امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
437 اتحادیه کمک Union Aid UA 15/1/2017 امجد احمد صافی کابل خدمات اجتماعی و صحت
438 مرکز غیرنظامیان در جنگ Center for Civilans Conflict CIVIC 18/12/1395 سید مظفر شاه کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
439 لامعه افغان بنست The Lamia Foundation LAF 22/01/1396 محب الله اسرار کابل خدمات اجتماعی و صحت
440 صحی بین المللی کانادا CanHealth Internainal CHI داکتر عبدالکریم قیومی کابل صحت
441 شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Public Health Netwerk EMPHNET 22/01/1396 داکتر میرویس امیری کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت
442 فری تو رن Free To Run FTR 2/03/1396 Tayolor schiavitti smith کابل تقویه ورزش
443 کمک های مردم ناروی Narwegian People aids NPA 29/06/1396 رسل توماس ستیج بدفورد کابل ماین پاکی
444 بنیاد جنوب آسیا South Asia Foundation SAF 29/06/1396 عمرا خان مسعودی کابل علمی و فرهنگ
447 بنیاد معارف ترکیه Turkish Maarif Foundation TMF 2018/02/18 علی قره کوز کابل تعلیم و تربیه
449 موسسه بنیاد خیریه دانش Daanish Foundation UK DFUK 02/03/1397 حشمت الله صدیقی کابل خدمات اجتماعی
450 موسسه هیواد ویلفر لمیتد Hewad Welfare Limited HWL میرزا گل کابل خدمات اجتماعی
451 موسسه کمک برای ایتام HELPING ORPHANS HO 02/03/1397 سمیع الرحمن حبیب زی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
452 موسسه جهانی برای احیا Global Institute for Rehabilitation GIR 02/03/1397 داکتر جهان شهسوار/ نجیب میرزاد مسول اداری کابل خدمات اجتماعی
454 موسسه آقا خان برای اسکان Aga Khan Agency for Habitat AKAH 1397/4/26 شادمان حاجی بیک اووف/ راحت الله بیک کابل خدمات اجتماعی مدیریت حوادث طبعی
455 موسسه خدمات اجتماعی اکسس Access Community Services Limited ACCESS 10/5/1397 رحیل محمد کابل توانمند سازی زنان فراهم نمودن کمک برای مهاجرین و عودت کنندگان
456 ای إی تی گلوبل AET GLOBAL LLC AGL 10/5/1397 نورمحمد صدیق کابل بلند بردن ظرفیت نهاد های تعلیمات تخنیکی زراعت - لیسه ها استیتوت ها..
458 جینوا کال Geneva Call GC 1397/8/16 فریانه فدایی رسکتی کابل تطبیق قوانین بشری و حقوق بشر
457 رت جرمنی Ret Garmany Ret Garmany 1397/8/16 منصور احمد کابل کمک و مساعدت به اشحاص بی جا شده گان و حوادث طبیعی و کشمکش های مسلح حفاظت میحط زیست
459 مؤسسه خیریه وقت مکتب School time charity organization STCO 7/9/1397 صفی الله عرب زاده کابل خدمات اجتماعی
460 موسسه پژوهش علمی و توسعه جامعه Organization for research and development Global ORCDG 28/09/1397 محمد حیدر شینواری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
461 خیریه نور افغان - استرالیا Afghan australian noor association AANA 12/10/1397 بریالی سجادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
462 موسسه انکشافی خیریه رحمه Mercy charity and development organization MCDO 12/10/1397 عبدالخالق کابل صحت و خدمات اجتماعی
463 هلال احمر قطری Qatar Red crescent.. QRC 1397/10/12 احمد محمد محمد العثمانی کابل خدمات اجتماعی
464 نکزاس ای ایند ایم اگر یلایف ریسرچ Texas A&M Agrilife Research TAMAR 2019-04-10 احمد مقصود حسن کابل معارف زراعت
466 تلاش برای تفاهم Search For Common Ground SFCG 2019-06-19 زهره بهمن/احسان الله ابرار کابل خدمات اجتماعی
465 ابتکار اطفال توانا Enable Children Inatiative ECI 25/2/1398 Lael harmon adams mohib کابل خدمات اجتماعی
467 موسسه خیریه مسلمانان میهن پرستان. Charity Patriotic Muslims Fund CPMF 1398/4/13 کابل صحت و معارف
468 بودن یک تیم بین المللی Be Team Interntional BTI 1398/4/26 یوسف خان کریمی کابل صحت
469 مرکز اروپای برای پشتیبانی انتخاباتی European Center for Electoral Support . ECES 1398/7/17 جورجینا ویلر کابل خدمات اجتماعی
386 ندالشبا للحیات البریة Nad Al Shiba Wild Life Foundation NWF 28/04/1391 قیس تاج بلخ زراعت و محیط زیست
472 دهکده صلح Village of Peace Organization VPO 17/9/1398 Peiter van walsem کابل خدمات اجتماعی
470 موسسه مرکز منابع برای زنان مسلمان Muslim women resource center MWRC 8/8/1398 ثریا حمید کابل خدمات اجتماعی
477 الزبیر فوندیشن Al Zubair Wildlife Foundation AZF 1399/ 7/30 شیخ عبدالله بن علی الثانی کابل حفاظت از محیط زیست
475 اتحادیه صحت زنان بنگله دیش Bangladesh Women’s Health Coalition BWHC 1399/ 7/30 احمد سعید اسلم کابل احمد سعید اسلم
476 موسسه خیریه اطفال نیازمند Deutch-AFG Verein KINDER NOT DAVK N 1399/ 7/30 میر رحمت الله حبیبی کابل کمک به کودکان نیازمند
478 موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا Organization for Research &Community Development Canada ORCDC 1399/ 7/30 صابر صافی کابل صحت
471 موسسه خیریه بنیاد زمانی Zamani Foundation ZF 8/8/1398 ویس کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
473 موسسه مساعدت های بین المللی عودت ادغام مجدد International Returns&Reintegreintegration Assistance IRARA 1399/5/21 عبدالقادر عمری کابل صحت معارف
474 موسسه خدمات فرهنگی اقا خان افغانستان Aga Khan Cultural Service -Afghanistan Organization AKCS-A 1399/6/19 اجمل وهاب میوندی کابل خدمات اجتماعی و فرهنگی
431 مادران برای صلح-ورپرونس Meres Pour La Paix-Va Provence MPP_VP 26/4/1395 وحید الله عطایی کابل صحت
480 خدمات صحی آقا خان افغانستان Aga Khan Health Services Afghanistan AKHSA 1399/9/18 مسعود مهرزاد کابل صحت
479 موسسه خیریه ایپک انترنشنل EPEK International Inc. EPEK International 1399/9/18 صفی الله نوری کابل تعلیم وتربیه وصحت
481 موسسه مراقبت های اجتماعی العین AL-Ayn Social Care Foundation ASCF 1399/10/30 سید حبیب الله رییس موسسه کابل خدمات اجتماعی
484 موسسه جامعه بین اللملی کانادا Canadian international community Association CICA 1400/3/19 نجی الله کابل خدمات اجتماعی
483 مؤسسه جهانی دارالایتام World Orphanage Foundation WOF 19/3/1400 سارین "کاظمی" کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
168 طبیبان جهانی فرانسه Medecins du Monde France MdM-F 1384/09/23 نیکولاس پوویس/ Paola Larghi کابل خدمات اجتماعی صحت،
486 خیریه همدرد Hamdard Humanitarian Relief HHRI 1401/1/17 مختار احمد کاکر کندهار خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
487 کمک های اسلامی Islamic Help IH 1401/1/17 داود خان کابل خدمات اجتماعی صحت
488 مگنا Medical And Nutrition Global Aid MAGNA 1401/1/17 عبدالباقی غفوری کابل خدمات اجتماعی صحت