امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
441 شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Public Health Netwerk EMPHNET 22/01/1396 داکتر میرویس امیری کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
442 فری تو رن Free To Run FTR 2/03/1396 Tayolor schiavitti smith کابل تقویه ورزش
443 کمک های مردم ناروی Narwegian People aids NPA 29/06/1396 رسل توماس ستیج بدفورد کابل ماین پاکی
444 بنیاد جنوب آسیا South Asia Foundation SAF 29/06/1396 عمرا خان مسعودی کابل علمی و فرهنگ
447 بنیاد معارف ترکیه Turkish Maarif Foundation TMF 2018/02/18 علی قره کوز کابل تعلیم و تربیه
449 موسسه بنیاد خیریه دانش Daanish Foundation UK DFUK 02/03/1397 حشمت الله صدیقی کابل خدمات اجتماعی
450 موسسه هیواد ویلفر لمیتد Hewad Welfare Limited HWL میرزا گل کابل خدمات اجتماعی
451 موسسه کمک برای ایتام HELPING ORPHANS HO 02/03/1397 سمیع الرحمن حبیب زی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
452 موسسه جهانی برای احیا Global Institute for Rehabilitation GIR 02/03/1397 داکتر جهان شهسوار/ نجیب میرزاد مسول اداری کابل خدمات اجتماعی
454 موسسه آقا خان برای اسکان Aga Khan Agency for Habitat AKAH 1397/4/26 راحت الله بیک کابل خدمات اجتماعی مدیریت حوادث طبعی
455 موسسه خدمات اجتماعی اکسس Access Community Services Limited ACCESS 10/5/1397 رحیل محمد کابل توانمند سازی زنان فراهم نمودن کمک برای مهاجرین و عودت کنندگان
456 ای إی تی گلوبل AET GLOBAL LLC AGL 10/5/1397 نورمحمد صدیق کابل بلند بردن ظرفیت نهاد های تعلیمات تخنیکی زراعت - لیسه ها استیتوت ها..
458 جینوا کال Geneva Call GC 1397/8/16 Marie Albane کابل تطبیق قوانین بشری و حقوق بشر
459 مؤسسه خیریه وقت مکتب School time charity organization STCO 7/9/1397 صفی الله عرب زاده کابل خدمات اجتماعی
460 موسسه پژوهش علمی و توسعه جامعه Organization for research and development Global ORCDG 28/09/1397 محمد حیدر شینواری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
461 خیریه نور افغان - استرالیا Afghan australian noor association AANA 12/10/1397 بریالی سجادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
462 موسسه انکشافی خیریه رحمه Mercy charity and development organization MCDO 12/10/1397 عبدالخالق کابل صحت و خدمات اجتماعی
463 هلال احمر قطری Qatar Red crescent.. QRC 1397/10/12 احمد محمد محمد العثمانی کابل خدمات اجتماعی
464 نکزاس ای ایند ایم اگر یلایف ریسرچ Texas A&M Agrilife Research TAMAR 2019-04-10 احمد مقصود حسن کابل معارف زراعت
466 تلاش برای تفاهم Search For Common Ground SFCG 2019-06-19 زهره بهمن/احسان الله ابرار کابل خدمات اجتماعی
465 ابتکار اطفال توانا Enable Children Inatiative ECI 25/2/1398 Lael harmon adams mohib کابل خدمات اجتماعی
467 موسسه خیریه مسلمانان میهن پرستان. Charity Patriotic Muslims Fund CPMF 1398/4/13 کابل صحت و معارف
468 بودن یک تیم بین المللی Be Team Interntional BTI 1398/4/26 یوسف خان کریمی کابل صحت
386 ندالشبا للحیات البریة Nad Al Shiba Wild Life Foundation NWF 28/04/1391 قیس تاج بلخ زراعت و محیط زیست
472 دهکده صلح Village of Peace Organization VPO 17/9/1398 Peiter van walsem کابل خدمات اجتماعی
