امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4 مؤسسه بازسازی کندز Kunduz Rehabilitation Agency KRA 1384-03-06 غلام محمد اقتاش کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
5 خدمات صحی و انکشافی افغان Afghan Health And Development Services AHDS 1384/03/06 محمد فرید آسمند کابل خدمات اجتماعی، صحت
7 مؤسسه رفاه عامه افغان Afghan Public Welfare Organization APWO 1384-03-06 سید حبیب رحیمی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت
11 موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی Citizens Org for Advocacy Resilience COAR 1384-10-06 عبدالحلیم حلیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
13 مؤسسه خورشید تابان افغان Afghan Luminous Sun ALS 1384-10-06 پروین دوست صلاحیت امضا ندارد کابل خدمات اجتماعی
14 مؤسسه بشردوستی ملی جوان افغان National Humanitarians Juvenile for Afghanistan NHJA 1384-10-06 مرتضی کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه
23 خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان Development and Humanitarian Services for Afghanistan DHSA 17/6/1384 شهیراحمد ذهین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه,و صحت
24 مؤسسه انکشافی سنائی Sanayee Development Organization SDO 17/6/1384 احمد عابد همایونی کابل خدمات اجتماعی
25 مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی Coordination of Humanitarian Assistance CHA 17/6/1384 تاج محمد بصیری کابل خدمات اجتماعی زراعت صحت تعلیم و تربیه مبارزه با حوادث
26 مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان Afghan National Organization for Adult Education ANAFAE 17/6/1384 محمد حسیب امین کابل تعلیم وتربیه
33 همکاری و انکشاف برای افغانستان Agency for Assistance and Development of Afghanistan AADA 17/6/1384 داکتریاسمین یوسفزی/ نورالله ملنگ کابل تعلیم وتربیه، صحت
39 احیای مهارتها و بازسازی ستارز Skills Training and Rehabilitation Society STARS 17/6/1384 دلدار خان شینواری کابل خدمات اجتماعی
40 اداره هماهنگی کمک های همگانی افغان Afghan General Help Coordination Office AGHCO 17/6/1384 سید احمد ننگرهار خدمات اجتماعی
45 موسسه بهزیستی تحرک Move Welfare Organization MWO 17/6/1384 غلام نبی فضلی کابل زراعت، صحت
49 مؤسسه بازسازی و حفاظت از محیط زیست Organization of Rehabilitation and Protection of Environment ORPE 17/6/1384 محمد قاسم شبنم کابل تعلیم وتربیه، صحت
50 اداره بازسازی دهات افغانستان Rural Rehabilitation Association for Afghanistan RRAA 17/6/1384 ریاض الله ولی ولد حضرت امیر کابل زراعت، صحت
51 مؤسسه صحت افغان Afghan Health Organization AHO 24/6/1384 بلقیس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
52 پروگرام کمک های دهاتی غزنی Ghazni Rural Support Program GRSP 24/6/1384 محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی
56 مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان Female Rehabilitation and Development Organization FRDO 24/6/1384 نثاراحمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
59 مؤسسه تربیوی و فرهنگی زنان افغان Educational and Cultural Center for Afghan Women ECCAW 24/6/1384 هما شمیم / اسدالله کوهستانی کفیل کابل خدمات اجتماعی
68 مواظبت خانواده های افغان Care of Afghan Families CAF 1384/7/7 داکتر سید عاشق الله مجیدی کابل خدمات اجتماعی صحت
69 مشورتی آموزش های فنی Agency of Consultancy for Training ACT 1384/7/7 علم گل احمدی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
70 امداد بازسازی برای افغانستان Committee for Rehabilitation Aid to Afghanistan CRAA 1384/7/7 ثنا الحق کابل خدمات اجتماعی
71 افغان اجتماعی پرمختیائی تولنه Afghan Social Development Organization ASDO 1384/7/7 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
74 مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان Afghan Women Resource Center AWRC 1384/7/7 پرتو مینه هاشمی کابل تعلیم وتربیه
75 مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان Agency for Rehabilitation Energy Conservation in Afghanistan AREA 1384/7/7 نثار احمد عمر زی کابل خدمات اجتماعی صحت
76 مؤسسه کمکهای بشری مسکا Humanitarian Assistance Muska HAM 1384/7/7 عزیزه مومند صلاحیت اجرایی ندارد/ محمد کبیر کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی
77 مؤسسه اکبر Agency Coordination Body for Afghanistan ACBAR 1384/7/7 فیوناگال کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی
79 مؤسسه فرهنگی و انکشافی مروه Marwa Cultural Development Organization MCDO 1384/7/7 برشنا کابل زراعت، صحت
84 موسسه تسهيل كننده كمك هاي بشري افغان Humanitarian Assistances and Facilitating Organization HAFO 1384/7/7 امان الله سرابی کابل خدمات اجتماعی، زراعت
85 مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان Training Human Rights Association THRA 1384/7/7 روشن حیران کابل خدمات اجتماعی
86 موسسه خیریه احسان راز Independent Humanitarian Services Association IHSAN 14/7/1384 راز محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
87 موسسه تشویق صلح و دموکراسی در افغانستان Afghan Peace & Democracy Act APDA 14/7/1384 سرور ماموند کابل خدمات اجتماعی
89 موسسه انکشافی و ارتقا ظرفیت جاهد Jahed Development and Capacity building Org. JDCO 14/7/1384 قدسیه صلاحیت اجرایی ندارد / ذبیدالله کفیل موسسه بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
91 موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان Afghan Mobile Reconstruction Association AMRAN 14/7/1384 سبد عبدالقیوم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
94 همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ Partners in Revitalization and Building PRB 14/7/1384 محمد کبیر حکیم کابل صحت
95 موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور Noor Educational Capacity Development Organization NECDO 14/7/1384 فضل الغنی ولد کاکر کابل تعلیم وتربیه
97 موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان Afghan Women Association for Rehabilitation and Development AWARD 21/7/1384 محمد نعیم نذیری کابل خدمات اجتماعی، زراعت
98 موسسه بازسازی بینا Bina Rehabilitation Foundation BRF 21/7/1384 انجنیر عبدالمنان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
102 موسسه کمک های بشری Organization for Humanitarian Assistance CHA 21/7/1384 تاج محمد بصیری کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
103 خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات Nejat Center Social Development Drug Rehabilitation Medical Service NDRC 21/7/1384 محمد قاسم زمانی کابل صحت
105 انکشافی افغان Afghan Development Association ADA 21/7/1384 ضیاالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ،صحت.
106 موسسه شهدا Shuhada Organization SO 21/7/1384 محمد فهیم حکیمی ولد محمد هاشم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، صحت
107 د افغانستان د بیاودانولو رضاکارانو موسسه Voluntary Association for Rehabilitation of Afghanistan VARA 21/7/1384 عبدالسلام کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، زراعت
109 دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه Humanitarian Action For People of Afghanistan HAPA 21/7/1384 حاجی محمد گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، زراعت
112 موسسه احیا و انکشاف افغانستان Relief Organization For Afghanistan Development ROAD 28/7/1384 احمد صمیم ( نجم پور) کابل دمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
114 حفاظت اطفال افغان Save Afghan Children SAC 28/7/1384 سید رضا شاه الهام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیو و تربیه ،
117 دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه Afghanistan National Re- Construction Coordination ANRCC 28/7/1384 حاجی عبدالقدیر/ رحیم الله کریمی سرپرست کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
118 افغان سواد آموزی موسسه Afghan Literacy Organization ALO 28/7/1384 حاجی اغا لالی کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
119 خدماتی انجنیری بازسازی برای افغانستان Engineering Services For Afghanistan Reconstruction ESAR 28/7/1384 محمد عابد نوری کابل خدمات اجتماعی