امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5897 موسسه بشردوستانه برای توسعه Humanitatian Organization for Development HOD 1402/9/1 احمد نوید ولکزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه زراعت و آبیاری
5892 موسسه خدمات صحی و اجتماعی راه روشن Bright Way Health and Social Service Organization BWHSSO 1402/9/1 ثاقب کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5908 موسسه ابتکارات بشردوستانه Organization for Humanitarian Initiative OHI 1402/9/1 رضا موحد زاده کابل خدمات اجتماعی زراعت تعلیم تربیه صحت
5913 موسسه خدمات اجتماعی فردای روشن Bright Tomorrow Social Services Organization BTSSO 1402/9/1 محمد شفیع امیریار کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5843 قلم خیریه او پراختیایی موسسه Qalam and Relief Development Organization QDRDO 1402/4/28 عبدالحکیم هرات خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری صحت
5907 موسسه آباد برای پیشرفت افغانستان ABAAD Afghanistan Forward Organization AAFO 1402/9/1 کابل
5901 د مور او ماشوم روغتیا ته پرمختیایی موسسه Mother and Child Health Development Organization MCHDO 5901 داکتر شیرمحمذ نقشبندی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5899 موسسه رفاه ملت Organization for Welfare of the Nation OWN 1402/9/1 اعظم گل کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5911 د تعلیمی خدماتو او اصلاحاتو موسسه Education Service and Reform Organization ESRO 1402/9/1 میرویس ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت
5928 موسسه مردمی بشردوست Bashar Dost People s Organization BDPO 4/10/1402 سید صبغت الله فاریاب خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5900 موسسه کوثر القران Kausar Al-Quran Organization KAQO 1402/9/1 محمد نقی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5903 موسسه انکشافی بذر امید Bazar-e-Omid Development Organization BODO 1402/9/1 خسرو تخار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5902 موسسه اجتماعی تعلیمی زراعتی و صحی روزنه Eyelet Social Education Agricultural and Health Organization ESEAHO 1402/9/1
5887 موسسه انکشافی و اجتماعی جیحون Jayhon Development and Socail Organization JDSO 1402/7/30 اسدالله جوشغن فاریاب خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5943 موسسه اجتماعی آینده روشن Social Bright Future Organization SBFO 1402/10/13 محمد دایم امیر زاده تخار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5957 موسسه اجتماعی و فرهنگی چشم انداز نو New Perspective Social and Cultural Organization NPSCO 1402/10/13 وکیل احمد ولد حاجی سلطان محمد هرات خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5915 کندهار د ملی همکاری موسسه Kandahar National Cooperations Organization KNCO 1402/10/4 حمیدالله ولد عنایت الله کندهار خدمات اجنماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5919 موسسه انکشافی و بشردوستانه درخشان Drokhshan Development and Humanitarian Organization DDHO 1402/10/4 محمد بشیر فروغ جوزجان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5933 د حوانانو همغژی او بشری پرمخنگ موسسه Youth Coordination Human Development Organization YCHDO 1402/10/4 محمد یوسف ولد محمد کبیر کنر خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5926 حلاند افغان موسسه Zaland Afghan Organization ZAO 1402/10/4 انعام الحق احساس ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5927 د افغان حوانانو د هحونی موسسه Afghan Youth Motivation Organization AYMO 1402/10/4 نوزاد الله ودیر ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5945 موسسه انکشافی تمدن سبز Green Civilization Development Organization GCDO 1402/10/13 نور رحمن ولد غلام محمد هرات خدمات اجتماعی زراعت . آبیاری
5937 موسسه انکشافی و اجتماعی افغانستان Prosperous Afghanistan Development and Social Organization PADSO 1402/10/4 محمد ناصر ولد عبدالله هرات خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5946 هوساینه د تولنیز او روغتیا پراختیا موسسه Hosayanah Social and Health Development Organization HSHDO 1402/10/13 محمد عوض ولد نثاراحمد فراه خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5942 هودمند بشردوستانه او بیارغونی موسسه Hoodmand Humanitarian and Rehabilitation Organization HHRO 1402/10/13 جلال احمد اسلمی کندهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و تغیرات اقلیمی
