جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / admin

admin

تایید اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی

وزارت اقتصاد- افغانستان:اسناد 44 موسسه‌ی غیردولتی داخلی و خارجی ( 42 موسسه غیردولتی داخلی و 2 موسسه غیردولتی خارجی) از سوی کمیسیون عالی ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.جلسه‌ی این کمیسیون امروز به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد

Read More »

اسناد 46 موسسه غیردولتی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت

در جلسۀ کمیسیون عالی ارزیابی ثبت مؤسسات غیر دولتی که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و با حضور نماینده‌گان ادارات ذی‌ربط دایر گردیده بود، اسناد 46 مؤسسه داخلی غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون دوباره فعال شدن 1 موسسه غیردولتی خارجی، 11 مؤسسه غیردولتی داخلی، تغییرنام 3 مؤسسه غیردولتی داخلی و انحلال 4 مؤسسه غیردولتی داخلی موافقت شد.

Read More »

روند اطلاع رسانی از کار مؤسسات غیردولتی بهبود می‌یاید

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه انسجام موسسات غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داد. در آغاز احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد روی فعالیت‌ها، ارزیابی‌ها و چالش‌های ریاست انسجام موسسات غیر دولتی و مدیریت سیستم معلوماتی NGOها روشنی انداخته و از راهکارهای جدید آن ریاست در قبال تنظیم بهتر امور مؤسسات غیردولتی در کشور خبر داد.

Read More »