امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5582 موسسه عمل برای انکشاف تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی Action for Development of Education Social Services Organization ADESSO 4 / 4 / 1401 اسدالله کابل خدمات عام المنفعه اجتماعی و تعلیم و تربیه
5581 دافغانستان د بشری مرستو خیریه موسسه Afghanistan Humanitarian Assistance Charity Organization AHACO 4 / 4 / 1401 عبدالوارث "احدی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5580 موسسه خیریه واجتماعی الخدمت Al Khedmat Charitable and Social Organization AKCSO 4 / 4 / 1401 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5579 د ځوانانو مهارتونو پراختیا او ټولنیزه موسسه Youyth Skills Development and Social Organization YSDSO 4 / 4 / 1401 محمدقادر خوست خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5578 موسسه خدمات بشردوستانه برای پیشرفت افغانستان Organization of Humanitarian Services for Development of Afghanistan OHSDA 4 / 4 / 1401 بسم الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
5577 موسسه خیریه کمک پامیر افغان Pamir Afghan Help Charitable Organization PAHCO 4 / 4 / 1401 حسیب الله (لطفی) کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5576 موسسه توانمند سازی وانکشاف زنان Organization of Women Empowerment and Development OWED 4 / 4 / 1401 بی بی آریا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5575 موسسه عدالت و توسعه پابدار افغانستان Afghanistan Justice and Sustainable Development Organization AJSDO 4 / 4 / 1401 رحمن - بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5574 موسسه تعاون و همکاری با فقرا Cooperative and Cooperation with the Poor organization CCPO 4 / 4 / 1401 بهشته کوهی صلاحت امضا ندارد فاریاب تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5573 د بشری ارتیاوو موسسه Humanitarian Needs Organization HNO 4 / 4 / 1401 نثاراحمد کندهار روغتیای ، تعلیمی او بشری مرستو په برخه کی
5572 موسسه اجتماعی وتعلیمی امید وطن Omid Watan Social and Educational Organization OWSEO 4 / 4 / 1401 احسان الله "سایسنګی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5571 د بیوزلو خلکو د همکاری موسسه Cooperation to Poor People’s Organization CPPO 4 / 4 / 1401 محمد داود آغا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5570 موسسه پیشگام آسیب پذیر افغان Afghan Vulnerable Movement Organization AVMO 4 / 4 / 1401 ذبیح الرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5569 موسسه کمک های معیشتی برای جوامع حاشیه نشین Livelihood Assistance for Marginalized Communities Organization LAMCO 4 / 4 / 1401 عبدالباری احمد زی کابل صحی و توسعه اقتصادی
5568 موسسه خدمات خیریه وحدت Unity Charity Service Organization UCSO 4 / 4 / 1401 رامش کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5605 موسسه اجتماعی واقتصادی تبسم افغان Tabasum Afghan Social and Economic Organization TASEO 11/5/1401 ساجد خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5606 دافغان ښځودپیاوړتیاخیریه موسسه Afghan Women's Empowerment Welfare Organization AWEWO 11/5/1401 مریم/ محمد فهیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5607 موسسه امید الحسنات Omid al Hasanat Organization OAHO 11/5/1401 مزار گل صالح کابل تعليم و تربيه و خدمات اجتماعی
5608 موسسه امید برای نجات مردم Hope to Save The People Organization HSTPO 11/5/1401 عبدالله کابل صحت و زراعت
5609 موسسه توانمند سازی بشردوستانه و معیشت زندگی Humanitarian Empowerment and Life Livelihood Organization HELLO 11/5/1401 اسحق هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5610 موسسه افغانستان برای کمک های بشری و توسعه Afghan Humanitarian Aid and Economic Development Organization AHAEDO 11/5/1401 عبداللطیف الفضلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5611 د بیرنی بشری مرستو بیارغونی او خدمتونو موسسه Service for Emergency Humanitarian Assistance and Rehabilitation Organization SEHAR-O 11/5/1401 محمد یوسف شیرزی کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5612 موسسه خدمات انسانی ( عطوف) OTUF Humanitarian Services Organization OHSO 11/5/1401 فوزیه حریفال کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5615 موسسه انكشاف صحي و تعليمي سلامت Salamat Health and Education Promotion Organization SHEPO 11/5/1401 حفیظ الله کابل صحي و تعليمي
5616 موسسه اداره انجنیری و صحی برای افغانستان Engineering and Medical Department of Afghanistan Organization EMDAO 11/5/1401 جمال عبدالناصر درانی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحی
5592 موسسه من به کمک نیازدارم I Need Help Organization INHO 11/5 / 1401 سلیمان " پکتیاوال" خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5593 موسسه افغان ها برای توانمند سازی جامعه Afghans Organization for Community Empowerment AOCE 11/5 / 1401 ضیا الله "شفیق" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5594 موسسه حمایت اززراعت وانکشاف معارف افغانستان Afghanistan Farm Fund and Education Growth Organization AFFEGO 11/5 / 1401 حمیدالله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وزراعت وابیاری
5595 دټولنیزه پراختیای او روغتیای خیریه موسسه Social Development and Health Welfare Organization SDHWO 11/5 / 1401 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی وصحت
5596 موسسه مشاورین مین پاکی وانکشافی افغانها Afghans Consultants Demining and Development Organization ACDDO 11/5 / 1401 عبدالهدا "واهب" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5597 موسسه نسل نجات افغانستان Afghanistan Rescue Generation Organization ARGO 11/5 / 1401 ناصر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5598 موسسه نجات قلبها برای مردم افغانستان Save Heart Organization for Afghan People SHOAP 11/5 / 1401 سیدخالد "راشد" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه، صحت و زراعت وابیاری
5599 موسسه خانه امید برای اهداف توسعه پایدار Omidُ s House Sustainable Development Goals Organization OHSDGO 11/5 / 1401 غلام نبی "احمدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5600 موسسه خیریه وخدمات همگانی افغانستان Afghanistan Charity and Universal Services Organization ACUSO 11/5 / 1401 محمدیاسین "حبیب" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5601 دبشری مرستو ملاتر اوبیارغونی موسسه Humanitarian Aid Support and Rehabilitation Organization HASRO 11/5 / 1401 انورالحق " شمس" کابل تعلیم تربیه وصحت
5602 دځواکمنتیا، پراختیا اوبیارغوني موسسه Empowerment Development and Rehabilitation Organization EDARO 11/5 / 1401 مسعود" صادق" کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5604 موسسه بازسازی وانکشافی شهروند Citizen Rehabilitation and Development Organization CRDO 11/5 / 1401 محمدابراهیم "ابراهیم " کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5038 موسسه حمایت از نهادهای تعلیمی غیر دولتی Supporting Org for Non-Governmental Education Institutions SONGEI 30 / 7 / 1399 عزیز الرحمن هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5621 موسسه خدمات اجتماعی امید ما WHSSO WHSSO 20/06/1401 احمد امین امیر زاده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5631 موسسه بشردوستانه برای رفاه اجتماعی Humanitarian Organization for Social Welfare HOSW 20/06/1401 سمیه جعفری بامیان خدمات اجتماعی، صحت و زراعت
5619 دافغان ځوانانو تعلیمی او ټولنیزه موسسه Afghan Youths Educational and Society Organization AYESO 20/06/1401 حفیظ الله "میاخیل" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5623 کتاب لوست بشری موسسه Book Reading Humanitarian Organization BRHO 20/06/1401 محمدادریس "سیاوش" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5367 موسسه خدماتی ،تحقیقاتی و اجتماعی آفاق Afaq Social and Research Affairs Organization ASRAO 29 /10 / 1400 علی حسین "وارسته " کابل خدمات اجتماعی وصحت
5635 موسسه توسعه آموزش و صحت Organization of Development Education and Health ODEH 1401/06/20 نصرت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت آبیاری
5442 موسسه صحت وآموزش افغانستان Afghanistan Health and Training Organization AHTO 17 / 1 / 1401 محمد ادریس کابل صحت و زراعت ،خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5642 موسسه تعلیمی وخدمات اجتماعی مبلغ Mobaligh Education and Social Services Organization MESSO 07-07-1401 نورالعرفات " صافی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری
5668 موسسه توسعه ملی و کمک های بشردوستانه National Development and Humanitarian Assistance Organization NDHAO 1401/07/17 فیض کندهار خدمات صحی، اجتماعی و زراعت
5617 موسسه اعتماد وامید افغانها The Hope Trust of Afghans Organization THTAO 1401/06/20 حمیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5620 موسسه تحقیقی وحمایتی چشم اندازسبز Green Vista Research & Advocacy Organization GVRAO 1401/06/20 نظیفه "صافی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5624 موسسه امداد کمک رسانان خیرین Khairin Charitable Assistance Organization KCAO 1401/06/20 الحاج احمد علی شیخ زاده ولایت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی