امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5278 موسسه آینده امید برای روشن Hope for Bright Future Organization HBFO 4 / 9 / 1400 امید الله " ناصری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5279 موسسه حمایت پایدارازجوامع آسیب پذیردر افغانستان Sustainable Assistance for Vulnerable Communities Organization in Afghanistan SAVCOA 4 / 9 / 1400 نجیب الله "محمد" کابل خدمات اجتماعی ، اقتصادی و تعلیم تربیه
5280 افغان بشردوستانه پرمختیایی خیریه موسسه Afghan Humanitarian Development Charity Organization AHDCO 4 / 9 / 1400 امیرشا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5281 موسسه تیتان برای رفاه عامه Titan Organization for Puplice Welfare TOPW 4 / 9 / 1400 امید فرهاد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت ابیاری
5283 موسسه خیربشرصحی وخیریه Khaire Bashar Health & Aid Organization KBHAO 4 / 9 / 1400 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی وصحت
5368 وحدت دتولنیز انکشاف او روغتیا موسسه اسم موسسه به انگلیسی Wahdat Social Development and Health Organization WSDHO 1400/10/19 عزیزالرحمن ولایت کندهار صحت و زراعت ابیاری ومالداری
5369 موسسه صدای زن برای افغانستان Voice for Afghanistan Women Organization VAWO 1400/10/29 محمدرفیق"عزت" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5370 موسسه بشردوستانه برای ریشه کنی فقر و حمایت ازکودکان بی سرپرست Humanitarian Organization for Poverty Eradication and Save the Orphans HOPESO 1400/10/29 فرهاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5371 زیان منونکوافغانانودمرستی موسسه Vulnerable Afghan's Relief Organization VARO 1400/10/29 اکبرجان "هځاند" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5372 موسسه بهبود بحران های اقتصادی و اجتماعی The Organization for Improvement of Economic and Social Crises OIESC 1400/10/29 فضل الرحیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5373 موسسه بازسازی و زراعتی قدوم سبز Green Foot Steps Reconstruction and Agriculture Organization GFSRAO 1400/10/29 نورزمان کابل خدمات اجتماعی و زراعت -
5374 مؤسسه توانمند سازی برای همه Organization Of Empowerment for All OOEA 1400/10/29 محمد ظریف عباسی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5375 الفلاح تعلیمی او بشری مرستو خیریه موسسه Alfalah Educational and Humanity AEHWO 1400/10/29 فرهاد الدین غوث کابل کمک های بشری و تعلیم و تربیه
5333 مؤسسه حمایت بین المللی برای انکشاف افغانستان International Support for Afghanistan Development Organi ISADO 1400/10/29 ذیح الله جبارخیل کابل خدما اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
5378 موسسه مدیریت وانکشاف منابع بشری Human Resource Management and Development Organization HRMDO 1400/10/29 مجیب الله احمدزی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5379 موسسه رفاه وآینده روشن Bright Future and Welfare Organization BFWO 1400/10/29 فردوس کابل تعلیم تربیه و صحت
5380 موسسه حفاظت منابع طبیعی برای افغانستان سبز Natural Resource Protection Organization for Green Afghanistan NRPOGA 1400/10/29 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5381 موسسه کمک به کودکان خیابانی افغان Help Afghan's Street Children Organization HASCO 1400/10/29 محرم علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5382 موسسه زمین سبزپایدار Sustainable Green Land Organization SGLO 1400/10/29 محمدعلی بامیان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5383 مؤسسه انکشاف آسیایی Asian Development Organization ADO 1400/10/29 Yu minghui کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5384 موسسه خدمات اجتماعی و تحصیلی افغانستان Afghanistan Social Services and Higher Educational Organization ASSHEO 1400/10/29 راز محمد کابل خدمات اجتماعی و تحصیلی
5385 مؤسسه توسعه فرصت های توانمند سازی و حمایت از زنان و اطفال افغان women Empowerment Development and Supporting Afghan Children Organization WEDSACO 1400/10/29 حسنیه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5386 مؤسسه اقدامات روشنتر برای مؤثریت بشردوستانه و پاسخ اضطراری Brighter Action for Humanitarian Effectiveness and Emergency Response Organization BAHEER 1400/10/29 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی و زراعت
5387 لمر کامیاب اجتماعی مؤسسه Lamar Kamyab Social Organization LKSO 1400/10/29 احمد شاه کندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5388 موسسه ابتکارات افغانها برای انکشاف Afghan,s Initiatives for Development Organization AIFDO 1400/10/29 احمد نوید هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5360 مؤسسه کمک های بشری و تعلیمی Humanitarian and Educational Aid Organization HEAO 29 /10 / 1400 ادیبه کابل
5359 هیواد د پوهنی ا و پرمختک مؤسسه Hewad for Education and Development Organization HEDO 29 /10 / 1400 فیصل رحیم کابل
5358 دآسیا اقتصادي اوروغتیایی هوساینی موسسه Asian Economic Relief Organization and Health AERO-H 29 /10 / 1400 عبدالمجید" رشیدی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5357 د ژوند بدلون خیریه موسسه Life Change Charity Organization LCCO 29 /10 / 1400 رحیم الله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5356 دسوکاله راتلونکی کاری موسسه Fortunate Future Action Organization FFAO 29 /10 / 1400 امیر خان کندهار خدمات و زراعت وآبیاری
5355 افغانانو له پاره د بشري مرستو مؤسسه Organization of Humanitarian Services for Afghan OHSA 29 /10 / 1400 شکر الله حاچی محصل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5376 موسسه اجتمای اقتصادی و انکشافی برای افغانستان Social Economical and Development Organization for Afghanistan SEDOA 1400/10/29 شفیق الله کابل رشد اقتصادی انکشافی و اجتماعی
5366 موسسه خدمات اجتماعی و انکشاف میرآب Mirab Social Services and Development Organization MSSADO 29 /10 / 1400 سید عبدالباسط هرات خدمات اجتماعی وزراعت
5322 موسسه خیریه صدای کابل Kabul Voice Charity Organization KVCO 29 /10 / 1400 فواد" عزیزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5308 موسسه اعتمادتوسعه روستایی Rural Development Trust Organization RDTO 29 /10 / 1400 جاویداحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5309 دفقرپه وارندی دتولنیزوچوپرتیاووموسساتو مبارزه War Against Poverty Social Services Organization WAPSSO 29 /10 / 1400 صفت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5310 موسسه خیریه صفا مروه آریا Safa Marwa Aria Charity Organization SMACO 29 /10 / 1400 داکترمحمد داود کابل خدمات اجتماعی وصحت
5311 موسسه خیریه نجات البشر Nejat Al bashar Charity Organization NABCO 29 /10 / 1400 مولوی محمدمنصور کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5312 موسسه حفاطت از اطفال در معرض خطر Afghan Protection at Children Risk Organization APCRO 29 /10 / 1400 گل آغی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5313 مؤسسه خدمات اجتماعی بانویی میهن Home Lady Social Services Organization HLSSO 29 /10 / 1400 احمد جواد کابل حمایت از زنان نیازمند و تقویه بنیه اقتصادی ، تعلیمی و فرهنگی
5314 موسسه اموزشی وخدمات اجتماعی پروانه بهار Spring Butterfly Educational & Social Services Organization SBESSO 29 /10 / 1400 مارینا " قریشی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5315 موسسه خیریه و انکشافی افغان راه سبز Afghan Green Way Charity and Development Organization AGWCDO 29 /10 / 1400 انجنیر ملالی " احمدزی سادات " کابل خدمات اجتماعی و صحت
5316 موسسه حفاظت وکمک بااطفال افغان Afghan Child Protection and Help Organization ACPHO 29 /10 / 1400 وحید الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5317 موسسه خیریه و خدماتی پیمان Payman Charity & Services Organization PCSO 29 /10 / 1400 سیدمجیب الدین "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5318 انسان - دتعلمی اواجتماعی خدماتو د پراختیاموسسه Ansan Educational and Social Services Development Organization AESSDO 29 /10 / 1400 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5319 موسسه بهداشت وتوسعه جامعه Community Health and Development Organization CHDO 29 /10 / 1400 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت وتعلیم تربیه
5320 موسسه خیریه وخدماتی اوج غزنی Owj Ghazni Charity and Social Services Organization OGCSO 29 /10 / 1400 سیدمحمدرضا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5321 موسسه خیریه و مهارتهای واما Wama Relief and Skills Development Organization WRSDO 29 /10 / 1400 میوند " نیازی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5323 موسسه هماهنگی کمک های بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Aid Coordination Organization for Afghanistan HACOA 29 /10 / 1400 سیدجاوید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5324 موسسه خدماتی حفاظت از انسان Organization of Human Protection Services OHPS 29 /10 / 1400 انجنیرنجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری