امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5355 افغانانو له پاره د بشري مرستو مؤسسه Organization of Humanitarian Services for Afghan OHSA 29 /10 / 1400 شکر الله حاچی محصل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5376 موسسه اجتمای اقتصادی و انکشافی برای افغانستان Social Economical and Development Organization for Afghanistan SEDOA 1400/10/29 شفیق الله کابل رشد اقتصادی انکشافی و اجتماعی
5366 موسسه خدمات اجتماعی و انکشاف میرآب Mirab Social Services and Development Organization MSSADO 29 /10 / 1400 سید عبدالباسط هرات خدمات اجتماعی وزراعت
5322 موسسه خیریه صدای کابل Kabul Voice Charity Organization KVCO 29 /10 / 1400 فواد" عزیزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5308 موسسه اعتمادتوسعه روستایی Rural Development Trust Organization RDTO 29 /10 / 1400 جاویداحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5309 دفقرپه وارندی دتولنیزوچوپرتیاووموسساتو مبارزه War Against Poverty Social Services Organization WAPSSO 29 /10 / 1400 صفت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5310 موسسه خیریه صفا مروه آریا Safa Marwa Aria Charity Organization SMACO 29 /10 / 1400 داکترمحمد داود کابل خدمات اجتماعی وصحت
5311 موسسه خیریه نجات البشر Nejat Al bashar Charity Organization NABCO 29 /10 / 1400 مولوی محمدمنصور کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5312 موسسه حفاطت از اطفال در معرض خطر Afghan Protection at Children Risk Organization APCRO 29 /10 / 1400 گل آغی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5313 مؤسسه خدمات اجتماعی بانویی میهن Home Lady Social Services Organization HLSSO 29 /10 / 1400 احمد جواد کابل حمایت از زنان نیازمند و تقویه بنیه اقتصادی ، تعلیمی و فرهنگی
5314 موسسه اموزشی وخدمات اجتماعی پروانه بهار Spring Butterfly Educational & Social Services Organization SBESSO 29 /10 / 1400 مارینا " قریشی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5315 موسسه خیریه و انکشافی افغان راه سبز Afghan Green Way Charity and Development Organization AGWCDO 29 /10 / 1400 انجنیر ملالی " احمدزی سادات " کابل خدمات اجتماعی و صحت
5316 موسسه حفاظت وکمک بااطفال افغان Afghan Child Protection and Help Organization ACPHO 29 /10 / 1400 وحید الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5317 موسسه خیریه و خدماتی پیمان Payman Charity & Services Organization PCSO 29 /10 / 1400 سیدمجیب الدین "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5318 انسان - دتعلمی اواجتماعی خدماتو د پراختیاموسسه Ansan Educational and Social Services Development Organization AESSDO 29 /10 / 1400 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5319 موسسه بهداشت وتوسعه جامعه Community Health and Development Organization CHDO 29 /10 / 1400 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت وتعلیم تربیه
5320 موسسه خیریه وخدماتی اوج غزنی Owj Ghazni Charity and Social Services Organization OGCSO 29 /10 / 1400 سیدمحمدرضا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5321 موسسه خیریه و مهارتهای واما Wama Relief and Skills Development Organization WRSDO 29 /10 / 1400 میوند " نیازی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5323 موسسه هماهنگی کمک های بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Aid Coordination Organization for Afghanistan HACOA 29 /10 / 1400 سیدجاوید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5324 موسسه خدماتی حفاظت از انسان Organization of Human Protection Services OHPS 29 /10 / 1400 انجنیرنجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5326 موسسه خیریه اجتماعی بی نوایان برای افغانستان Benawayan Charity Social Organization for Afghanistan ABCSO 29 /10 / 1400 عبدالسلام "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5327 موسسه کشاورزی پایداروانکشاف روستایی Sustainable Agriculture & Rural Development Organization SARDO 29 /10 / 1400 محمدشامد کابل زارعت آبیاری و مالداری
5328 موسسه تعلیمی ، توانمند سازی و رفاه اجتماعی افغانستان Educational Social Welfare and Empowerment of Afghanistan Organization ESWEAO 29 /10 / 1400 اسما کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5329 دغوره افغانستان لپاره د بست موسسه Bost Organization for Better Afghanistan BOBA 29 /10 / 1400 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5330 افغانستان کښی دبحرانونو د تنظیم خیریه موسسه Charity Organization of Managing Afghanistan Crisis COMAC 29 /10 / 1400 بشیراحمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5331 موسسه آینده موفق Organization for Prosperous Future OPF 29 /10 / 1400 عبدالوارث غزنی خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5332 قدم خیریه تعلیمی موسسه Step Charity Education Organization SCEO 29 /10 / 1400 کریم الله ننگرهار
