جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

اخبار

همه

 • اسناد ۴۶ موسسه غیر دولتی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

  چهارشنبه, دلو ۸, ۱۳۹۹

  کابل ۱۸ قوس ۱۳۹۹:در جلسه کمیسیون عالی ثبت مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد، که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور دایر گردیده بود، اسناد ۴۶ مؤسسه جدید غیردولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در جلسه مذکور، پیرامون ثبت اسناد۴۳ مؤسسه داخلی و ۲ مؤسسه خارجی موافقت صورت گرفت، ۱ مؤسسه بنابر مشکلات تخنیکی از ثبت بازماند و برای ۱۲ مؤسسه غیر دولتی دیگر که قبلا منحل گردیده بود

  ادامه

 • وزیر اقتصاد با سفرای کشورهای اروپایی دیدار کرد

  چهارشنبه, دلو ۸, ۱۳۹۹

  دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد قبل از ظهر امروز با اندریاس وان برنت سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل و سفرای کشورهای فرانسه، جرمنی، ناروی، سویدن، سویس، دنمارک و فنلند دیدار و ملاقات کرد.در این دیدار سفرای کشورهای اروپایی با وزیر اقتصاد و هیات رهبری آن وزارت پیرامون تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی در افغانستان تبادل افکار نموده و برای انسجام بهتر مؤسسات غیردولتی در افغانستان به گفتگو پرداختند

  ادامه

 • 45 موسسه غیردولتی جواز فعالیت‌های خود را به دست آوردند

  دوشنبه, دلو ۶, ۱۳۹۹

  45 موسسه غیردولتی که ۲ مؤسسۀ آن خارجی است، جواز فعالیت‌های رسمی شان را بعد از طی مراحل قانونی به دست آوردند. این مؤسسات روزهای قبل از سوی کمیسیون ثبت و راجستر موسسات غیردولتی معیارات ثبت نام مؤسسات را تکمیل نموده بودند. وزارت اقتصاد افغانستان، مسؤولیت ثبت نام، هماهنگی، انسجام، نظارت، ارزیابی و اخذ راپور های موسسات غیردولتی را داشته ودر هر سال گزارش سالانۀ آن را به نشر می‌سپارد

  ادامه

 • دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود

  دوشنبه, دلو ۶, ۱۳۹۹

  دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود. در ابتدا مسؤول این مؤسسه، با یادآوری از تجربۀ بیست و پنج سالۀ شان در افغانستان گفت: آن‌ها تلاش دارند تا یک سیستم صحی جواب‌ده و متداوم را در افغانستان ایجاد نمایند. فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور متمرکز به تقویۀ سیستم صحی، تقویۀ خدمات ابتدایی صحی و شفاخانه‌ای

  ادامه

گزارش ها و منابع معلوماتی

همه
 • مسؤولیت های قانونی وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری ولایتی وموسسات غیر دولتی

  سه شنبه, دلو ۷, ۱۳۹۹

  طرح و ایجاد : 1.   طرزالعمل هماهنگی فعالیت های موسسات در سطح ولایات 2.     طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات با ادارات سکتوری  3.     طرزالعمل نظارت گزارشدهی، اعتباردهی و وضع جریمه های نقدی موسسات 4.     طرزالعمل ساختار رهبری موسسات 5.     طرزالعمل نظارت از امور بانکی موسسات و 6.     طرزالعمل ثبت و راجستر و تصفیه و انحلال   که …

 • اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

  سه شنبه, دلو ۷, ۱۳۹۹

  به تعقیب اطلاعیه قبلی  شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398  پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه  اول سال مالی  1398 را الی  30 قوس  ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده …

 • اطلاعیه

  سه شنبه, دلو ۷, ۱۳۹۹

  وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتیب نماید. جهت غنامندی و شامل …

 • ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

  سه شنبه, دلو ۷, ۱۳۹۹

   پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را  از نماینده  وزارت اقتصاد در مرکز …

درباره ما

طبق صراحتی که قانون موسسات غیر دولتی داده است، موسسه عبارت از نهاد غیردولتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که به عنوان عرضه کننده خدمات بشردوستانه، تقویت جامعه مدنی ودموکراسی، حقوق شهروندی، داد خواهی وحکومت داری خوب معرفی شده است. تا قبل از دهه هفتاد هجری خورشیدی، موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان به ندرت فعالیت مینمودند، که بگونه مثال میتوان از موسسات پاملرنه، ایشیافاوندیشن، هئیت معاونیت بین المللی و یادکرد.همچنان برای انسجام فعالیت های این موسسات اداره مشخصی وجود نداشت. ادامه مطلب

موسسات غیردولتی چه نوع نهاداند

مؤسسات غیر دولتی (NGO) عبارت از سازمان داوطلبانه اجتماعی است که در یک مکان مشخص، به گونه غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیر دولتی برای رفاه و توسعه اجتماعی فعالیت مینماید.

قانون موسسات غیردولتی

این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی (NGOs) در کشور وضع گردیده است. شرایط تأسیس،ثبت،طرزاداره،فعالیت،نظارت داخلی،انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.

فرق بین موسسه و شرکت های انتفاعی

مؤسسات غیردولتی منحیث سازمان های غیرانتفاعی از طرف افراد همفکر وداوطلب تاسیس شده و فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی عامه المنفعه را بدون در نظر داشت منافع مادی انجام میدهند.

موسسات هماهنگی

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی – وزارت اقتصاد یگانه مرجع ثبت مؤسسات درکشور بوده که ازجمله چهار موسسه ذیل به حیث موءسسات همانگی فعالیت مینمایند.