جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5631 موسسه بشردوستانه برای رفاه اجتماعی Humanitarian Organization for Social Welfare HOSW 20/06/1401 سمیه جعفری بامیان خدمات اجتماعی، صحت و زراعت
5619 دافغان ځوانانو تعلیمی او ټولنیزه موسسه Afghan Youths Educational and Society Organization AYESO 20/06/1401 حفیظ الله "میاخیل" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5623 کتاب لوست بشری موسسه Book Reading Humanitarian Organization BRHO 20/06/1401 محمدادریس "سیاوش" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5367 موسسه خدماتی ،تحقیقاتی و اجتماعی آفاق Afaq Social and Research Affairs Organization ASRAO 29 /10 / 1400 علی حسین "وارسته " کابل خدمات اجتماعی وصحت
5635 موسسه توسعه آموزش و صحت Organization of Development Education and Health ODEH 1401/06/20 نصرت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت آبیاری
5442 موسسه صحت وآموزش افغانستان Afghanistan Health and Training Organization AHTO 17 / 1 / 1401 محمد ادریس کابل صحت و زراعت
5642 موسسه تعلیمی وخدمات اجتماعی مبلغ Mobaligh Education and Social Services Organization MESSO 07-07-1401 محمدبلال کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری
5668 موسسه توسعه ملی و کمک های بشردوستانه National Development and Humanitarian Assistance Organization NDHAO 1401/07/17 فیض کندهار خدمات صحی، اجتماعی و زراعت
5617 موسسه اعتماد وامید افغانها The Hope Trust of Afghans Organization THTAO 1401/06/20 حمیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5618 نوی زیار پرمختیایی موسسه New Ziar Development Organization NZDO 1401/06/20 نیک مل لغمان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5620 موسسه تحقیقی وحمایتی چشم اندازسبز Green Vista Research & Advocacy Organization GVRAO 1401/06/20 نظیفه "صافی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5622 موسسه تغییروتوسعه اقتصادی برای افغانستان Afghanistan Organization for Economic Change and Development AOECD 1401/06/20 عبدالفتاح "فایق" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5624 موسسه امداد کمک رسانان خیرین Khairin Charitable Assistance Organization KCAO 1401/06/20 الحاج احمد علی شیخ زاده ولایت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5683 موسسه خدمات صحی و اجتماعی روستا برای افغانستان Rosta for Health and Social Services Organizatoin Afghanistan RHSSO 1401/07/17 محمد یوسف بلخ صحت و زراعت و خدمات اجتماعی
5681 موسسه ابتکار و کمک های بشری هروی Herawie Initiative and Relief Organization HIRO 1401/07/17 فرشته کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5680 موسسه انکشاف تعلیمی و اقتصادی Organization for Educational and Economic Growth OEEG 1401/07/17 شمس الهادی کابل تعلیمی، فعالیت های اجمتاعی، صحت و زراعت
5679 موسسه توسعه افغانستان نو New Afghanistan Development Organization NADO 1401/07/17 آرزو عزیزی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه،زراعت و صحت ولایت هرات -
5678 موسسه برای مواظبت از اطفال یتیم Organization for the Care of Orphaned Children OCOC 1401/07/17 نوریه کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5677 موسسه خدمات اجتماعی لمر Lamar Social Service Organization LSSO 1401/07/17 محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی،اقتصادی و انکشافی
5676 موسسه رفاه و توسعه جامعه Community Welfare and Development Organization CWDO 1401/07/17 محمد منصور تعلیم و تربیه ، خدمات صحی و توسعه جامعه
5675 د نیکمرغه راتلونکی خیریه موسسه Fortunate Future Welfare Organization FFWO 1401/07/17 ضیاء الله "ضیا" ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5674 موسسه بازسازی وکمک های بشردوستانه Reconstruction & Humanitarian Relief Organization RHRO 1401/07/17 وحید احمد فراه خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری ،صحت
5673 سمون اورغون نوښت موسسه Improvement and Rebuilding Innovation Organization IRIO 1401/07/17 اکرم خان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ورزاعت وآبیاری
5672 موسسه خدمات اجتماعی آب صحی ومحیط زیست Organization of Social Services for Clean Water and Environment OSSCWE 1401/07/17 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت آبیاری ،صحت
5671 موسسه خدمات صحی، تعلیمی و کمک های اجتماعی راه متحد United Way Educational Social Relief Organization UHESRO 1401/07/17 محمد شاپور کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
5670 موسسه توسعه اجتماعی و رفاه کودک Development and Child Welfare Organization SDCWO 1401/07/17 فیروزه بغلان صحت ، تعلیمی اقتصادی و خدمات اجتماعی
