جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
294 گروه بین المللی بحران International crisis group ICG كانديس راندو کابل کمک در شرایط وضعیت بحران
295 اکسفام نووب Oxfam Novib OXFAM NOVIB محترم اشیش اشوک دامله کابل خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
296 همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro bambini di Kabul PBK شهناز بهتی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
302 بنیاد مطین تعلیمی برای مهاجرین Foundation for the RefugeeEduation RET عثمان منتیس کابل تعلیم وتربیه
305 کمک های آسایش جهانی Comfort Aid International CAI 2/19/1987 روح الله امینی کابل خدمات
312 هاجر افغانستان HAGAR International HI 2/5/1387 یان دی وال/ روح الله احمدی کابل حمایت از اطفال و فامیل های متضرر و آسیب پذیر
314 موسسه آسیای مرکزی Central Asia Institute CAI شابوت کابل معارف
315 ماین پاکی کشور سویس Swiss foundation for Mine Action FSD 6/7/1387 فلیپ جکوبس کابل پكسازي ماين ها ومهمات منفلق ناشده
318 موسسه زنجیر امید Lachainede lEspoir LC 23/8/1387 سید الرحیم راستکار کابل صحت وهمكاري باوزارت معارف
319 موسسه خیریه رضائی RazaiCarityOrganization RCO محمد محسن هرات صحت
321 اعتماد به تعلیم وتربیه Trust In Education TIE 23/8/1387 مجیب احمد کابل تعلیم وتربیه
322 بهبود بهداشت HELTH PROM HP استوارت کابل صحت
325 پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان Information Management and Mine Action Programs IMMAP 15/12/1387 اندریا پورو/غلام حیدر فیضی کابل بهترنمودن شرايط امنيتي براي موسسات كمك كننده
328 موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ War Child CANADA WCC 27/1/1388 نایت کریم کابل كمك براي اطفال وزنان
329 موسسه ابتکاری صنایع دستی افغانی Intiative Afghanisches Handwerk IAH 27/1/1388 نور محمد غفوری کابل صنايع دستي
339 موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر Summer Insitiute of linguistics SIL 17/6/1388 Xinia Mayela Herrera Sibaja کابل معارف
341 شبکه تحلیگران افغانستان The Afghanistan Analysts Net work AAN 17/6/1388 محترم علی عادلی کابل تقویت تحقیقات تحلیلی به منظور انکشاف افغانستان نشر گزارشات موضوعی تعلیم پالسی ها ، کزارشات ، مباحصات از طریق ویب سایت
343 موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان Canadian Women for Women in Afghanistan CW4WA Sikirca vanja کابل تعلیم وتربیه
347 شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی American Councils for International Education ACIE نعیم محسنی کابل تعلیم وتربیه
348 خدمات جهانی دانشگاه های کانادا World University Services of Canada WUSC ميشل تاپيرو کابل تعليم وتربيه وزراعت
349 بنیاد مینه Mina Faundation MF ملالی هاشمی نادی کابل آموزش هاي حرفوي وصحي براي زنان روستائي
358 حمایه بین المللی اطفال Save the Children International SCI 15/9/1389 کرستوفر نیامندی/ حسیب الله خپلواک کابل تعليم وتربيه صحت حقوق اطفال
359 موسسه بین المللی روان شناسی Inter National Psycho Social IPSO 29/10/1389 سمیع الله طوطاخیل کابل صحت تربيه وترننگ كارمندان صحي درقسمت رواني ومراقبتهاي اجتماعي (تداوي ومشاوره)
360 لیبل استیپ Label- Step Organization Label-Step مارتین رونیر مزار شریف صحت وتعليم وتربيه خدمات اجتماعي
365 حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر Afghanian Helping poor women and children (KAUSSAR) AHPWCKAUSSAR دوکتورس رحیمه هرات تعليم ، تربيه ، صحت
366 موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي International NGO Safety Organization INSO 24/1/1390 ارمینا استر انینسچی کابل خدمات اجتماعي در بخش مصونیت انجوها
373 موسسه مركز خدمات بشري Center For Human Services CHS 16/6/1390 میرویس قادری کابل صحت
375 خانه ارفان Orphan House Foundation OHF 13/9/1390 الحاج دیپلوم انجینر عبدالمالک قادری کابل خدمات اجتماعی
376 موسسه بنياد زنان Womanity Foundation WF 21/10/1390 یان بورجستید کابل تعليم وتربيه
377 انجمن مهاجرين دنمارک Danish Refugee Council DRC 21/10/1390 جایس دلیگلیش/ ضیا مایار کابل خدمات اجتماعی
379 انجمن حمايت اززنان وكودكان پناهنده حامي Association for Protection of refugee Women and child APRWC فاطمه اشرفي کابل تعليم وتربيه
380 بنياد زنان وكودكان نابينايان افغانستان Afghanistan Blind Women and Children Foundation ABWCF 3/12/1390 نوريه(ندرت) کابل تعليم وتربيه براي نابينايان صحت
381 اميا ل AMYAL AMYAL مهرا ين کابل تعليم وتربيه وصحت
382 تسكين براي اطفال Solace for the Children STC 3/12/1390 جبیبه پاینده نیک کابل صحت وتعليم وتربيه
383 گود ويف Good Weave GW پشتون عاطف کابل تعليم وتربيه وصحت , خدمات
387 بریمن Bremen Overseas Research Development Assaiation BORDA 1397/4/28 فرشید احمد کابل حرفه وحفظ الصحه
390 فیوچرگروپ گلوبل اوتریج Futures Group Global Outreach Inc FGGO فایز فروتن کابل حقوقی وتعلیم تربیه صحت
393 پلین انک Plain Ink PI سیلینی کابل تعلیم وتربیه
396 نی قلعه Nai Qala Assaciation NQA 29/2/1392 علی رضا فکرت کابل صحت ومعارف
398 وینتودی تیرا VENTO DI TERRA VDT محمد جواد کابل تعلیم وتریبه خدمات اجتماعی
399 موسسه بین المللی صحت فامیلی Family Health International FHI 360 9/7/1392 نجیب الله سیاوش نماینده موسسه در افغانستان کابل معارف و صحت
402 مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره Helping Hand for Relief and Development HHRD 2014-02-02 عبیدالله فیصل کابل معارف وخدمات اجتماعِی
405 مرکزکمک های ایتالیایی برای اطفال Centro italiano aiuti infanzia CIAI رحمت الله کابل تعلیم وتربیه
407 موسسه افغانستان وآسیای میانه Afghanistan and Central Asia Organization ACAA 3/2/1393 داکترنورالحق نسیمی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
408 موسسه الغرافه ALGARAFAH FOUNDATION AGF 3/2/1393 شاهد جواد الله رخا کابل جلوگیری ازصید پرنده گان وحفاظت ازحیات وحش . زراعت
409 دافغانستان دپیوستون موسسه Afghanistan Solidarity oganizatin ASO 18/03/1393 محمد عیسی/محمد طارق غیرت کابل تعلیم وتربیه وصحت
413 پوهنتون نیویارک در افغانستان New York university in Afghanistan NYU-A حمیدالله کابل تعلیم و تربیه
415 بنیاد خیریه پناه Panah Charity Foundation PCF 17/10/1393 شمس الله مهری کابل خدمات اجتماعی
417 خدمات اجتماعی جهان درآسیا Community World Service Asia CWS Asia الن آستری اکالمه کابل تعلیم وتربیه خدمات اجتماعی
420 بنیاد روپانی Rupani Foundation RF 23/2/1394 محمد حامد بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و محیط زیست