خلاصه فعالیت های مؤسسات شامل حجم میزان مصارف مؤسسات، بخش دوم آن را گزارش تفصیلی از میزان مصارف پروژه های مؤسسات به تفکیک سکتور ها، بخش سوم آن را فراهم آوری تسهیلات برای مؤسسات غیردولتی توسط وزارت … ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.