جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5283 موسسه خیربشرصحی وخیریه Khaire Bashar Health & Aid Organization KBHAO 4 / 9 / 1400 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5368 وحدت دتولنیز انکشاف او روغتیا موسسه اسم موسسه به انگلیسی Wahdat Social Development and Health Organization WSDHO 1400/10/19 عزیزالرحمن ولایت کندهار صحت و زراعت ابیاری ومالداری
5369 موسسه صدای زن برای افغانستان Voice for Afghanistan Women Organization VAWO 1400/10/29 محمدرفیق"عزت" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5370 موسسه بشردوستانه برای ریشه کنی فقر و حمایت ازکودکان بی سرپرست Humanitarian Organization for Poverty Eradication and Save the Orphans HOPESO 1400/10/29 فرهاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5371 زیان منونکوافغانانودمرستی موسسه Vulnerable Afghan's Relief Organization VARO 1400/10/29 اکبرجان "هځاند" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5372 موسسه بهبود بحران های اقتصادی و اجتماعی The Organization for Improvement of Economic and Social Crises OIESC 1400/10/29 فضل الرحیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5373 موسسه بازسازی و زراعتی قدوم سبز Green Foot Steps Reconstruction and Agriculture Organization GFSRAO 1400/10/29 نورزمان کابل خدمات اجتماعی و زراعت -
5374 مؤسسه توانمند سازی برای همه Organization Of Empowerment for All OOEA 1400/10/29 محمد ظریف عباسی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5375 الفلاح تعلیمی او بشری مرستو خیریه موسسه Alfalah Educational and Humanity AEHWO 1400/10/29 فرهاد الدین غوث کابل کمک های بشری و تعلیم و تربیه
5333 مؤسسه حمایت بین المللی برای انکشاف افغانستان International Support for Afghanistan Development Organi ISADO 1400/10/29 خواجه عبدالمصور کابل خدما اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
5378 موسسه مدیریت وانکشاف منابع بشری Human Resource Management and Development Organization HRMDO 1400/10/29 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5379 موسسه رفاه وآینده روشن Bright Future and Welfare Organization BFWO 1400/10/29 فردوس کابل تعلیم تربیه و صحت
5380 موسسه حفاظت منابع طبیعی برای افغانستان سبز Natural Resource Protection Organization for Green Afghanistan NRPOGA 1400/10/29 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5381 موسسه کمک به کودکان خیابانی افغان Help Afghan's Street Children Organization HASCO 1400/10/29 محرم علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5382 موسسه زمین سبزپایدار Sustainable Green Land Organization SGLO 1400/10/29 محمدعلی بامیان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5383 مؤسسه انکشاف آسیایی Asian Development Organization ADO 1400/10/29 Yu minghui کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5384 موسسه خدمات اجتماعی و تحصیلی افغانستان Afghanistan Social Services and Higher Educational Organization ASSHEO 1400/10/29 راز محمد کابل خدمات اجتماعی و تحصیلی
5385 مؤسسه توسعه فرصت های توانمند سازی و حمایت از زنان و اطفال افغان women Empowerment Development and Supporting Afghan Children Organization WEDSACO 1400/10/29 حسنیه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5386 مؤسسه اقدامات روشنتر برای مؤثریت بشردوستانه و پاسخ اضطراری Brighter Action for Humanitarian Effectiveness and Emergency Response Organization BAHEER 1400/10/29 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی و زراعت
5387 لمر کامیاب اجتماعی مؤسسه Lamar Kamyab Social Organization LKSO 1400/10/29 احمد شاه کندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5388 موسسه ابتکارات افغانها برای انکشاف Afghan,s Initiatives for Development Organization AIFDO 1400/10/29 احمد نوید هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5360 مؤسسه کمک های بشری و تعلیمی Humanitarian and Educational Aid Organization HEAO 29 /10 / 1400 ادیبه کابل
5359 هیواد د پوهنی ا و پرمختک مؤسسه Hewad for Education and Development Organization HEDO 29 /10 / 1400 فیصل رحیم کابل
5358 دآسیا اقتصادي اوروغتیایی هوساینی موسسه Asian Economic Relief Organization and Health AERO-H 29 /10 / 1400 عبدالمجید" رشیدی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5357 د ژوند بدلون خیریه موسسه Life Change Charity Organization LCCO 29 /10 / 1400 رحیم الله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5356 دسوکاله راتلونکی کاری موسسه Fortunate Future Action Organization FFAO 29 /10 / 1400 امیر خان کندهار خدمات و زراعت وآبیاری
5355 افغانانو له پاره د بشري مرستو مؤسسه Organization of Humanitarian Services for Afghan OHSA 29 /10 / 1400 شکر الله حاچی محصل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5376 موسسه اجتمای اقتصادی و انکشافی برای افغانستان Social Economical and Development Organization for Afghanistan SEDOA 1400/10/29 شفیق الله کابل رشد اقتصادی انکشافی و اجتماعی
5366 موسسه خدمات اجتماعی و انکشاف میرآب Mirab Social Services and Development Organization MSSADO 29 /10 / 1400 سید عبدالباسط هرات خدمات اجتماعی وزراعت
5322 موسسه خیریه صدای کابل Kabul Voice Charity Organization KVCO 29 /10 / 1400 فواد" عزیزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5308 موسسه اعتمادتوسعه روستایی Rural Development Trust Organization RDTO 29 /10 / 1400 جاویداحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5309 دفقرپه وارندی دتولنیزوچوپرتیاووموسساتو مبارزه War Against Poverty Social Services Organization WAPSSO 29 /10 / 1400 صفت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5310 موسسه خیریه صفا مروه آریا Safa Marwa Aria Charity Organization SMACO 29 /10 / 1400 داکترمحمد داود کابل خدمات اجتماعی وصحت
5311 موسسه خیریه نجات البشر Nejat Al bashar Charity Organization NABCO 29 /10 / 1400 مولوی محمدمنصور کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5312 موسسه حفاطت از اطفال در معرض خطر Afghan Protection at Children Risk Organization APCRO 29 /10 / 1400 گل آغی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5313 مؤسسه خدمات اجتماعی بانویی میهن Home Lady Social Services Organization HLSSO 29 /10 / 1400 احمد جواد کابل حمایت از زنان نیازمند و تقویه بنیه اقتصادی ، تعلیمی و فرهنگی
5314 موسسه اموزشی وخدمات اجتماعی پروانه بهار Spring Butterfly Educational & Social Services Organization SBESSO 29 /10 / 1400 مارینا " قریشی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5315 موسسه خیریه و انکشافی افغان راه سبز Afghan Green Way Charity and Development Organization AGWCDO 29 /10 / 1400 انجنیر ملالی " احمدزی سادات " کابل خدمات اجتماعی و صحت
5316 موسسه حفاظت وکمک بااطفال افغان Afghan Child Protection and Help Organization ACPHO 29 /10 / 1400 وحید الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5317 موسسه خیریه و خدماتی پیمان Payman Charity & Services Organization PCSO 29 /10 / 1400 سیدمجیب الدین "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5318 انسان - دتعلمی اواجتماعی خدماتو د پراختیاموسسه Ansan Educational and Social Services Development Organization AESSDO 29 /10 / 1400 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5319 موسسه بهداشت وتوسعه جامعه Community Health and Development Organization CHDO 29 /10 / 1400 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت وتعلیم تربیه
5320 موسسه خیریه وخدماتی اوج غزنی Owj Ghazni Charity and Social Services Organization OGCSO 29 /10 / 1400 سیدمحمدرضا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5321 موسسه خیریه و مهارتهای واما Wama Relief and Skills Development Organization WRSDO 29 /10 / 1400 میوند " نیازی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5323 موسسه هماهنگی کمک های بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Aid Coordination Organization for Afghanistan HACOA 29 /10 / 1400 سیدجاوید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5324 موسسه خدماتی حفاظت از انسان Organization of Human Protection Services OHPS 29 /10 / 1400 انجنیرنجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5325 موسسه خیریه باوربرای احیایی مجدد Bawor Welfare Organization for Rehabilitation BAWOR 29 /10 / 1400 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5326 موسسه خیریه اجتماعی بی نوایان برای افغانستان Benawayan Charity Social Organization for Afghanistan ABCSO 29 /10 / 1400 عبدالسلام "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5327 موسسه کشاورزی پایداروانکشاف روستایی Sustainable Agriculture & Rural Development Organization SARDO 29 /10 / 1400 محمدشامد کابل زارعت آبیاری و مالداری
5328 موسسه تعلیمی ، توانمند سازی و رفاه اجتماعی افغانستان Educational Social Welfare and Empowerment of Afghanistan Organization ESWEAO 29 /10 / 1400 اسما کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه