امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5782 موسسه پل توسعه برای افغانستان Development Bridge Organization for Afghanistan DBOA 20/01/1402 محمدعلی "کاوه" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5783 موسسه رفاه اجتماعی وصحت افغانستان Afghanistan Sovial Welfare and Health Organization ASWHO 20/01/1402 محمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5784 موسسه خیریه صدای کودکان وخانوداه ها The Voice Children and Family Charity Organization VCFCO 20/01/1402 غلام عمر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5785 موسسه توانایی اجتماعی وتعلیمی اطفال Children Ability Social and Education Organization CASEO 20/01/1402 وزیرعلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5786 موسسه امدادحمایت ازکودکان Children Support Relief Organization CSRO 20/01/1402 همایون "نیکمل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5787 موسسه الوفا اللاعمال الخیریه افغانستان Al wafa Relief & Development Organization Afghanistan ARDOA 20/01/1402 عبدالرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5788 موسسه انکشافی واجتماعی کمک برای مردم People Help Development and Social Organization PHDSO 20/01/1402 حبیب الله جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5789 دپیوستون اوټولنیز پیاوړتیا موسسه Organization of Solidarity and Social Empowerment OSSE 20/01/1402 حکمت الله "کوثر" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5790 موسسه توسعه ومدیریت صحت Health Management & Development Organization HMDO 20/01/1402 نجیب الرحمن غزنی خدمات اجتماعی، صحت و زراعت وآبیاری
5791 موسسه امدادوتوسعه اقتصادی Organization for Relief and Economic Development ORED 20/01/1402 بصیراحمد "عرب" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5792 موسسه انکشافی اجتماعی وبشری تغیر Change Social Development and Humanitarian Organization CSDHO 20/01/1402 احمدشاه تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5793 موسسه خدمات اجتماعی وترحم برای افغان های نیازمند Organization Social Services and Mercy for Afghans in Needs OSSMAN 20/01/1402 حاجی مطیع الله میوند هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ُ زراعت وآبیاری وصحت
5443 مؤسسه خیریه قطره Qatrah Charity Organization QCO 1401/1/17 محمد تمیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5794 موسسه مشروع الخیر Mashroo ul Khair Organization MKO 1402/3/7 نورالهدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5810 موسسه راه زندگی Organization Life Way OLW 1402/3/7 عبدالحق جوزجان خدمات اجتماعی صحت زارعت تعلیم و تربیه
5813 د ارمنو افغانانو موسسه Afghans in Need Organization AINO 1402/3/7 خالد احمد عظیمی کندهار خدمات زراعتی و کمک های بشری