منابع معلوماتی

ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

    9 جدی 1398

پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را از نماینده وزا… ادامه مطلب

عدم ارائه گزارش موسسات

اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

    8 جدی 1398

به تعقیب اطلاعیه قبلی شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398 پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 را الی 30 قوس… ادامه مطلب

مسؤولیت های قانونی وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری ولایتی وموسسات غیر دولتی

    4 میزان 1398

که جدیداً طی جلسات هماهنکی رهبری/پالیسی به همکاری تمویل کنندگان، ادارات سکتوری و موسسات غیردولتی تدوین و تائید شد و به منظور ایجاد هماهنگی و تطبیق این طرزالعمل ها ورکشاب دو روزه جهت اگاهی دهی به مدیران عمومی تنظیم فعالیت های موس… ادامه مطلب

اطلاعیه

    17 سنبله 1398

جهت غنامندی و شامل ساختن نظریات مؤسسات غیر دولتی، ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی این وزارت در نظردارد تا جلسۀ را تحت عنوان “نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی” ادامه مطلب

اطلاعیه ریاست فعالیت های انسجام موسسات وزارت اقتصاد در رابطه به نشر لست موسسات داخلی و خارجی که طی دوسال 1396-1397 راپور های فعالیت شان را ارائه ننموده اند

    4 سنبله 1398

لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که طی دو سال 1396-1397 راپور فعالیت شانرا ارائه نکرده اند و از تاریخ 30/7/1398 به بعد منحل شناخته شده اند ادامه مطلب

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397

    12 اسد 1398

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان” کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی” با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، سفیر اتحادیه اروپا، روئسای موسسات غیردولتی و نهاد های تمویل کننده و خانواده رسانه ها، ام… ادامه مطلب

لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی

    27 جدی 1396

برای دریافت لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به این صفحه مراجه کنید. ادامه مطلب

NGOs annual reports 2016 cover page

گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی 1395

    10 جدی 1396

فعالیت موسسات در افغانستان سابقه طولانی دارد ولی تا پیش از دهه 70 خورشیدی هیچ اداره مشخص جهت انسجام فعالیت های موسسات در افغانستان وجود نداشت. با گسترش فعالیت های موسسات در افغانستان، بعد از سال 1372 … ادامه مطلب

خلاصه فعالیت ها و دستاورد ها

    21 جوزا 1396

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش فعالیت های سال 1394 موسسات غیردولتی را که دربرگیرنده مصارف وفعالیت های موسسات غیردولتی درسطح کشور که یک اصل اساسی برای شفافیت، حسابدهی واطلاع رسانی برای حکومت، مردم و تمویل کننده گان … ادامه مطلب

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی (NGOs)

    8 عقرب 1395

تمام موسسات عیر دولتی که در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میشوند مطابق ماده (31) قانون انجو ها مکلف به ارائه راپور فعالیت از تطبیق پروژه ها و صورت مصارف مالی فعالیت های پروژه وی شان در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند … ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.