امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
479 موسسه خیریه ایپک انترنشنل EPEK International Inc. EPEK International 1399/9/18 صفی الله نوری کابل تعلیم وتربیه وصحت
481 موسسه مراقبت های اجتماعی العین AL-Ayn Social Care Foundation ASCF 1399/10/30 سید حسین حسینی کابل خدمات اجتماعی
484 موسسه جامعه بین اللملی کانادا Canadian international community Association CICA 1400/3/19 نجی الله کابل خدمات اجتماعی
483 مؤسسه جهانی دارالایتام World Orphanage Foundation WOF 19/3/1400 سارین "کاظمی" کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
168 طبیبان جهانی فرانسه Medecins du Monde France MdM-F 1384/09/23 ماریا پیا فیراری/ نیکولاس پوویس کابل خدمات اجتماعی صحت،
486 خیریه همدرد Hamdard Humanitarian Relief HHRI 1401/1/17 مختار احمد کاکر کندهار خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
487 کمک های اسلامی Islamic Help IH 1401/1/17 داود خان کابل خدمات اجتماعی صحت
488 مگنا Medical And Nutrition Global Aid MAGNA 1401/1/17 عبدالباقی غفوری کابل خدمات اجتماعی صحت
491 د ایمونویل پراختیایی تولنه Emmanuel Development Association EDA 1401/1/17 اینیلم میکرویا کابل خدمات اجتماعی صحت تعلیم و تریبه
489 موسسه بنیاد سپر آزادی Freedom Shield Foundation FSF 1401/1/17 ولی کابل خدمات اجتماعی صحی و تعلیم و تربیه
490 د امریکا دزکات بنست Zakat Foundation of America ZFA 1401/1/17 سردار محمد کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
485 موسسه خیریه المدینه نیویارک Al Medina Mercy New York INC AMMN 1400/04/22 فضل الربی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
493 موسسه بشر دوستانه جهان ما We World -GVC We World- GVC 1401/4/4 ژان فلیپ لاگویته کابل امنیت غذایی حفظ الصحه تعلیم و تربیه
494 موسسه بیر گیلیجیک کورتار Bir Gelecek Kurtar BGK 1401/4/4 بهروز حمید کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و صحت
495 هیومن فرست کولیشن Human First Coalition HFC 1401/4/4 جمال شاه ستانکزی کابل خدمات اجتماعی صحت
492 موسسه حقوق و ازادی های بشر و امداد بشر دوستانه IHH Humanitarin Relief Foundation IHH 1401/1/17 مجاهد کلیچ ریس موسسه/ محمد طیب خان معاون موسسه کابل خدمات اجتماعی صحت زراعت و تعلیم تربیه
497 موسسه شفا فوندیشن Shifa Foundation SF 1401/6/20 احسان الله کابل خدمات اجتماعی صحت و تعلیم تربیه
498 رحمه اسلامیک ریلف فند RAHMA Islamic Relief Fund RIRF 1401/6/20 اسدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی،تعلیم و تربیه،صحت
499 د اوبو د څاګانو نړیواله ټولنه International Water Well Aid Association IWWAA 1401/7/7 سردار ولی شهباز کابل انرژی زراعت صحت منابع آبی
496 موسسه خبیب Khubaib foundation KF 1401/6/20 زاهد محمود کابل حمایت از پرورشگاه ها تعلیم و تربیه
501 موسسه حقوق بشر و کمک برای زندانیان Society For Human Rights and Prisoners Aid SHARP 1401/8/15 نجف علی کابل خدمات حقوق بشر،کمک به زندانیان ، تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی .
500 موسسه پنجیا انلوس PANGEA ONLUS PANGEA 1401/9/7 کلودیا کابل آموزش ، خدمات اجتماعی
502 سپارک Stichting Spark SPARK 1401/10/18 صبغت الله بزگر /// Yannick Du Pont کابل کاهش فقر ،تقویت ساختار های اساسی ،