امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5527 میزان خیریه موسسه Mezaan Charity Organization MCO 3/2/1401 عزت الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5528 د افغانستان پرمختیایی او بنستیزه موسسه Afghanistan Progressive and Radical Organization AFGPRO 3/2/1401 عبیدالله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5529 موسسه افغانستان برای توسعه پایدار روستایی Afghanistan Organization for Sustainable Rural Development AOSRD 3/2/1401 انعام الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5530 موسسه ملی مصونیت وبقا Immunity and Survival National Organization ISNO 3/2/1401 شمایل کابل صحت ، تعلیم تربیه . زراعت
5531 د تولنیز ملا تر او بشری پراختیا موسسه Organization for social support and humanitarian OSSHD 3/2/1401 نقیب الله(توخی) کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ، صحت و زراعت آبیاری
5532 موسسه کمک های بشری وحفاظت Humanitarian Aid and Protection Organization HAPO 3/2/1401 فیروز "نیازی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5533 موسسه بلند بردن سطح آگاهی مردم People up Rasing Awareness Organization PRAO 3/2/1401 نجیبه فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5534 موسسه قناعت برای انکشاف مردم افغان Qanaat Development for Afghan People Organization QDAPO 3/2/1401 گلستان فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5535 افغان دبیرنیوبشری مرستودغبرگون موسسه Afghan Humanitarian Emergency Relief and Response Organization A-HERRO 3/2/1401 اسما حبیبی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5536 موسسه آرزوی موفقیت برای افغانستان Well Wishes for Afghanistan Organization WWAO 3/2/1401 عبدالوسیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5537 دپایست لرونکی پرمختیایی موخو موسسه Organization Sustainable Development Goals OSDG 3/2/1401 کریم الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5453 مؤسسه خیریه نجات مهر Nejat Mehr Charity Organization NMCO 3 /2 / 1401 محمد لطیف صافی کابل کمک های خیریه ُ
5538 پرمخګ دخلکو په همکاری موسسه Progress With People Cooperation Organization PWPCO 29/3/1401 امان الله "امیری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5540 د بشری خدمتونو خپلواکه موسسه Independent Humanitarian Services Organization 5540 IHSO 29/3/1401 نجیب الله کندهار تعلیم، صحت و رفاه عامه
5541 موسسه رشد مجدد جامعه و آگاهی عامه Regrowth Community and Public Awareness Organization RCPAO 29/3/1401 ذکیه احمدی صلاحیت امضا ندارد . کابل خدمات اجتماعی، مصونیت غذایی و تعلیمی
5542 مثبت بدلون تعلیمی او بشری مرستو موسسه Mosbat Badloon Education and Humanitarian Aid Organization MBEHAO 29/3/1401 عبدالبصیر ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیمی
5543 موسسه انکشافی نوای نی بانوان افغانستان Nawae Nai Afghan Women Development Organization NNAWDO 29/3/1401 ملکه کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و صحت
5544 ملاتری حانگری مرستندویه او پرمحتیایی موسسه Supportive and Special Welfare and Developing Organization SSWDO 29/3/1401 عمران ثابت کابل تعلیمی، اجتماعی و پرمختیایی
5545 د یوه افغان پرمختیایی موسسه Dewa Afghan Development Organization 5545 DADO 29/3/1401 نذیر احمد درانی کابل خدمات صحی، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5546 موسسه بازسازی، زراعتی، انکشافی و تعلیمی Rehabilitation Agriculture Development Education Organization RADEO 29/3/1401 محمد سعید سعید کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5547 موسسه کمک به مردم نیازمند افغان Help for Afghan People in Need Organization HAPNO 29/3/1401 خان آغا کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5548 موسسه خدمات انسانی گذار Gozaar Human Services Organization GHSO 29/3/1401 عبدالحمید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5549 موسسه تیم بازسازی کمک های قصیر المدت START- Organization Short Term Assistance for Rehablitation Team Organization START- Organization 29/3/1401 فضل عمر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و احیا و انکشاف
5550 سلیمان غر کلتوری تولنی بشری موسسه Humanitarian Organization of Sulimanghar Cultural Association HOSCA 29/3/1401 عاشق الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5551 موسسه تقویت صحت و توانبخشی جامعه Health Srenghtening and Community Rehabi HSCRO 29/3/1401 ادریس احمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
5552 موسسه اجتماعی روزنه امید برای افغانها Window of Hope for Afghans Social Organization WHASO 29/3/1401 یمان خان الکوزی کاپیسا خدمات اجتماعی و خدمات تعلیمی
5553 موسسه مواظبت خانواده های افغان برای انکشاف جامعه Care of Afghan Families for Community Development Organization CAFCDO 29/3/1401 شکریه / ایمل خان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5554 موسسه هماهنگی کمک های انسانی برای توانبخشی زنان وکودکان Coordinating of Humanitarian Assistance for the Rehabilitation of Women and Childrin Organization CHARWCO 29/3/1401 ذبیح الله "عباسی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5555 موسسه انکشافی وخدمات صحی طلوع آفتاب Sun Horizon Developnent and Health Services Organization SHDHSO 29/3/1401 احمد مسعود"ساحل" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5556 کندهار بشری خدماتو موسسه Kandahar Humanitarian Services Organization KHSO 29/3/1401 عبدالحی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5557 موسسه امید افغانستان Afghanistan Hope Organization AH-O 4 / 4 / 1401 جلال الدین محمد کابل تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
5558 موسسه بشردوستانه حمایت افغان ها در بحران Support Afghans in Crisis Humanitarian Organization SACHO 4 / 4 / 1401 نورآقا اسحاقزایی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5559 موسسه خیریه نسل توانا Strong Gens Charity Organization SGCO 4 / 4 / 1401 محمدموسی "رضایی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5560 موسسه انکشافی و ظرفیت سازی همدم Hamdam Capacity Building and Development Organization HCBDO 4 / 4 / 1401 مونیسه فاریاب تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح آگاهی زنان
5561 موسسه کمک برای افغانستان جدید Aid for a New Afghanistan Organization ANAO 4 / 4 / 1401 محمد قاسم صالحی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
5562 موسسه عرضه بهترین خدمات صحی واجتماعی Biest Health and Social Services Organization BHSSO 4 / 4 / 1401 فضل حق "صاحب زی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5563 موسسه بشردوستانه گل سرخ افغانستان Red Rose Afghanistan Humanitarian Organization RRAHO 4 / 4 / 1401 محب الله اقبال کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی, صحت, زراعت
5564 موسسه کمک های بشردوستانه و انکشافی امید برای افغانستان Omid Humanitarian and Development Organization for Afghanistan OHDOA 4 / 4 / 1401 میرویس الدین "سیفی" کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت آبیاری
5565 افغان وګړو خوندیتوب خیریه موسسه Afghan People Protection Charity Organization APPCO 4 / 4 / 1401 حضرت شاه "نورزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5566 دځوانانو د فکري پراختیا تعلیمی او ټولنیزه موسسه Youth Thought Development Educational and Social Organization YTDESO 4 / 4 / 1401 ګړندی "خالد" لغمان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5567 موسسه فرهنگی وخدماتی جوانان اندیشمند Jawanan Andishmand Cultural and Service Organization JACSO سیدمیلاد جوزجان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5591 موسسه بازسازی جهانفر Jahanfar Rehabilitation Establishment Organization JREO 4 / 4 / 1401 پرویز تخار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5590 موسسه خدمات اجتماعی صحی درانی Durani Social Services Health Organization DSSHO 4 / 4 / 1401 پروین درانی کابل صحت تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5589 موسسه ملی کمکهای بشری National Assistances Humanitarian Organization NAHO 4 / 4 / 1401 صابره "جلیلی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5588 موسسه صحی همراه Health Partner Organization HPO 4 / 4 / 1401 ضیاالرحیم " دینارخیل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5587 موسسه رضاکاران توانبخشی کمک هاوتوسعه افغانستان Volunteer Aids Rehabilitation Development of Afghanistan Organization VARDAO 4 / 4 / 1401 عبدالماجد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5586 موسسه کمک های بشری و مهاجرت برای افغانها Afghans Humanitarian Assistance and Migration Organization AHAMO 4 / 4 / 1401 عبدالعلی اریمل کابل صحت، زراعت ، ساختمانی و تعلیم و تربیه
5585 د هیواد بیارغونی او جورونی موسسه country Reconstruction Development Organization CRDO 4 / 4 / 1401 عبدالبصیر بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه،صحت و زراعت
5584 موسسه اجتماعی وخیریه ماندگار Mandagar Social And Charity Organization MSACO 4 / 4 / 1401 عبدالنعیم کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5583 موسسه اجتماعی جوانان سلطان خواجه نور Sultan Khawja e Noor Social Youth Organization SKNYSO 4 / 4 / 1401 لطیفه فاریاب معارف و بلند بردن سطح آگاهی زنان