جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5158 موسسه توانمندسازی زنان افغان برای کاهش اعتیاد Empowering Afghan Women for Addiction Reduction Organization EAWARO 1399/12/18 سونا کابل صحت وخدمات اجتماعی
5159 ځوانان دټولني لپاره موسسه Youth for Society Organization YSO 1399/12/18 محمدرضا جلال آباد خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5160 موسسه انکشافی وپژوهشی برای افغانستان Development & Research Organization for Afghanistan DROA 1399/12/18 احمد فواد بغلان خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5161 موسسه خدمات ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Service Organization APNSO 1399/12/18 سیدمحمدصادق کابل صحت وخدمات اجتماعی
5162 موسسه خیریه وامدادانکشاف وطن Watan Relief and Development Welfare Organization WRDWO 1399/12/18 عبدالاکبر ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5163 موسسه فکر سبز افغانستان Green Mind Afghanistan Organization GMAO 1399/12/18 زرخشه دیانا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5164 مؤسسه علمی، فرهنگی دهکده قلم Dehkada-e- Qalam Educational and Cultural Organization DQECO 1399/12/18 شمی الدین بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و محیط زیست
5165 مؤسسه افق نوین برای افغانستان Ofuq-e-Naween For Afghanistan Organization ONFAO 1399/12/18 محمد حسن کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
5166 موسسه خانه همدلی مردم People Empathy House Organization PEHO 1399/12/18 محمد داود کابل صحت وتعلیم تربیه
5167 موسسه آموزش ومراقبت اطفال Education and Care Organization of Children ECOC 1399/12/18 نوید سردارزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5168 موسسه خدماتی نجات Rescue Services Organization RSO 1399/12/18 فیروز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5169 موسسه خدمات اجتماعی ژوند- ژوند کول Zhwand-Life Social Services Organization ZLSSO 1399/12/18 لیمه حیدری کابل خدمات اجتماعی ، خدمات انکشافی و تعلیمی
5171 موسسه خدمات تعلیمی و انکشاف اجتماعی تک ساز Del Joyan ommt Moslemh Chirety Organization DJOMCO 1399/12/18 محمدفاروق کندز تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
5172 مؤسسه صحی و تعلیمی نایاب Nayab Health Education Organization NHEO 1399/12/18 عالمه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5173 موسسه افغانستان بسوی روشنایی Direct Bright Afghanistan Organization DBAO 1399/12/18 حارث کابل صحی و تعلیم و تربیه
5174 موسسه کاروان امید انصار Karwan Omid Ansar Organization KOAO 1399/12/18 محمد اسماعیل جوزجان تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5175 مؤسسه ابتکار و توانمندسازی پایدار Sustainable Empowerment initiative Organization SEIO 1399/12/18 عبدالرحمن کابل تعلیم و تربیه، مصونیت اجتماعی و صحت
5176 مؤسسه خیریه لاتری بخت طلایی Golden Charity Luck Lottery Organization GCLLO 1399/12/18 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی و تعلیمی
5040 موسسه محیط زیست، آب و تغییر اقلیم Environment Water and Climate Chang Organization EWCCO 30 / 7 / 1399 راحله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5177 موسسه صحت وپرورش ،انکشاف و زارعت Organization for Health Education Development & Agriculture OHEDA 29/1/1400 داکتر عبدالباسط "نظری" کابل صحت و زراعت آبیاری
5178 موسسه تحقیقات علمی صلح وتوسعه Peace and Development Academic Research Organization PDARO 29/1/1400 احمد فیروز" ایثار" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5179 موسسه هدیه خون Hadya Khoon Organization HKO 29/1/1400 فرشته کابل خدمات اجتماعی
5180 موسسه حمایت پایدار برای احیایی مجدد افغانستان Sustainable Support Organization for Rehabilitation of Afghanistan SSORA 29/1/1400 نیلاب کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5181 موسسه مطالعات محلی افغانستان Organization for Afghanistan Local Studies OALS 29/1/1400 محمد مجتبی " حارس" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5182 دافغانانولاس نیولوخیریه اوتعلیمی موسسه Afghanis Relief Educational and Welfare Organization AREWO 29/1/1400 فتح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5183 موسسه پیوند ملی افغانان Paywand Afghanistan National Organization PANO 29/1/1400 شمیلا " مراویز" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5184 موسسه خیریه آواء همدلی برای افغانستان Voice Empathy Charity Organization for Afghanistan VECOA 29/1/1400 نعمت الله کابل ولایت کابل ناحیه 6 کوته سنگی لبیک مارکیت منزل 4
5185 موسسه احیای مجدد، دادخواهی وانکشاف Development Advocacy and Rehabilitation Organization DARO 29/1/1400 بشیر احمد " فضلی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5186 مؤسسه انکشافی و فرهنگی خیرخواه Khairkha Cultural and Development Organization KKCDO 29/1/1400 هدیه فاریاب تعلیم وتربیه و آگاهی دهی
5187 مؤسسه علمی فرهنگی و خدمات اجتماعی صادق Sadeq Charity Educational Cultural and Social Organization SCSCO 29/1/1400 علی آقا هرات تعلیمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5188 موسسه مطالعات توسعه فرهنگی- سیاسی افغانستان Afghanistan Organization for Cultural and Political Development Studies AOCPDS 29/1/1400 محمد تمیم حیدری کابل علمی و فرهنگی
5189 موسسه انکشافی، فرهنگی و اجتماعی فکر نور Fekre Noor Social and Cultural Development Organization FSCDO 29/1/1400 محمد عارف بسام بلخ فرهنگی، اجتماعی و زراعتی
5190 موسسه انکشافی و اجتماعی فرشتگانه نجات Organization of Angels Rescue Development and Social OARDS 29/1/1400 شکیبا کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5191 موسسه رفاه خانواده های افغان Well-being Organization for Families in Afghanistan. WOFA 29/1/1400 انیسه کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5039 موسسه پرورش فکری کودکان افغان Afghan Children Intellectual Growth Org ACIGO 30 / 7 / 1399 نفیسه هرات حمایت، رشد و پرورش فکری کودکان افغان
5192 موسسه خیریه طاق ظفربرای افغانستان Taqe Zafar Charity Organization for Afghanistan TZCO 19/3/1400 حمزه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5193 موسسه مراقبت اقتصادی ، اجتماعی Social Economic Care Organization SECO 19/3/1400 عبدالرزاق جوزجان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5194 موسسه تحقیقات فقهی وعلوم قضایی افغانستان Afghanistan Research Organization for Jurisprudence and Judicial Sciences AROJJ 19/3/1400 حمیدالله " فیضی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5195 موسسه توسعه وکارجامعه معاصر Contemporary Community Development and Job Organization CCDJO 19/3/1400 هارون "حیدری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5196 موسسه قدم های مصون وانکشاف تعلیمی گران افغانستان Organization for Safe Steps & Educational Development Afghanistan Gran OSSEDGA 19/3/1400 محمدجمال "منصف" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5197 موسسه امید درخشان جوانان Youth Bright Hope Organization YBHO 19/3/1400 ام البنین بلخ خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5211 دشرق بشری اوپرمختیایی کمک موسسه Eastern Relief and Development Aid Organization ERADAO 19/3/1400 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5198 موسسه تحقیقات ومطالعات اجتماعی بیلیم Bilim Organization for Research and Social Studies BORSS 19/3/1400 هدایت الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5215 مؤسسه آموزشی ، صلح و توسعه تاج Taj Education, Peace and Development Organization TEPDO 19/03/1400 سیمین بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5199 موسسه فرهنگ صلح واعتدال افغانستان Afghanistan Organization for the Culture for Peace and Moderation AOCPM 19 / 3 / 1400 بشیراحمد "انصاری" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5200 موسسه خدمات صحی واجتماعی معاینه Myna Social and Health Services Organization MSHSO 19 / 3 / 1400 مریم شمال غالب کابل صحت وخدمات اجتماعی
5201 دبشری اوټولنیزو مرستو دخدماتوموسسه Human and Social Assistance Services Organization HSASO 19 / 3 / 1400 نقیب الله کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5202 موسسه کمک های بشردوستانه مکان طبیعی دهلیز Corridor Natural Habitat Humanitarian Assistance Organization CNHHAO 19 / 3 / 1400 اسد الله بدخشان خدمات اجتماعی وزراعت
5203 موسسه آینده روشن جوانان افغان Bright Future of Afghan Youth Organization BFAYO 19 / 3 / 1400 نفیسه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5216 مؤسسه توانمند سازی یکتا Unique Empowerment Organization UEO 19 / 3 / 1400 فرنوش بلخ توانمند سازی توسعه و ظرفیت سازی