جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2755 دتولنی خیر سکنی او بر مختک موسسه Social Welfare Organization Development SWOD 1391/7/26 اسماعیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3022 داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه Abad Afghanistan Aid Development Org AAADO 1392/07/09 نصیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3318 موسسه انکشاف اجتماعی دوست Dost Social Development Organization DSDO 1393/9/05 عبدالصمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3345 موسسه آغوش گرم برای اطفال Warm Hug for Children Organization WHCO 1393/9/05 نجیب الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ،صحت
3369 موسسه انکشاف اجتماعی و صحت افغانستان Afghanistan Social Development and Health Organization ASDHO 1393/10/17 داکترفریبا هشام کابل صحت ، تعلیم و تربیه
3387 موسسه انکشافی دید گاه Vision Development Organization VDO 1393/10/17 مدینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
2779 موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان Organization of Afghan Alumni Exchange Program OAAEP 27/ 9 / 1391 عبدالباری عبدالمجید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3564 موسسه تعلیمی و زراعتی نو New Agricultural and Educational Organization NAEO 23/2/1394 سید میرویس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3644 موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان Elite Afghan Empowerment and Development Organization EAEDO 14/5/1394 ظاهره پوپلزی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
1646 موسسه صحي و اجتماعي براي افغانها Afghan Social and Health Org AFSHO 19/1/1389 مصطفي صحت تعليم و تربيه زراعت
2847 موسسه آینده سبز افغانستان Afghanistan Green Future Org AGFO 30/12/1391 مرسل مهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت
2875 موسسه اجتماعی وفرهنگی بانوان رسالت رسالتمند women prophecy able cultural and social org WPCSO 30/12/1391 ساره حبیب خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2920 دبشری خدمتونو تعلیم و رهبری موسسه Humanitarian Education and Leading Organization HELO 29/2/1392 ولی الله محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2949 موسسه همکاری با بشریت با افغانستان Help Humanity Organization of Afghanistan HHOA 5/4/1392 عاطفه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2952 موسسه خیریه توحید برای ایتام افغانستان Towhead Welfare Organization for Afghanistan’s Orphans. TWOAO 5/4/1392 عبدالرحمن عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
994 موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها Afghanistan Development Organisation for Afghans ADOA 1386/4/21 بی بی ظریف تعلیم وتربیه،
2991 موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون hamida barmaki organization for the rule of law HBORL 5/4/1392 سیدحمید ضیا میرضیا الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
200000 PLNO PLNO PLNO 01-01-2020 برای تمام ولایات تمام ولایات ندارد
3102 موسسه خیریه الحق البیان Alhaq -o-Bayan Welfare Org. ALHWO 16/9/1392 عتیق الله بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3163 موسسه رضاکاران متجرب افغانستان Being Resourceful Afghan Volunteers Org BRAVO 19/01/1393 ملیحه کابل
1834 دافغانانو دملاتر خبربه Afghan supporting point organization ASPO 29/7/1389 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3214 موسسه اجتماعی رفاه و صحت Social Welfare and Health Organization SWHO 1393/3/18 وحدت الله کابل
3216 موسسه توسعه افکار مبتکرانه Development of Innovating Thinking Org DITO 1393/3/18 آمنه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3258 موسسه نوی ژوند New Life Organization NLO 20/05/1393 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3311 موسسه بشر دوستانه برای توسعه افغانستان Afghanistan Humanitarian Organization for Development AHOD 1393/9/05 عبدالحفیظ (نبی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3349 موسسه حقوقی و اجتماعی خواهران افغان Afghan Sisters Social and Legal Organization ASSLO 1393/9/05 فاخره تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3447 موسسه جامعه ارزیابی کننده گان افغانستان Afghanistan Community Of Evaluators Organization ACOEO 1393/12/05 شمس الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3501 موسسه معاونیت و پیشرفت برای زنان و افغان Assistance and Promotion for Afghan Women Organization ` APAWO 1394/1/12 ظریفه غفاری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و خدمات حرفوی
3508 موسسه اجتماعی برای انکشاف افغانستان Social Organization for Afghanistan Development SOAD 1394/1/12 الهه کابل خدمات اجتماعی ، خدمات فرهنگی ، صحت
3511 موسسه توانمندی و ماموریت زنان افغان Afghanistan Women Mission Empowerment Organization AWMEO 1394/1/12 ریسه مینه محمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3524 موسسه روابط اجتماعی اقتصادی برای مردم People Social Relation and Economic Org PSREO 1394/1/12 عبدالغنی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3545 موسسه دید نو برای افغانستان New Vision Organization for Afghanistan NVOA 23/2/1394 زهره بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3550 موسسه تعلیمات زراعتی و خدمات صحی برای افغانها Agriculture Educational and Health Services Organization for Afghans AEHSOA 23/2/1394 نیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3583 موسسه هماهنگی کمک ها و همکاری های بشری Humanity Cooperation and Aid Coordination Organization HCACO 23/3/1394 علیرضا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی و صحی
3607 موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان Behrawan Research Psychology Services Organization BRPSO 23/3/1394 سید جعفر احمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
4870 موسسه حمایت از اقشار آسیب پذیرفته Protecting Vulnerable sections of society Org . PVSSO 17 / 9 /1398 مرتضی کابل حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه
3612 موسسه تحقیقاتی و اجتماعی سبز Green Social Research Organization GSRO 23/3/1394 محمود عزیزی هرات خدمات اجتماعی
3618 موسسه خدمات صحی، انکشافی وتعلیمی Health Services Development and Educational Organization HSDEO 14/5/1394 عمران کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3691 موسسه ارزیابی جامعه افغان Afghan Evaluation Society Organization AFESO 25/6/1394 سمندر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3771 موسسه تعلیمی فرهنگی و اجتماعی کائینات Kainat Education and Social and Cultural Organization KESO 16/10/1394 خواجه غلام علی صدیقی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت و صحت
3772 موسسه صحت و انکشاف برای زنان Health and Development Organization for Women HDOW 16/10/1394 هما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3821 موسسه مبتکرین اجتماعی برای توانمندسازی و انکشاف Organization of Social Entrepreneurs for Empowerment Development OSEED 02/12/1394 اتل خان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3822 دافغانستان په صلح کی دسخو ونره Women for Peace Participation Organization WPPO 02/12/1394 عابده نجیب کابل صلح ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3870 موسسه خانه دانش برای انکشاف The Knowledge House Development Organization TKHDO 15/01/1395 فضل رحیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتمماعی ، صحت
2419 موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان Afghan cultural heritage and consulting organization ACHCO 21 / 10 / 1390 عبدالحبیب عبدالجلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3914 موسسه همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه Creative Cooperation Organization for Culture Development t CCOCD 1395/03/08 عبدالسمیع کابل فرهنگی ، توسعه یی
3658 موسسه تحقیقات و توسعه نیروی انسانی Research and Human Resources Development Organization RHRDO 14/5/1394 مرسل نبی زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و سایر خدمات
4867 موسسه زنان در عمل Women In Action Organization WIAO 17 / 9 /1398 سپنا مصلح کابل حقوق زنان، محافظت و تعلیم و اطفال
4833 موسسه رشد و توسعه زنده گی زنان Growth and Development of Women Life Org. GDWLO 6 / 8 / 1398 نظیفه تخار تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4834 Safeer Rahmat Welfare Org. موسسه خیریه سفیر رحمت SRWO 6 / 8 / 1398 داکتر محمد سلیمان کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی