جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار

اخبار

اسناد ۴۶ موسسه غیر دولتی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

کابل ۱۸ قوس ۱۳۹۹:در جلسه کمیسیون عالی ثبت مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد، که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور دایر گردیده بود، اسناد ۴۶ مؤسسه جدید غیردولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در جلسه مذکور، پیرامون ثبت اسناد۴۳ مؤسسه داخلی و ۲ مؤسسه خارجی موافقت صورت گرفت، ۱ مؤسسه بنابر مشکلات تخنیکی از ثبت بازماند و برای ۱۲ مؤسسه غیر دولتی دیگر که قبلا منحل گردیده بود

Read More »

وزیر اقتصاد با سفرای کشورهای اروپایی دیدار کرد

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد قبل از ظهر امروز با اندریاس وان برنت سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل و سفرای کشورهای فرانسه، جرمنی، ناروی، سویدن، سویس، دنمارک و فنلند دیدار و ملاقات کرد.در این دیدار سفرای کشورهای اروپایی با وزیر اقتصاد و هیات رهبری آن وزارت پیرامون تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی در افغانستان تبادل افکار نموده و برای انسجام بهتر مؤسسات غیردولتی در افغانستان به گفتگو پرداختند

Read More »

45 موسسه غیردولتی جواز فعالیت‌های خود را به دست آوردند

45 موسسه غیردولتی که ۲ مؤسسۀ آن خارجی است، جواز فعالیت‌های رسمی شان را بعد از طی مراحل قانونی به دست آوردند. این مؤسسات روزهای قبل از سوی کمیسیون ثبت و راجستر موسسات غیردولتی معیارات ثبت نام مؤسسات را تکمیل نموده بودند. وزارت اقتصاد افغانستان، مسؤولیت ثبت نام، هماهنگی، انسجام، نظارت، ارزیابی و اخذ راپور های موسسات غیردولتی را داشته ودر هر سال گزارش سالانۀ آن را به نشر می‌سپارد

Read More »

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود. در ابتدا مسؤول این مؤسسه، با یادآوری از تجربۀ بیست و پنج سالۀ شان در افغانستان گفت: آن‌ها تلاش دارند تا یک سیستم صحی جواب‌ده و متداوم را در افغانستان ایجاد نمایند. فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور متمرکز به تقویۀ سیستم صحی، تقویۀ خدمات ابتدایی صحی و شفاخانه‌ای

Read More »