امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
192 اداره مشاورین تخنیکی افغان Afghan technical consultants ATC 5/11/1384 کفایت الله ابلاغ ریس عمومی موسسه کابل پاکسازی ماین وو مواد منفجر ناشده بقای جنک ها
194 موسسه کمک های بین المللی هنگری Hungarian International Aid. HIA 5/11/1384 احمد خالد عمری کابل کمک های بشردوستانه وانکشاف بین المللی
196 غذابراي گرسنگان بين المللي Food for the Hungry International FHI 1/2/2006 زيباهمرايف کابل خدمات اجتماعی
197 دجاپان درضاكارانو بين المللي ټولنه Japan International Volunteer Center JVC 12/11/1984 اونیا ماریو کابل صحت وانكشاف دهات
202 میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا Afghan Women Organization AWO 19/11/1384 سویتا شبرنگ کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
204 حمایت سبزپارسیان Green Relief Institute International PGRI 19/11/1384 مصطفی قنبری کابل صحت
205 محبوبه پرامیس Mahbooba Promise MP 19/11/84 سید مجتبی نظامی کابل خدمات اجتماعی
207 آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان Afghan Media and Culture Center AMCC 19/11/1384 Kumar Verma/پرسانت ستاپتی کابل کلتوری
209 شبکه انترنیوزافغانستان Internews Network Afghanistan INA 26/11/1384 جنیفر شارمینی بویل کابل مطبوعات
210 کپ انامور Committee Cap Anamur CCA 6/11/1384 گیورگ تخار معارف وصحت
211 مدیاسنتربرای افغانستان Media Center for Afghanistan MCA 26/11/1384 محمد عاطف کابل معارف وازدیاد نشریه ها درکشور
213 هلپ جرمنی Help Germany HG 26/11/ 1384 سید احمد بسیم گیلای سرپرست هرات اموراجتماعی وزراعت
215 ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری MIS Reproductive Choices MSI 26/11/1384 Dr. Yaqoob Muslih کابل صحت طفل ومادر
216 مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی Center for International Private Enter Prise CIPE 1384/11/26 محمد نصیب کابل رشد سیستم بازارآزاد
220 وارچایلدبریتانیا War child UK WCUK 1384/12/13 Bijay Kumar کابل کمک های عاجل به اطفا ل
222 افرن انکشا فی Afrane development Afrane 14/12/1384 برنارد دومی کابل پروگرامهای انکشا فی
224 افغانستان فردا Afghanistan Domain AD 17/12/1384 جان متیود کابل معارف ومساعدت برای اطفال کارکن روی سرک
225 اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان Afghanistan schulen Union of assistance For schools in afghanistan VUSAF e.v 2/2/1385 بصیراحمد عمر فاریاب تعلیم و تربیه
234 اطفال به ما نیاز دارند KINDER BRAUCHEN UNS KBU 18/3/1385 سید آصف حیدری کابل صحت عامه
237 فیروز کوه TURQUOISEMountain TM 18/3/1385 احمدشکیب سخی زاده کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
241 کمک های خیریه Missionries Of Charity MC Melanie Mujawa Mariya کابل خدمات اجتماعی
246 شفاخانه بین المللی کیور Cure International Hospital CIH 5/5/1385 سید یوسف خان کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
251 خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز JHPIEGO Jhpiego 19/5/1385 ستیک مارکر هانسین کابل صحت ترینگ داکتر ها ونرسها
254 موسسه بین المللی سولیدارتی Solidarites International SI 19/5/1385 Nicolas Rene Georges Teuma/ sinu chacko 29/6/2024 کابل اب وحفظ الصحه انکشاف روستا ها
256 امداد توسعه بصیر Basir Development Relief Welfare Organisation BDRO 26/10/1385 عبدالله وثاقتی قاسمپور کابل آموزش حرفوي وفني
257 تهداب گذاری امید های بین المللی International Foundation of Hope IF- HOPE 23/6/1385 لطیفه هاشمی ننگرهار مساعد ساختنزمين دراقتصاد تعليمات وانكشاف جامعه
258 سرپرستی اطفال یتیم Internional Orphan care IOC 23/6/1385 عیسی خان/ میوند ننگرهار كمك به اطفال يتيم وغريب
259 تحفظ حیات وحش افغانستان Wildlife Conservation Society WCS 1385/6/23 ریچارد پیلی کابل تحفظ حیات وحش
260 پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان UNO Education Projects for Afghanistan UNO EP 1385/6/29 حمید الله انوری کابل معارف وانكشاف سيستم تعليم وتربيه
261 دوستی فرانسه با افعانها (افرن) Afrane Amitie Franco Afghan AFRANE 29/6/1385 پولین له پونت کابل تعلیم وتربیه
265 ایکول اکسس Equal Acceess EA 1385/6/29 محمد انور جميلي کابل نشراتي برنامه هاي راديوئي
267 گروپ انرژی تجدید شدنی و محیط زیست Geres GERES 29/6/1385 عبد المالک بصیری کابل توليدسيستم حرارت آفتاب
268 انستیتوت گذارش دهی جنگ وصلح Institute For War and Peace Reporting IWPR 1385/6/26 جین میکیزی کابل تهيه گزارشات تربيه ژورنالستان تقويه مطبوعات
269 خیریه همکاری وانکشاف Cooperazione E Sviluppo CESVI 13/7/1385 سیرو یاریزی/ محمد نسیم سوداگر هرات خدمات اجتماعی
271 ارزو Arzu inc ARZU 1385/7/13 عبدالعزیز عمر کندهار خدمات اجتماعي مخصوصا براي خانمها
272 انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی National Democratic Institute for International Affairs NDI 13/7/1385 محمد داود کوهی کابل تقویه دموکراسی
274 علوم اداری برای صحت Management Sciences for Health MSH 13/7/1385 Norio Kasahara/ امتیاز ابن منان تاریخ ختم صلاحیت ۲۰ جون ۲۰۲۴ کابل صحت
275 اداره تغذیه وتحصیل بین المللی Nutrition and Education International Inc NEI 11/8/1385 نثار احمد سیرت کابل صحت
276 کمپاین بین المللی زنان Womens Capain International WCI 1385/8/11 نسرین رفیق کابل تعليم تربيه ارتقاي اگاهي زنان درمورد شوراهاي ولايتي
278 محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری Muhammad Bin Rashid Al Maktom Humanitarian and Charity EST MBR 1385/8/11 محمد یشیر کندهار تعليم تربيه خدمات اجتماعي زراعت صحت
279 انکشاف کوپراتیف های زراعتی بین المللی Agricalture Development InternationalVolanteer ACDIVOCA 5/11/1385 برائین مکگیل کابل حمايت ازتوسعه سكتور زراعت از طريق تهيه قرضه هاي كوچك
280 بی بی سی میدا اکشن BBC Media Action BBC MA 2007-01-21 محمد شعیب شریفی کابل مصئونیت اجتماعی
285 بنیاد دوستی افغانستان وامریکا Afghanistan American Foundation AAFF 1386/1/9 جریمیا جپستون کابل تعلیم وتربیه وصحت
288 مکتب قریه سبز Green Village Schools GVS 13/2/1386 محمد خان کروتی هلمند تحصيلات اساسي دختر ها وبچه ها
293 دفتر بین المللی اداره شهری International city /country management association ICMA 1386/5/18 vanroyal James کابل زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
294 گروه بین المللی بحران International crisis group ICG 1386/6/15 كانديس راندو کابل کمک در شرایط وضعیت بحران
295 اکسفام نووب Oxfam Novib OXFAM NOVIB 1386/5/18 محترم اشیش اشوک دامله کابل خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
296 همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro bambini di Kabul PBK 1386/7/15 شهناز بهتی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
305 کمک های آسایش جهانی Comfort Aid International CAI 19/2/1387 بشیر احمد رضایی کابل خدمات
312 هاجر افغانستان HAGAR International HI 2/5/1387 روح الله احمدی کابل حمایت از اطفال و فامیل های متضرر و آسیب پذیر