5669 د افغانستان صحی بشری او تعلیمی موسسه Afghanistan Health Humanitarian and Education Organization AHHEO 1401/07/17 حاجی نظر محمد حبیبی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت و
5667 موسسه کمک های عاجل خدمات بشری Human Services Emergency Aid Organization HSEAO 1401/07/17 دلاور کابل خدمات بشری و خدمات تعلیمی و تربیوی
5666 د افغانستان د پرمختک لپاره د کندهار موسسه Kandahar Organization for Afghanistan Development KOAD 1401/07/17 عبدالولی ماکو کندهار توسعه جامعه، رفاه جامعه و عرضه خدمات به نیازمندان
5665 موسسه تغیر زندگی در افغانستان Life Change Organization Afghanistan LCOA 1401/07/17 نجیب الله بلخ زراعت، صحت، تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
5664 د اقلیم د بدلون او ناورین مدیریت لپاره د افغانستان پرمختیایی موسسه Afghanistan Development Organization for Climate Change and Disaster Management ADOCCDM 1401/07/17 انجنیر حشمت الله کابل تغیرات اقلیم وکاهش فقر
5663 موسسه تربیت و نگهداری اطفال یتیم و بی بضاعت Nurture and Maintenance for Orghans and Poor Children Organization NMOPCO 07-07-1401 جلال الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5662 دان بشری او پرمختیایی موسسه Dawn Humanitarian and Development Organization DHDO 07-07-1401 شفیع الله " میاخیل" ننگرها زراعت، مصونیت غذایی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5661 موسسه کاربرای افغانستان بهتر Work for Better Afghanistan Organization WBAO 07-07-1401 باتور"ځلاند" کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم تربیه
5660 موسسه بازسازی وتوسعه ای فردای نوین New Future Rehabilitation and Development Organization NFRDO 07-07-1401 محمدهارون "واحدی" نیمروز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت و زراعت وآبیاری
5659 راست په افغانستان کی د انکشاف او بشردوستانه مرستو موسسه Rast Development and Humanitarian Organization in Afghanistan RDAHOA 07-07-1401 احسان الله" زمریال " کندهار تعلیمی، صحی و اجتماعی
5658 موسسه خدمات تعلیمی واجتماعی قطرات باران Rain Drops Educational Social Services Organization RDESSO 07-07-1401 میرویس "ماموند" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه و صحت
5657 موسسه حمایت ازخانوده های فراموش شده Forgotten Families Support Organization FFSO 07-07-1401 جواد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5656 موسسه آموزش مهارتی ورهبری Skill Education Leadership Organization SELO 07-07-1401 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ، صحت
5655 ځلاند افغانستان ځوانانو موسسه Zalaand Afghanistan Youth Organization ZAYO 07-07-1401 جانزیب ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ، صحت و زراعت وآبیاری
5654 موسسه خیریه کودکان کار افغانستان Afghanistan Children Charity Work Organization ACCWO 07-07-1401 رحیم خان "ابراهیمی " کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه و صحت
5653 موسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق Shafaq Social Service and Welfare Organization SSSWO 07-07-1401 یلدا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5652 موسسه خدمات حقوقی و جتماعی مستشار Mustashar Legal and Social Services Organization MLSSO 07-07-1401 محمد کریم امیر زوی کابل صحت و زراعت و خدمات اجتماعی
5651 موسسه اجتماعی مبتکر جوانان میهن Homeland Youths Social Inventive Organization HYSIO 07-07-1401 میر عبدالحمید ذکا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و صحت
5650 د بشر دوستانه خدماتو پوهی او بیارغونی موسسه Humanitarian Services Knowledge and Rehablitation Organization HSKRO 07-07-1401 فضل الرحمن کندهار خدمات اجتماعی و آبادی
5649 موسسه همکار پایدار زنان و کودکان Sustainable Partner Women and children Organization SPWCO 07-07-1401 سربلند حکیمه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری
5648 سولی اوهیلو ماموریت موسسه Peace and Hope Mission Organization PHMO 07-07-1401 اغاگل حضرت ولی "جلالی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری و صحت
5647 بشری روغتیا ته دبیرنی غبرگون Humanitarian Health Emergency Response Organization HHERO 07-07-1401 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5646 موسسه شرکای انکشاف و امداد رسانی Partners for Relief and Development Organization PRDO 07-07-1401 اسدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5645 موسسه روشنانی Brightness Organization BO 07-07-1401 رونا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه