امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5067 عمران اجتماعی اوتعلیمی خیریه موسسه Imran Charity Social Educational Organization ICSEO 18 /9 /1399 برکت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5068 دهیله مرستندوی موسسه دافغان ښځو لپاره Hella Organization Helping Afghan Women HOHAW 18 /9 /1399 فرزانه احمدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5082 دکرهڼیزو،ښوونیزواومشرۍ چارومرستندویه موسسه Help Agricultural Education and Leadership Organization HAELO 18 / 9 / 1399 محمد داود " همت" هلمند زراعت وآبیاری و تعلیم تربیه
5069 دپیغام حرفوی اوتعلیمی موسسه Message Vocational and Educational Organization MVEO 18 /9 /1399 صدیق الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5070 موسسه صلاح برای هماهنگی موسسات زنان Salah Organization for Coordination of Women Institutes SOCWI 18 /9 /1399 داکتر محمدعارف رحیمی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ابیاری
5083 یو قدم انسانیت دافغانستان لپاره A Step for Humanity Afghanistan Organization ASHAO 18 / 9 / 1399 محمد ادریس صافی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5071 موسسه آینده درخشان زنان Organization of Bright Women’s Future OBWF 18 /9 /1399 محمدهاشم برهان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5084 وطن موسسه دځوان نسل دپرمختگ او کارایجاد ولولپاره Watan Organization for Generation Development and Job Creation for Youth WOGDJCY 18 / 9 / 1399 گل خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت و مالداری
5085 موسسه کمک های انکشافی تعلیمی وصحی برای افغاستان Afghanistan Educational and Health Development Aids Organization AEHDAO 18 / 9 / 1399 احسان الله کابل تعلیم تربیه وصحت
5086 موسسه مطالعات دولت وجامعه Organization for Studies of Government and Society OSGS 18 / 9 / 1399 محرم علی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5087 دافغان زیانمنی تولنی د پیاورتیا موسسه Afghan Vulnerable Community Empowerment Organization AVCEO 18 / 9 / 1399 عبدالله بهادری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت و زراعت
5088 موسسه نسل های آینده افغانستان Future Generation Afghanistan Organization FGAO 18 / 9 / 1399 تکبیر الله جلال آباد خدمات اجتماعی، زراعت ، تعلیم و تربیه ، صلح و صحتُ
5089 موسسه انکشافی ملی باختر Bakhter National Development Organization BNDO 18 / 9 / 1399 نجیب الله کابل صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5090 افغانستان د انکشاف او بشری مرستو موسسه Development and Organization for Afghanistan DHOA 18 / 9 / 1399 اکرام الله ننگرهار عرضه خدمات انکشافی و بشرمندانه برای مردم افغانستان
5091 موسسه توسعه ، رفاه و صلح پایدار Sustainable Peace Development and Prosperity Organization SPDPO 18 / 9 / 1399 کامله کابل تعلیم و تربیه ، آگاهی دهی ، توسعه اجتماعی و اقتصادی
5092 موسسه حامی افغان تولنه Hami Afghan Community Support Organization HACSO 18 / 9 / 1399 حبیب الله مایار کابل ارتقای ظرفیت خانم ها تعلیمی ، صحی و خدمات عام المنفعه
5093 موسسه انکشافی بانوان و جوانان Empowerment of Women and Youth Organization EWYO 18 / 9 / 1399 فریبا شریف بلخ صحت تعلیم و تربیه ، حقوق بشر و زراعت
5094 موسسه انکشافی و اجتماعی پاروپامیز Paropamisadae Development and Social Organization. PDSO 18 / 9 / 1399 عتیق الله کاپیسا صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5095 موسسه دیده بان عدالت افغانستان Organization of Justice Watch Afghanistan OJWA 1399/10/30 محمدادریس کابل خدمات اجتماعی
5096 مؤسسه خیریه جنبش تغییر Movement of Change Charity Organization MCCO 1399/10/30 جواد "ابراهیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5097 موسسه انستیتوت پژوهشی انتخابات برای افغانستان Afghanistan Elections Research Institute Organization AERIO 1399/10/30 ادیب الله " نویم " کابل خدمات اجتماعی
5098 مؤسسه معاونت جهت تحقق اهداف توسعه پایداری و صلح پایدار Assistance for Sustainable Development Goals and Peace Organization ASDGPO 1399/10/30 سلیمان احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5099 موسسه راه برای توسعه ورفاه Road for Development and Prosperity Organization RDPO 1399/10/30 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5100 موسسه مجادله علیه فقر و نابرابری Action Against Poverty and Inequality Organization AAPIO 1399/10/30 عاطفه " موحدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5101 موسسه اجتماعی وصحی باور برای افغانستان Afghanistan Belief Social Health Organization ABSHO 1399/10/30 احمدا کابل خدمات اجتماعی وصحت
5102 موسسه دیده بان صلح افغان Organization of Afghan Peace Watch OAPW 1399/10/30 فریحه کابل خدمات اجتماعی
5103 موسسه تعاون برای اطفال و زنان Organization of Assistance for Children & Women OACW 1399/10/30 سودابه " موحدی" دایکندی خدمات - حقوقی -اجتماعی و تعلیم تربیه
5104 موسسه حقوق بشر وصلح برای همه Human Rights and Peace for All Organization HRPAO 1399/10/30 احمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5105 موسسه دوست داران محیط وانکشاف Friends of Environment and Development Organization FEDO 1399/10/30 فریدون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5106 مؤسسه خدمات اجتماعی و انکشافی اصلاح طلبان Islahtalaban Socail Service and Development Organization ISSDO 1399/10/30 میرویس هرات خدمات اجتماعی، خدمات انکشافی،تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5107 مؤسسه ارتقای ظرفیت برای زنان آسیب پذیر Capacity Building Organization for Vulnerable Women COVW 1399/10/30 فهیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5108 مؤسسه حمایت از سالمندان Organization for Support of Elderly OSE 1399/10/30 محمد ادریس کابل حمایت صحی برای سالمندان ایجاد مکان های مناسب برای سالمندان ، زمینه سازی برای زیست بهتر سالمندان
5109 مؤسسه جوانان احیاگر آریا برای بیداری Arya Regenerative Youth for Awakening Organization ARYAO 1399/10/30 منصور هرات اشتغال زایی برای جوانان ، ظرفیت سازی جوانان ، ایجاد شبکه های ارتباطی جوانان در داخل و خارج کشور
5110 مؤسسه خدمات صحی و غذای اطفال Children Health and Food Service Organization CHFSO 1399/10/30 ذبیح کابل ارائه خدمات صحی، اجتماعی و غذایی برای اطفال نیازمند
5111 لمررڼا خیریه موسسه Sun Light Welfare Organization SLWO 1399/10/30 محمد شافع کندهار صحت، تعلیم و تربیه و فعالیت های اجتماعی
5112 مؤسسه صدای زنان و جوانان Voice of Youth and Women Organization VYWO 1399/10/30 فرشته کندز خدمات اجتماعی معارف و صحت
5113 مؤسسه خدمات بشری و اجتماعی صدقه Sadaqa Social Service Humanitarian Organization SSSHO 1399/10/30 0784514513 عبدالرحمن بلخ زراعت ، صحت تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5114 مؤسسه صلح و رفاه Peace and prosperity Organization PPO 1399/10/30 احمد رومان عباسی کابل خدمات تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی
5115 موسسه تحقیقاتی معماران صلح Peace Architecture Research Organization PARO 1399/10/30 احمد رشاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5116 موسسه دیده بان عدالت Justice Watch Organization JWO 1399/10/30 عبدالغفار فیاض سوری کابل خدمات اجتماعی
5117 موسسه تعلیم ی کارا برای افغانستان Kaara Educational Organization for Afghanistan KEOA 1399/10/30 آدینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5118 موسسه امید نسل نو برای افغانستان New Generation Hope Organization for Afghanistan NGHOA 1399/10/30 ضیاالحق فضلی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5119 موسسه خیریه کتاب وقلم Book & Pan Charity Organization BPCO 1399/10/30 زینب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5120 موسسه هسته ابتکارات انکشافی پایدار Core Sustainable Development Initiatives Organization CSDIO 1399/10/30 محمداسماعیل کابل خدمات اجتماعی وزراعت ابیاری
5121 موسسه کار برای صلح وپیشرفت Work for Peace and Development Organization WPDO 1399/10/30 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5122 موسسه اموزشی و توسعه الهام بخش Inspiring Training and Development Organization ITDO 1399/10/30 حمزه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5123 دځوانانود ډیجیتل زده کړي اوپرمختګ موسسه Youth Digital Training and Development Organization YDTDO 1399/10/30 الله نور سیلاب کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5124 مؤسسه رفاه اجتماعی ومحیط زیست Social Welfare and Environmental Organization SWEO 1399/10/30 علی محمد کابل زراعت و فعالیتهای اجتماعی
5125 مؤسسه مطالعات ارتباطات و و توسعه افغانستان Afghanistsn Communication and Development Studies Organization ACDSO 1399/10/30 محمد عارف هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5126 مؤسسه پژوهشی چکیده Chakeeda Research organization CRO 1399/10/30 محمد امید هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی