جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار

اخبار

برگزاری جلسه‌ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی (NGOs)

وزارت اقتصاد_افغانستان: جلسه‌ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی، به رهبری محمد طاهر روزی سرپرست معینیت مالی و اداری و احمدریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد

Read More »

اشتراک دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه

وزارت اقتصاد_ افغانستان: دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی، در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه اشتراک کردند.در این جلسه که با حضور نماینده‌گان ارشد وزارت صحت‌عامه

Read More »

پیام همدردی وزارت اقتصاد در پیوند به شهادت و زخمی شدن شماری از کارکنان ماین‌روب مؤسسه هلوترست

وزارت اقتصاد_ افغانستان: با تآلم و اندوه فراوان اطلاع یافتم که شماری از کارکنان ماین‌روب موسسه‌ی هلوترست در ولایت بغلان در نتیجه‌ی یک رویداد امنیتی جان باختند و تعدادی هم زخم برداشتند.به نماینده‌گی از وزارت اقتصاد، مراتب عمیق هم‌دردی خود را با خانواده‌های قربانیان

Read More »

تایید اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی

وزارت اقتصاد- افغانستان:اسناد 44 موسسه‌ی غیردولتی داخلی و خارجی ( 42 موسسه غیردولتی داخلی و 2 موسسه غیردولتی خارجی) از سوی کمیسیون عالی ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.جلسه‌ی این کمیسیون امروز به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد

Read More »