جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4893 موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه Siratul jannah Social Service Organization SJSSO 16 /11 / 1398 سید مراد بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4895 موسسه درفش کاویان Darafsh Kawyan Organization DKO 16 /11 / 1398 سلطانه عزیزی کابل آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی
4896 موسسه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان Afghanistan Sustainable Development and Environment Organization ASDEO 16 /11 / 1398 میلاد امیری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4897 موسسه انکشاف صحی برای جامعه Organization of Health Development for Community OHDC 16 /11 / 1398 دوکتور احمد جواد کابل صحت، تعلیم و تربیه ، زراعت و مالداری
4900 موسسه علمی و پژوهشی صلح پایدار The Scientific and Research Organization of Sustainable Peace SROSR 16 /11 / 1398 ادریس رسا کابل خدمات اجتماعی
4901 موسسه آموزشی تحقیقاتی کاوش Kavosh Educational Research Organization KERO 16 /11 / 1398 سید یوسف موسوی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4902 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی نیکان هرات Nekan Herat Social Services and Educational Organization NHSSEO 16 /11 / 1398 محمد حسین هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4904 موسسه ترقی و باز سازی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Growth Organization ARGO 16 /11 / 1398 احسان الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4905 موسسه فراگیربرای آگاهی مردم ما Pervasive Organization for Our Humanity Awareness POOHA 16 /11 / 1398 مصطفی نور کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4906 دافغانستان لپاره د تولنیزو اوبشردوستانه مرستو موسسه Social & Humanitarian Assistance Organization for Afghanistan SHAOA 16 /11 / 1398 عبدالمالک کندهار خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
4907 موسسه شوری روابط خارجی افغانستان Organization Council on Foreign Relation of Afghanistan OCFRA 16 /11 / 1398 سید عنایت الله کابل تحقیق ، پژوهش، و ارایه خدمات مشورتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی در موارد مختلف اجتماعی اقتصاد و خارجی
4909 موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان Afghanistan Research and Evaluation Unit Organization AREUO 12 / 12 / 1398 داکتر اورحلا نعمت کابل مدیریت منابع طبیعی، مصونیت اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی
4910 موسسه مطالعات منازعه، صلح وهمگرایی افغانستان - Afghanistan Organization for Conflict Peace & Integration Studies AOCPIS 12 /12/1398 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4911 موسسه خدماتی و انکشافی جمس Gems Service and Development Organization GSDO 12 /12/1398 عبادت الله کابل خدمات امور اجتماتی و صحت
4912 موسسه توسعه خدمات عامه و رفاه بشری Human Welfare & Public Service Development Organization HWPSDO 12 /12/1398 طیبه غور خدمات اجتماعی و معارف
4913 موسسه تحرک جوانان برای انکشاف پایدار Youth Movement for Sustainable Development Organization YMSDO 12 /12/1398 ملکه سادات کابل خدمات اجتماعی و صحت
4914 موسسه آموزشی وحرفوی زنان بی بضاعت Poor Women’s Educational and Professional Organization PWEPO 12 /12/1398 کریم الله بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4916 موسسه تحقیق ومطالعات کوبها دیالوک Kubha Dialogue Research & Studies Organization KDRSO 12 /12/1398 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
4917 موسسه برای تقلیل فقر Organization for Reducing Poverty ORP 12 /12/1398 فضل الربی الیاس کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4918 د سولی اوپرمختک ملی مرکز موسسه National Center for Peace and Development Organization NCPDO 12 /12/1398 رحمت الله همراز کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4920 موسسه خدمات اجتماعی باران Baran Social Services organization BSSO 12 /12/1398 سید احمد بلخ خدمات اجتماعی و صحی
4923 موسسه اجتماعی و انکشاف فردای بهتر Farda-e-Behter Social and Development Organization FSDO 12 /12/1398 بهرام الدین فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه وزراعت و محیط زیست.
4928 موسسه آموزش های فنی وحرفه یی افغان کاشانه Afghan Kashana Vocational Technical Training Organization AKVTTO 18 /2 / 1399 محمدبلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4933 موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل Kabul Small Animal Rescue Organization KSARO 18 /2 / 1399 شارلت مکث ول کابل خدمات اجتماعی
4941 دوطن ځلانده پرمختیایی موسسه Watan Bright Development Organization WBDO 18 /2 / 1399 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی
4942 موسسه ملی و خدمات رفاه وتوسعه National Organization for Relief & Development Services NORDS 18 /2 / 1399 شبیراحمد زمانی کابل خدمات اجتماعی
4943 موسسه میدیوتیک افغانستان برای انکشاف وصلح Mediothek Afghsnistan for Development and Peace Organization MADPO 18 /2 / 1399 عبدالله رسولی کابل خدمات اجتماعی
4944 موسسه خیریت طبی برای مردم People Medical Charity Organization PMCO 18 /2 / 1399 عطاوالله تخار صحت و خدمات اجتماعی
4929 موسسه باهم برای صلح وتحقیق Organization of Baham for Peace and Research OBPR 18 /2 / 1399 سیلی منگل کابل خدمات اجتماعی
4945 موسسه رسانه ای وانکشافی رستا Rasta Media and Development Organization RMDO 18 /2 / 1399 فرشته کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4930 موسسه المپیک خاص افغانستان برای معیبوبین عقلی Special Olympic Afghanistan for Intellectual Disables Organization SOAIDO 18 /2 / 1399 داکتر ځلا کابل صحت و خدمات اجتماعی
4946 موسسه زنان برای تغیرمثبت Women for Positive Change Organization WFPCO 18 /2 / 1399 آرزو ولایت کابل خدمات اجتماعی
4947 موسسه کاریابی و خدماتی تابان Taban Jobs & Services Organization TJSO 18 /2 / 1399 جمال الدین کابل خدمات اجتماعی
4931 موسسه توسعه برابری جندر درافغانستان Enhancing Gender Equality in Afghanistan Organization EGEAO 18 /2 / 1399 ثریا کوهستانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4948 موسسه خیریه بین المللی آسایش International Welfare Relief Organization IWRO 18 /2 / 1399 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4932 موسسه عقلانی زنان برای امداد افغانستان Women's Rational Organization for Afghan Relief WROAR 18 /2 / 1399 پشتنه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4949 موسسه خدماتی پیشرفت تعلیمی زنان Women Education Development Service Organization WEDSO 18 /2 / 1399 هدایت الرحمن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4934 دبشری حقوقواو معلولینو ملاتر موسسه Human Rights Disability Support Organization HRDSO 18 /2 / 1399 وحید الله ساپی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4950 موسسه صلح و عدالت افغانستان Afghanistan Peace and Justice Organization . APJO 18 /2 / 1399 عبدالناصرفولاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4951 موسسه تیم عملیاتی برای انکشاف Organization of Operation Team for Development. OOTD 18 /2 / 1399 دادا الله نوری تخار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4935 موسسه دښی راتلونکی لپاره ډله ایزی هځی Collective Efforts for a Better Future Organization CEBFO 18 /2 / 1399 جواد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4952 موسسه عدالت برای حقوق زنان Justice for Women Rights Organization. JWRO 18 /2 / 1399 عبدالمجیب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4936 موسسه مبتکرین اجتماعی جوانان افغانستان The Young Social Innovators of Afghsnistan Organization YSIAO 18 /2 / 1399 ایمل کابل خدمات اجتماعی
4953 موسسه امید زنان برای صلح و زنده گی Women,s Hope for Peace and Life Organization. WHPLO 18 /2 / 1399 زلمی الکوزی کندز صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4954 موسسه رویاعمل و صدا Dream Voice Act Organization. DVAO 18 /2 / 1399 کامله کابل صحت ، تعلیم و تربیه
4937 موسسه نسل جوان متشبسین اجتماعی افغانستان Generation of Young Social Entrepreneurs of Afghanistan Organization GYSEAO 18 /2 / 1399 محمدصابر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4938 موسسه طلوع آفتاب برای افغانستان نوئ وخوشحال Sunrise for a New and Prosperous Afghanistan Organization SNPAO 18 /2 / 1399 محمدیونس کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4955 موسسه مرکز انکشاف برای افغانستان Afghanistan Center for Development Organization ACFDO 18 /2 / 1399 ایسوف الفورکی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4956 د انسانیت احساس مرستندویه موسسه Senes of Humanity Help Organization SHHO 18 /2 / 1399 نجیب لله سلام زی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4940 د هیله روغتیایی اوتولنیزه موسسه Heela Medical and Social Organization HMSO 18 /2 / 1399 منصور ملاخیل کابل صحت و خدمات اجتماعی