5923 موسسه کمک برای صحت و زندگی Help for Health and Life Organization HHLO 1402/10/4 داکتر محمد ناصر رحمانی غور خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری صحت
5951 موسسه اجتماعی کمک به مردم Social Organization for Helping People SOHP 1402/10/13 وسیم جان تخار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5918 موسسه خدمات اجتماعی امت Ommat Social Services Organization OSSO 1402/10/4 احمد وارث تلاش سمنگان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5952 موسسه اقلیم سبز The Green Climate Organization TGCO 1402/10/13 رحمت الله ولد ابراهیم بامیان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5939 موسسه بازسازی و توسعه افغانستان فردا Rehabilitation and Outreach Services for Tomorrows Afghanistan Organization ROSTA-O 1402/10/4 عبدالواسع ولیزاد کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری
5930 موسسه رفاه برای بازسازی و انکشاف افغانستان The Welfare Organization for the Reconstruction and Development of Afghanistan WORDA 1402/10/4 محمد یوسف فروغ فراه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5925 موسسه ستاره درخشان ملت Shining Star National Organization SSNO 1402/10/4 علی احمد ولد سخی دایکندی خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5906 موسسه حمایت از سواد آموزی برای افغانستان آزاد Organization of Literacy Support for Independent Afghanistan OLSIA 1402/9/1 موسسه هارون ولد احمد الدین ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5916 موسسه انکشافی و تعلیمی بست Bost Development and Educational Organization BDEO 1402/10/4
5936 موسسه جامعه صحت تعلیم سهولت های معیشت زندگی برای افغانها Society of Healty Education Livelihood Facilities for Afghans Organization SHELFA-O 1402/10/4 خاکسار نوری ولد نوراحمد کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5934 موسسه دست یاری برای افغانها Helping Hand Organization for Afghans HHOFA 1402/10/4
5929 موسسه افغانستان پیشرفته و شهروندان مسول Advanced Afghanistan and Responsible Citizens Organization AARCO 1402/10/4 سید مبین کابل خدمات اجتماعی محیط زیست تعلیم و تربیه زراعت صحت
5953 موسسه همکاری برای بهبود Cooperation for Improvement Organization CFIO 1402/10/13 حبیب الله ولد فضل خدا تخار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5922 افغان صحی معالجوی موسسه Afghan Health Medical Organization AHMO 1402/10/4 شفیق الله ولد مولوی امیرگل کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت وآبیاری صحت
5917 د گدی هحی ملی بشری موسسه Joint Efforts National Humanitarian Organization JENHO 1402/10/4 نورالله عبدالرحیم زی ننگرهار تعلیم و تربیه صحت خدمات اجتماعی زراعت و مالداری
5944 موسسه حفاظت از محیط سبز Protect Green Environment Organization PGEO 1402/10/13 محمد اسلم ولد محمد اسحاق بامیان زراعت و آبیاری خدمات اجتماعی صحت تعلیم و تربیه
5947 موسسه توسعه بشردوستانه و معلولین افغانستان Afghanistan Humanitarian Development and Disability Organization AHDDO 1402/10/13 خواجه شمس الحق ولد نورالحق کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5940 موسسه امید برای افراد دارای معلولیت Omid for Disabled People Organization ODPO 1402/10/4 عسکر علی محمدی ولد محمد نبی غزنی خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5954 د افغانستان د بیارغونی شوونی او روزنی او دوامداری پراختیا موسسه Afghanistan Rehabilitation Education and Sustainable Development Organization ARESDO 1402/10/13 عبدالوهاب صافی ولد مثل خان کنر خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5932 د افغانستان معلولینو او ماشومانو د حقوقو موسسه Afghanistan Disabled and Children Rights Organization ADCRO 1402/10/4
5941 موسسه باران امید Rain of Hope Organization ROHO 1402/10/4 وحید الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری
5948 موسسه اجتماعی فرهنگی رهنورد نور Rahnaward-e-Noor Social Cultural Organization RNSCO 1402/10/13 حیدر خیر خواه کابل خدمات اجتماعی زراعت تعلیم و تربیه
5935 موسسه جمعیه تربیه اسلامی Tarbeia Islamic Society Organization TISO 1402/10/4 عبدالمالک ولد محمد رزاق کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5921 موسسه خدمات صحی و تعلیمی بیرلیک Birlik Health and Education Services Organization BHESO 1402/10/4 بشیراحمد حیدری کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5950 د حوانانو روزنیزه او حیرنیزه موسسه Youth Training and Research Organization YTRO 1402/10/13 هیواد ساپی ولد دوران ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری