امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
315 ماین پاکی کشور سویس Swiss foundation for Mine Action FSD 6/7/1387 فلیپ جکوبس کابل پكسازي ماين ها ومهمات منفلق ناشده
318 موسسه زنجیر امید Lachainede lEspoir LC 23/8/1387 سونیا کاوتین کابل صحت وهمكاري باوزارت معارف
319 موسسه خیریه رضائی RazaiCarityOrganization RCO 1387/8/23 محمد محسن هرات صحت
321 اعتماد به تعلیم وتربیه Trust In Education TIE 23/8/1387 مجیب احمد کابل تعلیم وتربیه
322 بهبود بهداشت HELTH PROM HP 1387/8/23 استوارت کابل صحت
325 پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان Information Management and Mine Action Programs IMMAP 15/12/1387 کورنلیس جورتر/غلام حیدر فیضی کابل بهترنمودن شرايط امنيتي براي موسسات كمك كننده
328 موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ War Child CANADA WCC 27/1/1388 نایت کریم/وسیع الله مجددی کابل كمك براي اطفال وزنان
329 موسسه ابتکاری صنایع دستی افغانی Intiative Afghanisches Handwerk IAH 27/1/1388 نور محمد غفوری کابل صنايع دستي
339 موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر Summer Insitiute of linguistics SIL 17/6/1388 Xinia Mayela Herrera Sibaja کابل معارف
341 شبکه تحلیگران افغانستان The Afghanistan Analysts Net work AAN 17/6/1388 سید اسدالله سرپرست موسسه کابل تقویت تحقیقات تحلیلی به منظور انکشاف افغانستان نشر گزارشات موضوعی تعلیم پالسی ها ، کزارشات ، مباحصات از طریق ویب سایت
343 موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان Canadian Women for Women in Afghanistan CW4WA 1388/9/19 Sikirca vanja کابل تعلیم وتربیه
347 شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی American Councils for International Education ACIE 1388/11/1 نعیم محسنی کابل تعلیم وتربیه
348 خدمات جهانی دانشگاه های کانادا World University Services of Canada WUSC 1388/11/1 ميشل تاپيرو کابل تعليم وتربيه وزراعت
349 بنیاد مینه Mina Faundation MF ملالی هاشمی نادی کابل آموزش هاي حرفوي وصحي براي زنان روستائي
358 حمایه بین المللی اطفال Save the Children International SCI 15/9/1389 Arshad Malik // حسیب الله خپلواک کابل تعليم وتربيه صحت حقوق اطفال
359 موسسه بین المللی روان شناسی Inter National Psycho Social IPSO 29/10/1389 سمیع الله طوطاخیل کابل صحت تربيه وترننگ كارمندان صحي درقسمت رواني ومراقبتهاي اجتماعي (تداوي ومشاوره)
360 لیبل استیپ Label- Step Organization Label-Step 1389/10/29 مارتین رونیر مزار شریف صحت وتعليم وتربيه خدمات اجتماعي
365 حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر Afghanian Helping poor women and children (KAUSSAR) AHPWCKAUSSAR 1390/1/24 دوکتورس رحیمه هرات تعليم ، تربيه ، صحت
366 موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي International NGO Safety Organization INSO 24/1/1390 Dominic Richard Bradley کابل خدمات اجتماعي در بخش مصونیت انجوها
373 موسسه مركز خدمات بشري Center For Human Services CHS 16/6/1390 میرویس قادری کابل صحت
375 خانه ارفان Orphan House Foundation OHF 13/9/1390 الحاج دیپلوم انجینر عبدالمالک قادری کابل خدمات اجتماعی
376 موسسه بنياد زنان Womanity Foundation WF 21/10/1390 یان بورجستید کابل تعليم وتربيه
377 انجمن مهاجرين دنمارک Danish Refugee Council DRC 21/10/1390 جایس دلیگلیش/ ضیا مایار کابل خدمات اجتماعی
380 بنياد زنان وكودكان نابينايان افغانستان Afghanistan Blind Women and Children Foundation ABWCF 3/12/1390 میلاد احمد سیرت کابل تعليم وتربيه براي نابينايان صحت
381 اميا ل AMYAL AMYAL 1390/12/03 مهرا ين کابل تعليم وتربيه وصحت
387 بریمن Bremen Overseas Research Development Assaiation BORDA 1397/4/28 فرشید احمد کابل حرفه وحفظ الصحه
390 فیوچرگروپ گلوبل اوتریج Futures Group Global Outreach Inc FGGO 1391/6/14 فایز فروتن کابل حقوقی وتعلیم تربیه صحت
393 پلین انک Plain Ink PI سیلینی کابل تعلیم وتربیه
396 نی قلعه Nai Qala Assoaciation NQA 29/2/1392 رمضان احساس کابل صحت ومعارف
399 موسسه بین المللی صحت فامیلی Family Health International FHI 360 9/7/1392 نجیب الله سیاوش نماینده موسسه در افغانستان کابل معارف و صحت
402 مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره Helping Hand for Relief and Development HHRD 2014-02-02 عبیدالله فیصل کابل معارف وخدمات اجتماعِی
407 موسسه افغانستان وآسیای میانه Afghanistan and Central Asia Organization ACAA 3/2/1393 داکترنورالحق نسیمی// محمد امین حکیمی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
408 موسسه الغرافه ALGARAFAH FOUNDATION AGF 3/2/1393 شاهد جواد الله رخا کابل جلوگیری ازصید پرنده گان وحفاظت ازحیات وحش . زراعت
409 دافغانستان دپیوستون موسسه Afghanistan Solidarity oganizatin ASO 18/03/1393 محمد عیسی/محمد طارق غیرت کابل تعلیم وتربیه وصحت
413 پوهنتون نیویارک در افغانستان New York university in Afghanistan NYU-A 1393/9/5 حمیدالله کابل تعلیم و تربیه
415 بنیاد خیریه پناه Panah Charity Foundation PCF 17/10/1393 شمس الله مهری کابل خدمات اجتماعی
417 خدمات اجتماعی جهان درآسیا Community World Service Asia CWS Asia 12/1/1394 الن آستری اکالمه /حزب الرحمن کابل تعلیم وتربیه خدمات اجتماعی
420 بنیاد روپانی Rupani Foundation RF 23/2/1394 محبت علی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و محیط زیست
424 اسند:رهبری ازطریق ورزش Ascend:Leadership Through Athletics ASCEND 16/8/1394 عبدالله نظری کابل ورزش ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
427 موسسه خیریه فامیل حوان Zwan Family Charity ZFC 1394/10/16 گران حوان کابل صحت
428 موسسه بین المللی پردو Purdue International PI لوانبرک دیبور کابل زراعت
429 موسسه خیریه نوزاد Nowzad NOWZAD 8/3/1395 پاول/ احمد رشاد کابل حفظ الصحه حیوانات (وترنری)
430 رابطه عالم اسلام Muslim World League MWL قاری نورزمان کابل خدمات اجتماعی
432 موسسه مهیوانیمل The Mayhew Animal Home MAH 1/6/1395 عبدالجلیل کابل صحت حیوانی
434 موسسه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان International Chamber of Commerce in Afghanistan ICC Afghanistan 1/6/1395 سید احسان الدین طاهری کابل اقتصاد
435 موسسه انجمن نه آنلوس Nove Onlus NO 27/5/1395 سوزانه فیوریتی / البرتو کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
436 حرکت بسوی انکشاف Action for development AFD 3/9/1395 عتیق الله محبوبی کابل خدمات اجتماعی و صحت
437 اتحادیه کمک Union Aid UA 15/1/2017 امجد احمد صافی کابل خدمات اجتماعی و صحت
438 مرکز غیرنظامیان در جنگ Center for Civilans Conflict CIVIC 18/12/1395 سید مظفر شاه کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
439 لامعه افغان بنست The Lamia Foundation LAF 22/01/1396 محب الله اسرار کابل خدمات اجتماعی و صحت