جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4857 موسسه صدایی زنان هلمند Voice Helmand women org. VHWO 17 / 9 /1398 ماه زری هلمند بلند بردن سطح تعلیم زنان، ظرفیت سازی در بخش های اقتصادی زنان، ایجاد فرصت های کاری برای زنان بی بضاعت، مبارزه با خشونت علیه زنان، پایین آوردن مرگ و میر مادران و اطفال
4858 موسسه اتحاد برای بشردوستی Unity for Humanity Organization U H O 17 / 9 /1398 عبدالسلام کابل خدمات تعلیماتی،خدماتی اجتماعی، و صحی.
4859 د جوانانو د سولی غژ موسسه Youth Peace Voice Organization YPVO 17 / 9 /1398 سید جلال آغا کابل خدامات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و آبیاری و صحت.
4860 موسسه طراحی، پلانگذاری و تحقیقاتی شهری Urban Design, planning and Research organization UDPRO 17 / 9 /1398 سیدعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4861 موسسه آموزشی و ارتقای فرهنگ افغانستان Afghanistan Educational and cultural Development Organization AECDO 17 / 9 /1398 عبدالرشید رشاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و ابیاری.
4863 موسسه رهنمای صحت Health Guide Organization. HGO 17 / 9 /1398 مرسل کابل خدمات تعلیماتی صحی.
4864 موسسه پایدار سبز محیط زیستی Environmental Sustainable Green Organization. SEGO 17 / 9 /1398 محمد یاسین نوری کابل سکتور تعلیم و تربیه، سکترو زراعت و سکتور صحت.
4865 موسسه رفاه اجتماعی راه رهنورد Rah-e-Rahnaward Social Wefare Organization RRSWO 17 / 9 /1398 سراج الدین غور تعلیم و تربیه، صحت و مصونیت اجتماعی
4866 موسسه تخنیکی رهبریت هدفمند Technical Optimum Leadership org. TOLO 17 / 9 /1398 فرهاد کابل ارتقا کیفیت زندگی خانواده، تهیه و توزیع خدمات صحی،آموزشی.
4868 موسسه کارا Kara Organization KARAO 17 / 9 /1398 سید مرشد شمیسی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و آبیاری
4869 د سحینه زده کونکو تریننگ او سکیلتیا علمی موسسه Female Student Training and Engagement Academic organization. FSTEAO 17 / 9 /1398 رخسار کابل تعلیم و تربیه
4871 موسسه نه به خشونت Not to Rigor Organization N.R.O 17 / 9 /1398 فهیم الدین کابل تقویت گفتمان صلح
4872 خدمات اجتماعی برادران افغان Afghan Brothers Social Services org. ABSSO 17 / 9 /1398 مسلمه فضلی تخار خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی و خدمات محیط زیستی
4873 موسسه تجدید قوای شرق East Power Renewal Organization EPRO 17 / 9 /1398 شیراحمد راشد امان فاریاب خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4874 موسسه تعلیم برای اطفال آسیب پذیر Education Organization for Vulnerable Children EOVC 17 / 9 /1398 محمد محمدی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4875 موسسه توسعه اموزشی افغانستان ایده Instruction Development Organization of Afghanistan Idea IDOAI 17 / 9 /1398 مرتضی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4876 موسسه وقایه قبل ازوقوع کمک به مردم Incident Prevention to Assist the People Organization IPAPO 17 / 9 /1398 فرحناز کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
4877 موسسه پیشرفت اجتماعی و ارتقای تعلیمی افغانستان Afghanistan Social Development and Educational Promotion Organization ASDEPO 17 / 9 /1398 فردین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4878 د دوامداره او موثراقتصادی پرمختگ موسسه Sustainable and Effective Economic Progression Organization SEEPO 17 / 9 /1398 سید نظیم خدرخیل ننگرهار تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4879 موسسه خیریه و خدمات اجتماعی بینوایان Benawayan Social Service and Charity Organization BSSCO 17 / 9 /1398 شاه محمدمرادی عریزاده کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربه و صحت
4880 موسسه همبستگی حمایت از تحصیلات عالی Alliance of Higher Education Support Organization. AHESO 17 /10 / 1398 پیرمحمد منوسم پنجشیر خدمات اجتماعی
4881 د سحو غر موسسه women’s Voice organization WVO 17 /10 / 1398 مینا جلال خدمات اجتماعی
4882 د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه Organization for Management Environment Education and Development. OMEED 17 /10 / 1398 بشیرالله مدیریت، محیط زیست
4883 افغان زده کری مرستندویه موسسه Afghan Learning Aid Organization ALAO 17 /10 / 1398 محمد صبور تعلیم و تربیه و فرهنگ
4884 موسسه کمک رسانی و توسعه نوین New Development and Relief Organization. NDRO 17 /10 / 1398 عبدالقدوس زراعت، خدمات اجتماعی..
4885 موسسه توانمندی سازی جوانان اگاه افغان Wide- awake Afghan Youth Empowerment Organization. WAYEO 17 /10 / 1398 محمد اسمعیل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4886 روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه Health Disability and Development Organization. HDDO 17 /10 / 1398 راضی خان خدمات صحی، فراهم آوری خدمات بازتوانی فزیکی و
4887 موسسه کار Work Organization WO 17 /10 / 1398 محمد داود طلوع بلخ خدمات اجتماعی
4888 موسسه خدمات اجتماعی و زراعتی ظهور نور. Zohor Noor Social Service and Agriculture Organization. ZNSSAO 17 /10 / 1398 نقیب الله خدمات اجتماعی، زراعت ، آبیاری و مالداری.
4889 موسسه راه حل های انکشافی Organization for Development Solutions. ODS 17 /10 / 1398 مصطفی سروش بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
4890 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی امواج Waves of Social Welfare and Economic Organization WSWEO 17 /10 / 1398 الحاج محمدهارون بدخشان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4891 افغان نجات تولنیزه او خیریه موسسه Afghan Nejat Social and Charity Organization ANSCO 17 /10 / 1398 سید محمد اکبر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4892 موسسه انکشاف و راه حل های موثر Integrated Development Solutions Organization IDSO 17 /10 / 1398 ساحل کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
143 پروگرام بازسازی و انکشاف افغانستان Afghanistan Rehabilitation And Development Program ARDP 1384/8/9 محمد صدیق خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم تربیه
272 موسسه فرهنگی اجتماعی وامدادی کشتی تم با tampa ship education cultural and social organization ECSOTS 7/10/1384 محمد حبیب خدمات اجتماعی
273 د افغانستان بیارغونی او عاجلومرستو اداره Afghanistan Rehabilitation And Emergency Help Organization AREHO 7/10/1384 عزیزالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
331 اداره خیریه زنان افغانستان Afghanistan Women Development Association AWDA 28/10/1384 سید محمد هارون تعلیم و تربیه و صحت
401 دافغانستان دبيارغوني پروگرام Afghanistan Rehabilitation Program ARP 1384/11/19 رواش ظهیر کابل کمک به مردم بی بضاعت
447 موسسه اداره خدمات پروژوی Project Management Office Service Org BPS 1/12/1384 شاپور احمد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4893 موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه Siratul jannah Social Service Organization SJSSO 16 /11 / 1398 سید مراد بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4894 موسسه خدمات انسانی فلورا Flora Humanitarian Services Organization FHSO 16 /11 / 1398 هجرت الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
4895 موسسه درفش کاویان Darafsh Kawyan Organization DKO 16 /11 / 1398 سلطانه عزیزی کابل آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی
4896 موسسه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان Afghanistan Sustainable Development and Environment Organization ASDEO 16 /11 / 1398 میلاد امیری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4897 موسسه انکشاف صحی برای جامعه Organization of Health Development for Community OHDC 16 /11 / 1398 دوکتور احمد جواد کابل صحت، تعلیم و تربیه ، زراعت و مالداری
4899 موسسه توانمند سازی زندگی مثبت Positive Life Empowerment Organization PLEO 16 /11 / 1398 مختار حبیبی کابل خدمات اجتماعی و طب
4900 موسسه علمی و پژوهشی صلح پایدار The Scientific and Research Organization of Sustainable Peace SROSR 16 /11 / 1398 ادریس رسا کابل خدمات اجتماعی
4901 موسسه آموزشی تحقیقاتی کاوش Kavosh Educational Research Organization KERO 16 /11 / 1398 سید یوسف موسوی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4902 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی نیکان هرات Nekan Herat Social Services and Educational Organization NHSSEO 16 /11 / 1398 محمد حسین هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4903 موسسه رشدو توانمند سازی زنان ممتاز نخبه Mumtaz Elite Women Empowerment Growth Organization MEWEGO 16 /11 / 1398 فاضله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4904 موسسه ترقی و باز سازی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Growth Organization ARGO 16 /11 / 1398 احسان الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه