امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5681 موسسه ابتکار و کمک های بشری هروی Herawie Initiative and Relief Organization HIRO 1401/07/17 فرشته / مصطفی شفق سرپرست موسسه کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5680 موسسه انکشاف تعلیمی و اقتصادی Organization for Educational and Economic Growth OEEG 1401/07/17 شمس الهادی کابل تعلیمی، فعالیت های اجمتاعی، صحت و زراعت
5679 موسسه توسعه افغانستان نو New Afghanistan Development Organization NADO 1401/07/17 آرزو عزیزی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه،زراعت و صحت ولایت هرات -
5678 موسسه برای مواظبت از اطفال یتیم Organization for the Care of Orphaned Children OCOC 1401/07/17 نوریه کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5677 موسسه خدمات اجتماعی لمر Lamar Social Service Organization LSSO 1401/07/17 محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی،اقتصادی و انکشافی
5676 موسسه رفاه و توسعه جامعه Community Welfare and Development Organization CWDO 1401/07/17 محمد منصور تعلیم و تربیه ، خدمات صحی و توسعه جامعه
5675 د نیکمرغه راتلونکی خیریه موسسه Fortunate Future Welfare Organization FFWO 1401/07/17 ضیاء الله "ضیا" ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5674 موسسه بازسازی وکمک های بشردوستانه Reconstruction & Humanitarian Relief Organization RHRO 1401/07/17 وحید احمد فراه خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری ،صحت
5673 سمون اورغون نوښت موسسه Improvement and Rebuilding Innovation Organization IRIO 1401/07/17 اکرم خان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ورزاعت وآبیاری
5672 موسسه خدمات اجتماعی آب صحی ومحیط زیست Organization of Social Services for Clean Water and Environment OSSCWE 1401/07/17 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت آبیاری ،صحت
5671 موسسه خدمات صحی، تعلیمی و کمک های اجتماعی راه متحد United Way Educational Social Relief Organization UHESRO 1401/07/17 محمد شاپور کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
5670 موسسه توسعه اجتماعی و رفاه کودک Development and Child Welfare Organization SDCWO 1401/07/17 فیروزه / ذبیع الله کفیل موسسه بغلان صحت ، تعلیمی اقتصادی و خدمات اجتماعی
5669 د افغانستان صحی بشری او تعلیمی موسسه Afghanistan Health Humanitarian and Education Organization AHHEO 1401/07/17 حاجی نظر محمد حبیبی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت و
5667 موسسه کمک های عاجل خدمات بشری Human Services Emergency Aid Organization HSEAO 1401/07/17 دلاور کابل خدمات بشری و خدمات تعلیمی و تربیوی
5666 د افغانستان د پرمختک لپاره د کندهار موسسه Kandahar Organization for Afghanistan Development KOAD 1401/07/17 عبدالولی ماکو کندهار توسعه جامعه، رفاه جامعه و عرضه خدمات به نیازمندان
5664 د اقلیم د بدلون او ناورین مدیریت لپاره د افغانستان پرمختیایی موسسه Afghanistan Development Organization for Climate Change and Disaster Management ADOCCDM 1401/07/17 انجنیر حشمت الله کابل تغیرات اقلیم وکاهش فقر
5663 موسسه تربیت و نگهداری اطفال یتیم و بی بضاعت Nurture and Maintenance for Orghans and Poor Children Organization NMOPCO 07-07-1401 جلال الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5662 دان بشری او پرمختیایی موسسه Dawn Humanitarian and Development Organization DHDO 07-07-1401 شفیع الله " میاخیل" ننگرها زراعت، مصونیت غذایی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5660 موسسه بازسازی وتوسعه ای فردای نوین New Future Rehabilitation and Development Organization NFRDO 07-07-1401 محمدهارون "واحدی" نیمروز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت و زراعت وآبیاری
5658 موسسه خدمات تعلیمی واجتماعی قطرات باران Rain Drops Educational Social Services Organization RDESSO 07-07-1401 میرویس "ماموند" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه و صحت
5657 موسسه حمایت ازخانوده های فراموش شده Forgotten Families Support Organization FFSO 07-07-1401 جواد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5656 موسسه آموزش مهارتی ورهبری Skill Education Leadership Organization SELO 07-07-1401 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ، صحت
5654 موسسه خیریه کودکان کار افغانستان Afghanistan Children Charity Work Organization ACCWO 07-07-1401 رحیم خان "ابراهیمی " کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه و صحت
5653 موسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق Shafaq Social Service and Welfare Organization SSSWO 07-07-1401 یلدا صلاحیت امضا ندارد / شفیق الله شفق کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5652 موسسه خدمات حقوقی و جتماعی مستشار Mustashar Legal and Social Services Organization MLSSO 07-07-1401 محمد کریم امیر زوی کابل صحت و زراعت و خدمات اجتماعی
5651 موسسه اجتماعی مبتکر جوانان میهن Homeland Youths Social Inventive Organization HYSIO 07-07-1401 میر عبدالحمید ذکا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و صحت
5648 سولی اوهیلو ماموریت موسسه Peace and Hope Mission Organization PHMO 07-07-1401 عبدالهادی مایار کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری و صحت
5647 بشری روغتیا ته دبیرنی غبرگون Humanitarian Health Emergency Response Organization HHERO 07-07-1401 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5646 موسسه شرکای انکشاف و امداد رسانی Partners for Relief and Development Organization PRDO 07-07-1401 اسدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5645 موسسه روشنانی Brightness Organization BO 07-07-1401 رونا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5644 موسسه خدماتی اقتصادی و اجتماعی کمک درعمل Aid in Action Economic and Social Services Organization AAESSO 07-07-1401 حشمت الله "هلالی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5643 موسسه خدمات خیریه متحد افغان Afghan Ally Charity Service Organization AACSO 07-07-1401 عبدالله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5641 موسسه خدمات اجتماعی و صحی غذا Food Social Services and Health Organization FSSHO 07-07-1401 برزو "باهر" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5640 موسسه انکشافی تعلیمی و صحی تغیر Taghir Educational Development and Health Organization TEDHO 07-07-1401 محمد بلال مبارز بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
5639 غزالي افغان دښووني او روزني موسسه Ghazali Afghan Education Trust Organization GAETO 07-07-1401 صدیق الله "راشد" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5638 روسانه راتلونکی خدماتی موسسه Bright Future Service Organization BFSO 07-07-1401 محمد حارث زرمنی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5626 موسسه حمایت از بشریت Support for Humanity Organization SFHO 1401/06/20 محمداسماعیل "صاحبزاده " کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه،زراعت وآبیاری و صحت
5630 فلاح ملی خدماتی موسسه Falah National Service Organization FNSO 1401/06/20 عبدالروف "عظیمی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5633 د تولنی د پاملرنی او هوساینی موسسه Community Care and Relief Organization CCRO 1401/06/20 اغامحمد " روحمل" ولایت کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5456 موسسه گام برای آینده بهتر Walk for Better Future Organization WBFO 3 /2 / 1401 پرویز "صافی" کابل تعلیم تربیه وصحت
5692 موسه حمایت اقتصادی واجتماعی برای افغانها Organization of Economic and Social Support for Afghans OESSA 1401/08/15 هلمند "مایارغنی" فراه خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5702 موسسه باغ بزرگ بشریت Grand Garden of Humanity Organization GGHO 1401/08/15 سید علی بلخ تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
5685 الشفاسرطان خیریه موسسه AL Shafa Cancer Charity Organization ASCCO 1401/08/15 سیف الله محمدسلیم خان کابل خدمات اجتماعی وصحت
5686 موسسه بشری انکشافی بشریت BASHARIAT Humanitarian and Development Organization BHDO 1401/08/15 شفیقه " نیکزاد" کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5687 موسسه دریچه امید افغانستان Gate of Hope Afghanistan Organization GOHAO 1401/08/15 لعل محمد بلخ خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5688 موسسه صبح درخشان Bright Morning Organization BMO 1401/08/15 زرافشان/ محمد آصف کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5689 موسسه تداوم ومقاوم سازی برای انکشاف افغانستان Sustainability & Resillience Organization for Development of Afghanistan SRODA 1401/08/15 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت آبیاری وصحت
5727 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی بشریت Humanitarian Social Services Charity Organization HSSCO 1401/09/07 مححمدرازق کابل ، خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه,صحت وزراعت
5726 موسسه نجات خانواده Save the Family Organization STFO 1401/09/07 سلما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری
5725 د سنابل ملی موسسه Sanabil Organization National SON 1401/09/07 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت