جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5330 افغانستان کښی دبحرانونو د تنظیم خیریه موسسه Charity Organization of Managing Afghanistan Crisis COMAC 29 /10 / 1400 بشیراحمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5331 موسسه آینده موفق Organization for Prosperous Future OPF 29 /10 / 1400 عبدالوارث غزنی خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5332 قدم خیریه تعلیمی موسسه Step Charity Education Organization SCEO 29 /10 / 1400 کریم الله ننگرهار
5333 موسسه تعلیمی وانکشافی تهذیب برای افغانستان Tahzib Educational and Development Organization for Afghanistan TEDOA عبیدالله "ظفر" تعلیم تربیه
5334 موسسه همنوای بشری افغان Humanitarian Convergence Organization Afghan HCOA 29 /10 / 1400 محمد" ایوب زاده" غور خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5335 نصر هلال خیریه اوخدماتی موسسه Naser Hilal Charity and Services Organization NHCSO 29 /10 / 1400 عبدالهادی ننگرهار خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5336 موسسه رفاه ملی افغانستان Afghanistan National Welfare Organization ANWO 29 /10 / 1400 فرخ لقا نظری کابل تعلیم وتربیه، صحت و سایر خدمات اجتماعی
5337 بشری او پرمحتیایی غیر دولتی موسسه Humanitarian and Development Non-Government Organization HDNGO 29 /10 / 1400 نوراحمد کندهار بشری ،صحت ،امور اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت و بازسازی
5338 موسسه لمر افغان ارتقا Lemar Afghan Preferment Organization LAPO 29 /10 / 1400 نعمت الله شاکر کندهار تعلیم و تربیه، خفظ الصحه و حقوق شهروندان
5339 موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی اکسوس Oxos Social and Technical Services Association OSTA 29 /10 / 1400 فرهاد بلخ صحت ، زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5340 مؤسسه پیشگامان سازندگی Re-Construction Pioneers Organization RCPO 29 /10 / 1400 محمد رحیم هرات صحت ، خدمات اجتماعی وزراعت
5341 مؤسسه خیریه دهلیز واخان Wakhan Corridor Charity Organization WCCO 29 /10 / 1400 Hu Feng Feng کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5342 مؤسسه رفاه برای کاهش فقر و حمایت های حقوقی Welfare Organization for Poverty Reduction and Advocacy WOPRA 29 /10 / 1400 گلاب الدین حشمت هرات زراعت و آبیاری ، خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5343 مؤسسه اطفال و بشر دوستانه بادغیس Badghis Humanitarian Organization BHO 29 /10 / 1400 محمد رفیق جاهد بادغیس زراعت ، انجینری ، تعلیم وتربیه و صحت
5344 مؤسسه همکاری های تخنیکی و انکشافی بشردوستانه Humanitarian Technical and Development Cooperation’s Organization HTDCO 29 /10 / 1400 جمال الدین بغلان زراعت،خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
5345 مؤسسه احیای مجدد زراعت، صحت و تعلیم و تربیه و امداد بشری کابل افغانستان Kabul Afghanistan Rehabilitation of agriculture health and Education and Heumen relif Organization KARAHEHO 29 /10 / 1400 اسدالله کابل تعلیم و تربیه و صحت
5346 مؤسسه نجات مردم Save the People Organization STPO 29 /10 / 1400 بصیره توانا کابل خدمات اجتماعی و خدمات زراعتی
5347 د افغانستان بیارغونی بشردوستانه مؤسسه Afghanistan Rehabilitation Humanitarian Organization ARHO 29 /10 / 1400 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی و زراعت و آبیاری
5348 مؤسسه خانه توانمند سازی مردم افغانستان Afghanistan’s People Empowering House Organization APEHO 29 /10 / 1400 خادم علی کابل اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و صحی
5349 مؤسسه حمایت تخصصی و بشری برای افغانستان Specialized and Humanitarian Support Organization for Afghanistan SHSOA 29 /10 / 1400 وحیدالله مایار کابل اقتصادی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5350 مؤسسه بشر دوستانه به قشر آسیب پذیر و برای بازسازی افغانستان Humanitarian and Engineering Organization for Afghanistan Reconstruction HEOAR 29 /10 / 1400 حبیب الله فاریاب خدمات بشردوستانه وبازسازی
5351 توسعه و تحول اقتصادی افغانستان Innovation and Development of Economic of Afghanistan Organization IDEA 29 /10 / 1400 فرید احمد هرات انکشافی ،توسعوی، تعلیمی ،اقتصادی و صحی
5352 مؤسسه توان بخشی و حمایت اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation and Social Support for Afghanistan RASSO 29 /10 / 1400 حبیب الرحمن کابل خدمات و انکشاف ظرفیتها و توان بخشی نسل جوان افغانستان
5353 افغانانو اجتماعی بشری بیارغونی موسسه Afghan Community Human Development Organization ACHDO 29 /10 / 1400 شیر آغا حقمل کابل اجتماعی بشری و بازسازی
5354 مؤسسه انکشاف و حمایت از آسیب دیدگان افغان Afghan Damagd Support Development Organization ADSDO 29 /10 / 1400 نصرالدین ولایت هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و صحت
5389 موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی Organization for Crisis Management and Economic Recovery موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی 5389 OCMER 17/1/1401 عبدالکریم کابل خدمات اجتماعی و صحت
5390 موسسه ختیځ افق Organization of Khatiz ufaq OKU 17/1/1401 عبدالرحیم لغمان خدمات اجتماعی و صحت
5391 موسسه توجه به خاطر کاهش فقر درافغانستان Care for Poverty Reduction in Afghanistan Organization CPRAO 17/1/1401 احمدولی "اچکزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5392 د پیوند بشری مرستو خدماتی موسسه Paywand Charity Aid Service Organization PCASO 17/1/1401 سید فهیم "سادات" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5393 افغان بشری خدمتونوملی موسسه Afghan National Human Service Organization ANHSO 17/1/1401 محمدحسن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5394 موسسه داکتران برای کمک های صحی و تعلیمی Organization of Doctors for Education and Medical Aid ODEMA 17/1/1401 داکتر فضل احمد "استانکزی" کابل صحت وتعلیم تربیه
5395 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ایثار و همدلی برای افغانستان Esar and Empathy for Health and Social Services Organization EEAHSSO 17/1/1401 احمد فواد کندز خدمات اجتماعی و صحت
5396 موسسه جهانی بهبود سلامت Global Health Improvement Organization 5396 GHIO 17/1/1401 محمدایوب "ایوبی کابل صحت
5397 دکندهار دبشری مرستو اوهوساینی موسسه Kandahar Humanitarian Aid and Welfare Organization KHAWO 17/1/1401 روح الله خان کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5398 موسسه رسیدگی به اولویت های جامعه Organization of Community Priorities Acti OCPA 17/1/1401 غیور کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5399 موسسه حمایت وثبات Organization for Support and Sustainability موسسه حمایت وثبات 5399 OSS 17/1/1401 محمداکبر کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5400 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی انفاق Infaaq Charity in Social Services Organization ICSSO 17/1/1401 عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5401 موسسه زندگی با امید Life With Hope Organization LWHO 17/1/1401 محمحدعظیم "احمدی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5402 دافغانستان دجامعی دهوساینی او بیارغونی موسسه Afghanistan Community Relief and Rehabilitation Organization ACRRO 17/1/1401 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
5403 موسسه کمک های بشری برای نیازمندان Help Human in Need Organization HHNO 17/1/1401 محمدنعیم "سلطانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5404 موسسه توسعوی صحی وتعلیمی برای افغانها Health & Education Improvement Organization of Afghanistan HEIOA 17/1/1401 سروش کابل صحت وتعلیم تربیه
5405 موسسه امداد وخیریه بشری دست مهربانی Dast -e-Mehrabani Humanitarian Relief and Charity Organization DMHRCO 17/1/1401 فرزین کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5406 موسسه خیریه وخدماتی کارا Kara Charitable and Social Organization KCSO 17/1/1401 جمیل "پارسا" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5407 مؤسسه رفاه، صحت و تعلیم و تربیه برای افغانستان Welfare Health and Education Organization for Afghanistan WHEOA 17/1/1401 سید عبدالله کابل رفاه ، صحت ، تعلیم و تربیه
5408 د ټولنو او زراعتی پرمختک مؤسسه Organization for Social and Agricultural Development OSAD 17/1/1401 ثنا الله ارغستانی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیمی صحی و زراعت
5409 د تعلیم او زراعتی پرمختګ مؤسسه Educational and Agriculture Development Organization EADO 17/1/1401 سردار خان کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5410 مؤسسه نجات و عروج Rescue and Liberation Organization RALO 17/1/1401 سید جمال الدین هرات تعلیم و صحت و خدمات اجتماعی
5411 مؤسسه حفاظت از طریق فقر زدایی Conservation Through Poverty Alleviation Organization CTPAO 17/1/1401 محمد شکیب سامیزی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5412 مؤسسه بشر دوستانه برای مردم افغانستان Humanitarian Organization for the People of Afghanistan HOPA 17/1/1401 نوراحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5413 مؤسسه خدمات انکشافی و اجمتاعی رفاه بهتر Better Welfare Development and Social Services Organization BWDSO 17/1/1401 نقیب الله کندز تعلیم و تربیه و صحت