470 موسسه مرکز منابع برای زنان مسلمان Muslim women resource center MWRC 8/8/1398 ثریا حمید کابل خدمات اجتماعی
477 الزبیر فوندیشن Al Zubair Wildlife Foundation AZF 1399/ 7/30 شیخ عبدالله بن علی الثانی کابل حفاظت از محیط زیست
475 اتحادیه صحت زنان بنگله دیش Bangladesh Women’s Health Coalition BWHC 1399/ 7/30 احمد سعید اسلم کابل احمد سعید اسلم
476 موسسه خیریه اطفال نیازمند Deutch-AFG Verein KINDER NOT DAVK N 1399/ 7/30 میر رحمت الله حبیبی کابل کمک به کودکان نیازمند
478 موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا Organization for Research &Community Development Canada ORCDC 1399/ 7/30 صابر صافی کابل صحت
471 موسسه خیریه بنیاد زمانی Zamani Foundation ZF 8/8/1398 ویس کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
473 موسسه مساعدت های بین المللی عودت ادغام مجدد International Returns&Reintegreintegration Assistance IRARA 1399/5/21 عبدالقادر عمری کابل صحت معارف
474 موسسه خدمات فرهنگی اقا خان افغانستان Aga Khan Cultural Service -Afghanistan Organization AKCS-A 1399/6/19 اجمل وهاب میوندی کابل خدمات اجتماعی و فرهنگی
431 مادران برای صلح-ورپرونس Meres Pour La Paix-Va Provence MPP_VP 26/4/1395 وحید الله عطایی کابل صحت
480 خدمات صحی آقا خان افغانستان Aga Khan Health Services Afghanistan AKHSA 1399/9/18 داکتر نصر الله اوریا کابل صحت
479 موسسه خیریه ایپک انترنشنل EPEK International Inc. EPEK International 1399/9/18 صفی الله نوری کابل تعلیم وتربیه وصحت
481 موسسه مراقبت های اجتماعی العین AL-Ayn Social Care Foundation ASCF 1399/10/30 سید حبیب الله رییس موسسه کابل خدمات اجتماعی
484 موسسه جامعه بین اللملی کانادا Canadian international community Association CICA 1400/3/19 نجی الله کابل خدمات اجتماعی
483 مؤسسه جهانی دارالایتام World Orphanage Foundation WOF 19/3/1400 سارین "کاظمی" کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
168 طبیبان جهانی فرانسه Medecins du Monde France MdM-F 1384/09/23 Rashid Mahmood/ Paola Larghi کابل خدمات اجتماعی صحت،
486 خیریه همدرد Hamdard Humanitarian Relief HHRI 1401/1/17 مختار احمد کاکر کندهار خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
487 کمک های اسلامی Islamic Help IH 1401/1/17 داود خان کابل خدمات اجتماعی صحت
488 مگنا Medical And Nutrition Global Aid MAGNA 1401/1/17 عبدالباقی غفوری کابل خدمات اجتماعی صحت
491 د ایمونویل پراختیایی تولنه Emmanuel Development Association EDA 1401/1/17 محمد داود رشیق کابل خدمات اجتماعی صحت تعلیم و تریبه
489 موسسه بنیاد سپر آزادی Freedom Shield Foundation FSF 1401/1/17 ولی کابل خدمات اجتماعی صحی و تعلیم و تربیه
490 د امریکا دزکات بنست Zakat Foundation of America ZFA 1401/1/17 سردار محمد کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
485 موسسه خیریه المدینه نیویارک Al Medina Mercy New York INC AMMN 1400/04/22 فضل الربی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
493 موسسه بشر دوستانه جهان ما We World -GVC We World- GVC 1401/4/4 Fabio Checcacci کابل امنیت غذایی حفظ الصحه تعلیم و تربیه
494 موسسه بیر گیلیجیک کورتار Bir Gelecek Kurtar BGK 1401/4/4 بهروز حمید کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت