جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5566 دځوانانو د فکري پراختیا تعلیمی او ټولنیزه موسسه Youth Thought Development Educational and Social Organization YTDESO 4 / 4 / 1401 ګړندی "خالد" لغمان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5567 موسسه فرهنگی وخدماتی جوانان اندیشمند Jawanan Andishmand Cultural and Service Organization JACSO سیدمیلاد جوزجان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5591 موسسه بازسازی جهانفر Jahanfar Rehabilitation Establishment Organization JREO 4 / 4 / 1401 پرویز تخار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5590 موسسه خدمات اجتماعی صحی درانی Durani Social Services Health Organization DSSHO 4 / 4 / 1401 پروین درانی کابل صحت تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5589 موسسه ملی کمکهای بشری National Assistances Humanitarian Organization NAHO 4 / 4 / 1401 صابره "جلیلی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5588 موسسه صحی همراه Health Partner Organization HPO 4 / 4 / 1401 ضیاالرحیم " دینارخیل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5587 موسسه رضاکاران توانبخشی کمک هاوتوسعه افغانستان Volunteer Aids Rehabilitation Development of Afghanistan Organization VARDAO 4 / 4 / 1401 عبدالماجد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5586 موسسه کمک های بشری و مهاجرت برای افغانها Afghans Humanitarian Assistance and Migration Organization AHAMO 4 / 4 / 1401 عبدالعلی اریمل کابل صحت، زراعت ، ساختمانی و تعلیم و تربیه
5585 د هیواد بیارغونی او جورونی موسسه country Reconstruction Development Organization CRDO 4 / 4 / 1401 عبدالبصیر بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5584 موسسه اجتماعی وخیریه ماندگار Mandagar Social And Charity Organization MSACO 4 / 4 / 1401 عبدالنعیم کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5583 موسسه اجتماعی جوانان سلطان خواجه نور Sultan Khawja e Noor Social Youth Organization SKNYSO 4 / 4 / 1401 لطیفه فاریاب معارف و بلند بردن سطح آگاهی زنان
5582 موسسه عمل برای انکشاف تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی Action for Development of Education Social Services Organization ADESSO 4 / 4 / 1401 اسدالله کابل خدمات عام المنفعه اجتماعی و تعلیم و تربیه
5581 دافغانستان د بشری مرستو خیریه موسسه Afghanistan Humanitarian Assistance Charity Organization AHACO 4 / 4 / 1401 عبدالوارث "احدی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5580 موسسه خیریه واجتماعی الخدمت Al Khedmat Charitable and Social Organization AKCSO 4 / 4 / 1401 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5579 د ځوانانو مهارتونو پراختیا او ټولنیزه موسسه Youyth Skills Development and Social Organization YSDSO 4 / 4 / 1401 محمدقادر خوست خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5578 موسسه خدمات بشردوستانه برای پیشرفت افغانستان Organization of Humanitarian Services for Development of Afghanistan OHSDA 4 / 4 / 1401 بسم الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
5577 موسسه خیریه کمک پامیر افغان Pamir Afghan Help Charitable Organization موسسه خیریه کمک پامیر افغان PAHCO 4 / 4 / 1401 حسیب الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5576 موسسه توانمند سازی وانکشاف زنان Organization of Women Empowerment and Development OWED 4 / 4 / 1401 بی بی آریا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5575 موسسه عدالت و توسعه پابدار افغانستان Afghanistan Justice and Sustainable Development Organization AJSDO 4 / 4 / 1401 رحمن - بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5574 موسسه تعاون و همکاری با فقرا Cooperative and Cooperation with the Poor organization CCPO 4 / 4 / 1401 بهشته کوهی فاریاب تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5573 د بشری ارتیاوو موسسه Humanitarian Needs Organization HNO 4 / 4 / 1401 نثاراحمد کندهار روغتیای ، تعلیمی او بشری مرستو په برخه کی
5572 موسسه اجتماعی وتعلیمی امید وطن Omid Watan Social and Educational Organization OWSEO 4 / 4 / 1401 احسان الله "سایسنګی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5571 د بیوزلو خلکو د همکاری موسسه Cooperation to Poor People’s Organization CPPO 4 / 4 / 1401 محمد داود آغا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5570 موسسه پیشگام آسیب پذیر افغان Afghan Vulnerable Movement Organization AVMO 4 / 4 / 1401 ذبیح الرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5569 موسسه کمک های معیشتی برای جوامع حاشیه نشین Livelihood Assistance for Marginalized Communities Organization LAMCO 4 / 4 / 1401 عبدالباری احمد زی کابل صحی و توسعه اقتصادی
5568 موسسه خدمات خیریه وحدت Unity Charity Service Organization UCSO 4 / 4 / 1401 رامش کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5605 موسسه اجتماعی واقتصادی تبسم افغان Tabasum Afghan Social and Economic Organization TASEO 11/5/1401 ساجد خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5606 دافغان ښځودپیاوړتیاخیریه موسسه Afghan Women's Empowerment Welfare Organization AWEWO 11/5/1401 مریم " بابوری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5607 موسسه امید الحسنات Omid al Hasanat Organization OAHO 11/5/1401 مزار گل صالح کابل تعليم و تربيه و خدمات اجتماعی
5608 موسسه امید برای نجات مردم Hope to Save The People Organization HSTPO 11/5/1401 عبدالله کابل صحت و زراعت
5609 موسسه توانمند سازی بشردوستانه و معیشت زندگی Humanitarian Empowerment and Life Livelihood Organization HELLO 11/5/1401 اسحق هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5610 موسسه افغانستان برای کمک های بشری و توسعه Afghan Humanitarian Aid and Economic Development Organization AHAEDO 11/5/1401 عبدالطیف افضلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5611 د بیرنی بشری مرستو بیارغونی او خدمتونو موسسه Service for Emergency Humanitarian Assistance and Rehabilitation Organization SEHAR-O 11/5/1401 محمد یوسف شیرزی کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5612 موسسه خدمات انسانی ( عطوف) OTUF Humanitarian Services Organization OHSO 11/5/1401 فوزیه حریفال کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5613 موسسه فروغ القمر Frough ul Qamar Organization FQCO 11/5/1401 سیدعبدالباسط فاریاب خدمات اجتماعی وزراعت وآبیاری
5614 موسسه امداد وتعاون بشری خاتم Khatam Human Aid and Cooperation Organization KHACO 11/5/1401 سیدغلام حسین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5615 موسسه انكشاف صحي و تعليمي سلامت Salamat Health and Education Organization SHEPO 11/5/1401 حفیظ الله کابل صحي و تعليمي
5616 موسسه اداره انجنیری و صحی برای افغانستان Engineering and Medical Department of Afghanistan Organization EMDAO 11/5/1401 جمال عبدالناصر درانی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحی
5592 موسسه من به کمک نیازدارم I Need Help Organization INHO 11/5 / 1401 سلیمان " پکتیاوال" خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5593 موسسه افغان ها برای توانمند سازی جامعه Afghans Organization for Community Empowerment AOCE 11/5 / 1401 ضیا الله "شفیق" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5594 موسسه حمایت اززراعت وانکشاف معارف افغانستان Afghanistan Farm Fund and Education Growth Organization AFFEGO 11/5 / 1401 حمیدالله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وزراعت وابیاری
5595 دټولنیزه پراختیای او روغتیای خیریه موسسه Social Development and Health Welfare Organization SDHWO 11/5 / 1401 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی وصحت
5596 موسسه مشاورین مین پاکی وانکشافی افغانها Afghans Consultants Demining and Development Organization ACDDO 11/5 / 1401 عبدالهدا "واهب" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5597 موسسه نسل نجات افغانستان Afghanistan Rescue Generation Organization ARGO 11/5 / 1401 ناصر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5598 موسسه نجات قلبها برای مردم افغانستان Save Heart Organization for Afghan People SHOAP 11/5 / 1401 سیدخالد "راشد" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه، صحت و زراعت وابیاری
5599 موسسه خانه امید برای اهداف توسعه پایدار Omidُ s House Sustainable Development Goals Organization OHSDGO 11/5 / 1401 غلام نبی "احمدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5600 موسسه خیریه وخدمات همگانی افغانستان Afghanistan Charity and Universal Services Organization ACUSO 11/5 / 1401 محمدیاسین "حبیب" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5601 دبشری مرستو ملاتر اوبیارغونی موسسه Humanitarian Aid Support and Rehabilitation Organization HASRO 11/5 / 1401 انورالحق " شمس" کابل تعلیم تربیه وصحت
5602 دځواکمنتیا، پراختیا اوبیارغوني موسسه Empowerment Development and Rehabilitation Organization EDARO 11/5 / 1401 مسعود" صادق" کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5603 دتعلیمي ،روغتیایي اوټولنیزوخدمتونو موسسه Education Health and Social Assistance Services Organization EHSAS-O 11/5 / 1401 حمکت الله "علیزی" کابل تعلیم تربیه وصحت