5377 موسسه تعلیمی وانکشافی تهذیب برای افغانستان Tahzib Educational and Development Organization for Afghanistan TEDOA 29 /10 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه
5334 موسسه همنوای بشری افغان Humanitarian Convergence Organization Afghan HCOA 29 /10 / 1400 محمد" ایوب زاده" غور خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5335 نصر هلال خیریه اوخدماتی موسسه Naser Hilal Charity and Services Organization NHCSO 29 /10 / 1400 عبدالهادی ننگرهار خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5336 موسسه رفاه ملی افغانستان Afghanistan National Welfare Organization ANWO 29 /10 / 1400 فرخ لقا نظری کابل تعلیم وتربیه، صحت و سایر خدمات اجتماعی
5337 بشری او پرمحتیایی غیر دولتی موسسه Humanitarian and Development Non-Government Organization HDNGO 29 /10 / 1400 نوراحمد کندهار بشری ،صحت ،امور اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت و بازسازی
5338 موسسه لمر افغان ارتقا Lemar Afghan Preferment Organization LAPO 29 /10 / 1400 نعمت الله شاکر کندهار تعلیم و تربیه، خفظ الصحه و حقوق شهروندان
5339 موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی اکسوس Oxos Social and Technical Services Association OSTA 29 /10 / 1400 فرهاد بلخ صحت ، زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5340 مؤسسه پیشگامان سازندگی Re-Construction Pioneers Organization RCPO 29 /10 / 1400 محمد رحیم هرات صحت ، خدمات اجتماعی وزراعت
5341 مؤسسه خیریه دهلیز واخان Wakhan Corridor Charity Organization WCCO 29 /10 / 1400 Hu Feng Feng کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5342 مؤسسه رفاه برای کاهش فقر و حمایت های حقوقی Welfare Organization for Poverty Reduction and Advocacy WOPRA 29 /10 / 1400 گلاب الدین حشمت هرات زراعت و آبیاری ، خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5343 مؤسسه اطفال و بشر دوستانه بادغیس Badghis Humanitarian Organization BHO 29 /10 / 1400 محمد رفیق جاهد بادغیس زراعت ، انجینری ، تعلیم وتربیه و صحت
5344 مؤسسه همکاری های تخنیکی و انکشافی بشردوستانه Humanitarian Technical and Development Cooperation’s Organization HTDCO 29 /10 / 1400 جمال الدین بغلان زراعت،خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
5345 مؤسسه احیای مجدد زراعت، صحت و تعلیم و تربیه و امداد بشری کابل افغانستان Kabul Afghanistan Rehabilitation of agriculture health and Education and Heumen relif Organization KARAHEHO 29 /10 / 1400 اسدالله کابل تعلیم و تربیه و صحت
5346 مؤسسه نجات مردم Save the People Organization STPO 29 /10 / 1400 بصیره توانا کابل خدمات اجتماعی و خدمات زراعتی
5347 د افغانستان بیارغونی بشردوستانه مؤسسه Afghanistan Rehabilitation Humanitarian Organization ARHO 29 /10 / 1400 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی و زراعت و آبیاری
5348 مؤسسه خانه توانمند سازی مردم افغانستان Afghanistan’s People Empowering House Organization APEHO 29 /10 / 1400 خادم علی کابل اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و صحی
5349 مؤسسه حمایت تخصصی و بشری برای افغانستان Specialized and Humanitarian Support Organization for Afghanistan SHSOA 29 /10 / 1400 وحیدالله مایار کابل اقتصادی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5350 مؤسسه بشر دوستانه و انجینری برای بازسازی افغانستان Humanitarian and Engineering Organization for Afghanistan Reconstruction HEOAR 29 /10 / 1400 حبیب الله فاریاب خدمات اجتماعی زراعت آبیاری و مالداری
5351 توسعه و تحول اقتصادی افغانستان Innovation and Development of Economic of Afghanistan Organization IDEA 29 /10 / 1400 ملا بشر ولد ملا علی جان هرات انکشافی ،توسعوی، تعلیمی ،اقتصادی و صحی
5352 مؤسسه توان بخشی و حمایت اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation and Social Support for Afghanistan RASSO 29 /10 / 1400 حبیب الرحمن کابل خدمات و انکشاف ظرفیتها و توان بخشی نسل جوان افغانستان
5353 افغانانو اجتماعی بشری بیارغونی موسسه Afghan Community Human Development Organization ACHDO 29 /10 / 1400 شیر آغا حقمل کابل اجتماعی بشری و بازسازی
5354 مؤسسه انکشاف و حمایت از آسیب دیدگان افغان Afghan Damagd Support Development Organization ADSDO 29 /10 / 1400 نصرالدین ولایت هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و صحت
5389 موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی Organization for Crisis Management and Economic Recovery موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی 5389 OCMER 17/1/1401 فضل احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت