جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5590 موسسه خدمات اجتماعی صحی درانی Durani Social Services Health Organization DSSHO 4 / 4 / 1401 پروین درانی کابل صحت تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5589 موسسه ملی کمکهای بشری National Assistances Humanitarian Organization NAHO 4 / 4 / 1401 صابره "جلیلی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5588 موسسه صحی همراه Health Partner Organization HPO 4 / 4 / 1401 ضیاالرحیم " دینارخیل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5587 موسسه رضاکاران توانبخشی کمک هاوتوسعه افغانستان Volunteer Aids Rehabilitation Development of Afghanistan Organization VARDAO 4 / 4 / 1401 عبدالماجد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5586 موسسه کمک های بشری و مهاجرت برای افغانها Afghans Humanitarian Assistance and Migration Organization AHAMO 4 / 4 / 1401 عبدالعلی اریمل کابل صحت، زراعت ، ساختمانی و تعلیم و تربیه
5585 د هیواد بیارغونی او جورونی موسسه country Reconstruction Development Organization CRDO 4 / 4 / 1401 عبدالبصیر بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5584 موسسه اجتماعی وخیریه ماندگار Mandagar Social And Charity Organization MSACO 4 / 4 / 1401 عبدالنعیم کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5583 موسسه اجتماعی جوانان سلطان خواجه نور Sultan Khawja e Noor Social Youth Organization SKNYSO 4 / 4 / 1401 لطیفه فاریاب معارف و بلند بردن سطح آگاهی زنان
5582 موسسه عمل برای انکشاف تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی Action for Development of Education Social Services Organization ADESSO 4 / 4 / 1401 اسدالله کابل خدمات عام المنفعه اجتماعی و تعلیم و تربیه
5581 دافغانستان د بشری مرستو خیریه موسسه Afghanistan Humanitarian Assistance Charity Organization AHACO 4 / 4 / 1401 عبدالوارث "احدی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5580 موسسه خیریه واجتماعی الخدمت Al Khedmat Charitable and Social Organization AKCSO 4 / 4 / 1401 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5579 د ځوانانو مهارتونو پراختیا او ټولنیزه موسسه Youyth Skills Development and Social Organization YSDSO 4 / 4 / 1401 محمدقادر خوست خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5578 موسسه خدمات بشردوستانه برای پیشرفت افغانستان Organization of Humanitarian Services for Development of Afghanistan OHSDA 4 / 4 / 1401 بسم الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
5577 موسسه خیریه کمک پامیر افغان Pamir Afghan Help Charitable Organization موسسه خیریه کمک پامیر افغان PAHCO 4 / 4 / 1401 حسیب الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5576 موسسه توانمند سازی وانکشاف زنان Organization of Women Empowerment and Development OWED 4 / 4 / 1401 بی بی آریا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5575 موسسه عدالت و توسعه پابدار افغانستان Afghanistan Justice and Sustainable Development Organization AJSDO 4 / 4 / 1401 رحمن - بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5574 موسسه تعاون و همکاری با فقرا Cooperative and Cooperation with the Poor organization CCPO 4 / 4 / 1401 بهشته کوهی فاریاب تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5573 د بشری ارتیاوو موسسه Humanitarian Needs Organization HNO 4 / 4 / 1401 نثاراحمد کندهار روغتیای ، تعلیمی او بشری مرستو په برخه کی
5572 موسسه اجتماعی وتعلیمی امید وطن Omid Watan Social and Educational Organization OWSEO 4 / 4 / 1401 احسان الله "سایسنګی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5571 د بیوزلو خلکو د همکاری موسسه Cooperation to Poor People’s Organization CPPO 4 / 4 / 1401 محمد داود آغا کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5570 موسسه پیشگام آسیب پذیر افغان Afghan Vulnerable Movement Organization AVMO 4 / 4 / 1401 ذبیح الرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5569 موسسه کمک های معیشتی برای جوامع حاشیه نشین Livelihood Assistance for Marginalized Communities Organization LAMCO 4 / 4 / 1401 عبدالباری احمد زی کابل صحی و توسعه اقتصادی
5568 موسسه خدمات خیریه وحدت Unity Charity Service Organization UCSO 4 / 4 / 1401 رامش کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5605 موسسه اجتماعی واقتصادی تبسم افغان Tabasum Afghan Social and Economic Organization TASEO 11/5/1401 ساجد خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5606 دافغان ښځودپیاوړتیاخیریه موسسه Afghan Women's Empowerment Welfare Organization AWEWO 11/5/1401 مریم " بابوری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5607 موسسه امید الحسنات Omid al Hasanat Organization OAHO 11/5/1401 مزار گل صالح کابل تعليم و تربيه و خدمات اجتماعی
5608 موسسه امید برای نجات مردم Hope to Save The People Organization HSTPO 11/5/1401 عبدالله کابل صحت و زراعت
5609 موسسه توانمند سازی بشردوستانه و معیشت زندگی Humanitarian Empowerment and Life Livelihood Organization HELLO 11/5/1401 اسحق هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5610 موسسه افغانستان برای کمک های بشری و توسعه Afghan Humanitarian Aid and Economic Development Organization AHAEDO 11/5/1401 عبدالطیف افضلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5611 د بیرنی بشری مرستو بیارغونی او خدمتونو موسسه Service for Emergency Humanitarian Assistance and Rehabilitation Organization SEHAR-O 11/5/1401 محمد یوسف شیرزی کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5612 موسسه خدمات انسانی ( عطوف) OTUF Humanitarian Services Organization OHSO 11/5/1401 فوزیه حریفال کابل خدمات تعلیمی، اقتصادی و خدمات اجتماعی
5613 موسسه فروغ القمر Frough ul Qamar Organization FQCO 11/5/1401 سیدعبدالباسط فاریاب خدمات اجتماعی وزراعت وآبیاری
5614 موسسه امداد وتعاون بشری خاتم Khatam Human Aid and Cooperation Organization KHACO 11/5/1401 سیدغلام حسین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5615 موسسه انكشاف صحي و تعليمي سلامت Salamat Health and Education Organization SHEPO 11/5/1401 حفیظ الله کابل صحي و تعليمي
5616 موسسه اداره انجنیری و صحی برای افغانستان Engineering and Medical Department of Afghanistan Organization EMDAO 11/5/1401 جمال عبدالناصر درانی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحی
5592 موسسه من به کمک نیازدارم I Need Help Organization INHO 11/5 / 1401 سلیمان " پکتیاوال" خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5593 موسسه افغان ها برای توانمند سازی جامعه Afghans Organization for Community Empowerment AOCE 11/5 / 1401 ضیا الله "شفیق" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5594 موسسه حمایت اززراعت وانکشاف معارف افغانستان Afghanistan Farm Fund and Education Growth Organization AFFEGO 11/5 / 1401 حمیدالله هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وزراعت وابیاری
5595 دټولنیزه پراختیای او روغتیای خیریه موسسه Social Development and Health Welfare Organization SDHWO 11/5 / 1401 محمدهاشم کابل خدمات اجتماعی وصحت
5596 موسسه مشاورین مین پاکی وانکشافی افغانها Afghans Consultants Demining and Development Organization ACDDO 11/5 / 1401 عبدالهدا "واهب" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5597 موسسه نسل نجات افغانستان Afghanistan Rescue Generation Organization ARGO 11/5 / 1401 ناصر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5598 موسسه نجات قلبها برای مردم افغانستان Save Heart Organization for Afghan People SHOAP 11/5 / 1401 سیدخالد "راشد" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه، صحت و زراعت وابیاری
5599 موسسه خانه امید برای اهداف توسعه پایدار Omidُ s House Sustainable Development Goals Organization OHSDGO 11/5 / 1401 غلام نبی "احمدی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5600 موسسه خیریه وخدمات همگانی افغانستان Afghanistan Charity and Universal Services Organization ACUSO 11/5 / 1401 محمدیاسین "حبیب" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5601 دبشری مرستو ملاتر اوبیارغونی موسسه Humanitarian Aid Support and Rehabilitation Organization HASRO 11/5 / 1401 انورالحق " شمس" کابل تعلیم تربیه وصحت
5602 دځواکمنتیا، پراختیا اوبیارغوني موسسه Empowerment Development and Rehabilitation Organization EDARO 11/5 / 1401 مسعود" صادق" کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5603 دتعلیمي ،روغتیایي اوټولنیزوخدمتونو موسسه Education Health and Social Assistance Services Organization EHSAS-O 11/5 / 1401 حمکت الله "علیزی" کابل تعلیم تربیه وصحت
5604 موسسه بازسازی وانکشافی شهروند Citizen Rehabilitation and Development Organization CRDO 11/5 / 1401 محمدابراهیم "ابراهیم " کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5038 موسسه حمایت از نهادهای تعلیمی غیر دولتی Supporting Org for Non-Governmental Education Institutions SONGEI 30 / 7 / 1399 عزیز الرحمن هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5621 موسسه خدمات اجتماعی امید ما WHSSO WHSSO 20/06/1401 احمد امین امیر زاده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه