جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4958 موسسه اجتماعی زنان Social Organization woman SOW 17/4/1399 شهره فرید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4959 موسسه سلامتی ارزشمند برای افغانستان Organization for Worthy Wellness of Afghanistan OWWA 17/4/1399 احمد عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4960 موسسه تعلیمی وخیریه نیکی سیل Neeki Cell Educational & Aid Organizatio NCEAO 17/4/1399 نجیب الله صالح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4961 کوهدامن شمال خیریه موسسه Kohdaman Shamal Welfare Organization KSWO 17/4/1399 عبدالهادی محمدامین قره باغ خدمات اجتماعی و صحت
4962 پراخ افغانستان خیریه اوخدماتی موسسه Parakh Afghanistan Charity and Services Organization PACSO 17/4/1399 معشوق احمد غلام سخی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4963 موسسه خدمات اجتماعی برکت برای افغانستان Barakat Social Services Organization for Afghanistan BSSOA 17/4/1399 اسد الله شریفی محمدشریف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4964 موسسه اهدای رایگان روز Organization of Free Donation Day OFDD 17/4/1399 عبدالباقی عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی
4965 موسسه رشد وامید کودکان افغان Afghan Child Rise and Hope Organization ACRHO 17/4/1399 ننگیالی نظری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4966 موسسه بازسازی و انکشافی سمیع سادات Sami Sadat Reconstruction and Development Organization SSRDEO 17/4/1399 غلام نقشبند غلام محمد فاریاب توانمند سازی زنان، معارف و آگاهی دهی حفظ الصحه
4967 موسسه سمارت افغان باور Smart Afghan Bawar Organization SABO 17/4/1399 نایته اسحاقی سیدشاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4968 موسسه انکشافی و توانمندسازی اقتصاد محلی افغانستان Empowerment and Development Organization for Afghanistan REEDOA 17/4/1396 عصمت الله جان علی کابل خدمات اجتماعی، فعالیت در راستای صلح و خدمات آموزشی
4969 موسسه خدمات حقوق و تحقیق راهکار Rahkar omid farda legan & Research Serves organization ROFLRSO 17/4/1399 فهیم صمیم عبدالقدوس کابل ارئه خدمات حقوقی و اقتصادی
4970 انکشاف تعلیم و تربیه و توانمند سازی اجتماعی Education Development & Social Empowerment Organization EDSEO 17/4/1399 قمرالدین شمسی شمس الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4971 موسسه خدماتی و اجتماعی مستمندان Organization of social services in poverty OSSP 17/4/1399 محمد موسی دردی جوزجان خدمات اجتماعی برای مستمندان
4972 موسسه فعالین زن افغان در جامعه Active Afghan Women in Society org AAWSORG 17/4/1399 بنفشه سلطانی حاجی محمد اسماعیل هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4973 د بشری حقوقو او عدالت غوشتی موسسه Human Right and Organization HRAO 17/4/1399 عمران الله هدایت الله عدالت اجتماعی
4974 موسسه نوآوری و خلاقیت آسایش Comfort Innovation and Creativity Organization CICO 17/4/1399 سجاد محمد انور کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4975 موسسه مرکز مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Development Study Center org ADSCO 17/4/1399 فردین محمود کابل فرهنگی و اجتماعی
4976 موسسه کاج برای افغانستان Kaaj Org for Afghanistan KOA 17/4/1399 شمس الرحمن علام فاروق بلخ فعالیت در راستای صلح، انتخابات و محیط زیست
4977 موسسه تغییر اجتماعی و تقویت زنان فراداتا Faradata Social Chang and Women Empowerment org FSCWEO 17/4/1399 عمادالدین صالح محمد فراه خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
4978 موسسه خدماتی و ارتقای ظرفیت برای افغانستان Services and Capacity Building Organization for Afghanistan SCOA 17/4/1399 محمد جواد عبدالتواب کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
4979 موسسه خیر توانمند سازی متداوم آسیا Asia Mercy Organization for Viabe Empowerment AMOVE 17/4/1399 شاه آقا همت محمد اعظم کابل تعلیم و تربیه و محیط زیست و خرفوی
4957 موسسه باوربه حقوق مساوی Equal Rights Trust Organization ERTO 17/4/1399 محمدبشیر محمداسلم کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4980 موسسه آموزش عقب مانده ذهنی Education for the Mentally Challenged Organization. EMC.Org 1399/5/254 عبدالشکور شریفی هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4981 موسسه ملی حمایت از معلولین و باز مانده گان شهدای افغانستان National Organization for the Protection of the Disabled and Relatives of the Martyrs of Afghanistan. NOPDRMA 1399/5/21 اجمل بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4982 موسسه ندا یتیمان Orphans Voice Organization OVO 1399/5/21 عبدالعظیم بغلان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4983 موسسه رسانه یی و جامعه مدنی کهکشان Kahkashan Media and Civil Socity Organization. KMCSO 1399/5/21 عبدالعلیم ثاقب خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4984 افغانانو لپاره سولی رود موسسه River of Peace Organization for Afghans. RPOA 1399/5/21 محمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4985 موسسه توانمند سازی زنان در عرصه خود کفایی Women Empowerment in of Self -Sufficiency Organization WEFSO 1399/5/21 شیما هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4986 موسسه اجتماعی وحدت ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Unity Social Organization APNUSO 1399/5/21 محمد عالم بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4987 موسسه انکشاف و صلح پایدار درافغانستان Sustainable Development and Peace in Afghanistan Organization SDPAO 1399/5/21 نجیب الله کابل تعلیم تربیه وزراعت
4988 موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان Organization of Charity and Humanitarian Aid for Afghanistan OCHAA 1399/5/21 سید علی اکبر ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4989 موسسه خلاق برای توانمندسازی انکشاف وثبات افغانستان Creative Organization for Empowerment Improvement and Sustainability of Afghans COEISA 1399/5/21 محمدناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4990 موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی Afghan Women's Peace and Freedom Organization AWPFO 1399/5/21 جمیله صافی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4991 دښځو اوماشومانو رزه کری دافغانانولپاره موسسه Women and Children's Education for Afghans Organization WCEAO 1399/5/21 رفیع الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4995 موسسه تلاش برای فراهم سازی فرصت ها وکمک به بشریت Endeavor for Provision of Opportunities and Cooperation to Humanity Organization EPOCHO 21 / 5 / 1399 احمدشهیر سیفی کابل تعلیم تربیه و صحت
4999 موسسه توانمند سازی اجتماعی و توسعه پایدارمشکات نور Meshkat Noor Sustainable Development and Social Empowerment Organization . MNSDSEO 21 / 5 / 1399 سکینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4998 موسسه انکشاف جامعه آینده برای افغانستان Organization of Future Society Development for Afghanistan. OFSDA 21 / 5 / 1399 نصرت الله کابل صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4997 موسسه زنان برای الهام بخشیدن به زنان Women Move to Inspire the Women Organization WMIWO 21 / 5 / 1399 لیلا کابل خدمات اجتماعی وصحت
4996 موسسه سبل السلام Subul al Salam Organization SSO 21 / 5 / 1399 فضل الرحمن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4994 موسسه لابی و دادخواهی جوانان - Youth & Lobby Advocacy Organization YLAO 21 / 5 / 1399 علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4992 موسسه خیریه بهشت سبز Green Paradise Charity Organization GPCO 21 / 5 / 1399 شهلا نوابی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4993 موسسه زبان شناسی و فرهنگ نویسی افغانستان The Afghan Organization of Linguistics and Lexicography AOLL 21 / 5 / 1399 مذلفه کاکر کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4919 دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه Heal the Children،s Future Organization HCFO 12 /12/1398 محمدیوسف صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5000 `موسسه مطالعات صلح پایدار در منطقه Regional Organization Studies for Sustainable Peace ROSSP 19/6/1399 روح الله کابل فعالیت در راستای صلح پایدار و عدالت اجتماعی
5001 د بشری خدماتو موسسه Humanitarian Service Organization HSO 19/9/1399 اسدالله کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و مصونیت غذای
5002 موسسه انکشاف نهال دوستی Nahal Friendship Development Organization NFDO 19/6/1399 زحل اکرمی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5003 یو افغانستان د پرمختک موسسه One Afghanistan Development Organization OADO 19/6/1399 غازی خان کابل فعالیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5004 موسسه ملی افغان برای توانمند سازی زنان Afghan National Organization for Women Empowerment ANOWE 19/6/1399 حسینیه نیمروز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
5005 د اقتصاد پیاورتیا او دوامدار پرمختک موسسه Economic Empowerment and Sustainable Development Organization EESDO 19/6/1399 بریالی کابل صحت تعلیم وتربیه