امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5358 دآسیا اقتصادي اوروغتیایی هوساینی موسسه Asian Economic Relief Organization and Health AERO-H 29 /10 / 1400 عبدالمجید" رشیدی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5357 د ژوند بدلون خیریه موسسه Life Change Charity Organization LCCO 29 /10 / 1400 رحیم الله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5356 دسوکاله راتلونکی کاری موسسه Fortunate Future Action Organization FFAO 29 /10 / 1400 امیر خان کندهار خدمات و زراعت وآبیاری
5355 افغانانو له پاره د بشري مرستو مؤسسه Organization of Humanitarian Services for Afghan OHSA 29 /10 / 1400 شکر الله حاچی محصل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5376 موسسه اجتمای اقتصادی و انکشافی برای افغانستان Social Economical and Development Organization for Afghanistan SEDOA 1400/10/29 شفیق الله کابل رشد اقتصادی انکشافی و اجتماعی
5366 موسسه خدمات اجتماعی و انکشاف میرآب Mirab Social Services and Development Organization MSSADO 29 /10 / 1400 سید عبدالباسط هرات خدمات اجتماعی وزراعت
5322 موسسه خیریه صدای کابل Kabul Voice Charity Organization KVCO 29 /10 / 1400 فواد" عزیزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5308 موسسه اعتمادتوسعه روستایی Rural Development Trust Organization RDTO 29 /10 / 1400 جاویداحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5309 دفقرپه وارندی دتولنیزوچوپرتیاووموسساتو مبارزه War Against Poverty Social Services Organization WAPSSO 29 /10 / 1400 صفت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5310 موسسه خیریه صفا مروه آریا Safa Marwa Aria Charity Organization SMACO 29 /10 / 1400 داکترمحمد داود کابل خدمات اجتماعی وصحت
5311 موسسه خیریه نجات البشر Nejat Al bashar Charity Organization NABCO 29 /10 / 1400 مولوی محمدمنصور کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5312 موسسه حفاطت از اطفال در معرض خطر Afghan Protection at Children Risk Organization APCRO 29 /10 / 1400 گل آغی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5313 مؤسسه خدمات اجتماعی بانویی میهن Home Lady Social Services Organization HLSSO 29 /10 / 1400 احمد جواد کابل حمایت از زنان نیازمند و تقویه بنیه اقتصادی ، تعلیمی و فرهنگی
5314 موسسه اموزشی وخدمات اجتماعی پروانه بهار Spring Butterfly Educational & Social Services Organization SBESSO 29 /10 / 1400 مارینا " قریشی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5315 موسسه خیریه و انکشافی افغان راه سبز Afghan Green Way Charity and Development Organization AGWCDO 29 /10 / 1400 انجنیر ملالی " احمدزی سادات " کابل خدمات اجتماعی و صحت
5316 موسسه حفاظت وکمک بااطفال افغان Afghan Child Protection and Help Organization ACPHO 29 /10 / 1400 وحید الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5317 موسسه خیریه و خدماتی پیمان Payman Charity & Services Organization PCSO 29 /10 / 1400 سیدمجیب الدین "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5318 انسان - دتعلمی اواجتماعی خدماتو د پراختیاموسسه Ansan Educational and Social Services Development Organization AESSDO 29 /10 / 1400 محمداشرف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5319 موسسه بهداشت وتوسعه جامعه Community Health and Development Organization CHDO 29 /10 / 1400 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت وتعلیم تربیه
5320 موسسه خیریه وخدماتی اوج غزنی Owj Ghazni Charity and Social Services Organization OGCSO 29 /10 / 1400 سیدمحمدرضا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5321 موسسه خیریه و مهارتهای واما Wama Relief and Skills Development Organization WRSDO 29 /10 / 1400 میوند " نیازی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5323 موسسه هماهنگی کمک های بشردوستانه برای افغانستان Humanitarian Aid Coordination Organization for Afghanistan HACOA 29 /10 / 1400 سیدجاوید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5324 موسسه خدماتی حفاظت از انسان Organization of Human Protection Services OHPS 29 /10 / 1400 انجنیرنجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5326 موسسه خیریه اجتماعی بی نوایان برای افغانستان Benawayan Charity Social Organization for Afghanistan ABCSO 29 /10 / 1400 عبدالسلام "جواد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5327 موسسه کشاورزی پایداروانکشاف روستایی Sustainable Agriculture & Rural Development Organization SARDO 29 /10 / 1400 محمدشامد کابل زارعت آبیاری و مالداری
5328 موسسه تعلیمی ، توانمند سازی و رفاه اجتماعی افغانستان Educational Social Welfare and Empowerment of Afghanistan Organization ESWEAO 29 /10 / 1400 اسما کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5329 دغوره افغانستان لپاره د بست موسسه Bost Organization for Better Afghanistan BOBA 29 /10 / 1400 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5330 افغانستان کښی دبحرانونو د تنظیم خیریه موسسه Charity Organization of Managing Afghanistan Crisis COMAC 29 /10 / 1400 بشیراحمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5331 موسسه آینده موفق Organization for Prosperous Future OPF 29 /10 / 1400 عبدالوارث غزنی خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5332 قدم خیریه تعلیمی موسسه Step Charity Education Organization SCEO 29 /10 / 1400 کریم الله ننگرهار
5377 موسسه تعلیمی وانکشافی تهذیب برای افغانستان Tahzib Educational and Development Organization for Afghanistan TEDOA 29 /10 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه
5334 موسسه همنوای بشری افغان Humanitarian Convergence Organization Afghan HCOA 29 /10 / 1400 محمد" ایوب زاده" غور خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5335 نصر هلال خیریه اوخدماتی موسسه Naser Hilal Charity and Services Organization NHCSO 29 /10 / 1400 عبدالهادی ننگرهار خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5336 موسسه رفاه ملی افغانستان Afghanistan National Welfare Organization ANWO 29 /10 / 1400 فرخ لقا نظری کابل تعلیم وتربیه، صحت و سایر خدمات اجتماعی
5337 بشری او پرمحتیایی غیر دولتی موسسه Humanitarian and Development Non-Government Organization HDNGO 29 /10 / 1400 نوراحمد کندهار بشری ،صحت ،امور اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت و بازسازی
5338 موسسه لمر افغان ارتقا Lemar Afghan Preferment Organization LAPO 29 /10 / 1400 نعمت الله شاکر کندهار تعلیم و تربیه، خفظ الصحه و حقوق شهروندان
5339 موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی اکسوس Oxos Social and Technical Services Association OSTA 29 /10 / 1400 فرهاد بلخ صحت ، زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5340 مؤسسه پیشگامان سازندگی Re-Construction Pioneers Organization RCPO 29 /10 / 1400 محمد رحیم هرات صحت ، خدمات اجتماعی وزراعت
5341 مؤسسه خیریه دهلیز واخان Wakhan Corridor Charity Organization WCCO 29 /10 / 1400 Hu Feng Feng کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5342 مؤسسه رفاه برای کاهش فقر و حمایت های حقوقی Welfare Organization for Poverty Reduction and Advocacy WOPRA 29 /10 / 1400 گلاب الدین حشمت هرات زراعت و آبیاری ، خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5343 مؤسسه اطفال و بشر دوستانه بادغیس Badghis Humanitarian Organization BHO 29 /10 / 1400 محمد رفیق جاهد بادغیس زراعت ، انجینری ، تعلیم وتربیه و صحت
5344 مؤسسه همکاری های تخنیکی و انکشافی بشردوستانه Humanitarian Technical and Development Cooperation’s Organization HTDCO 29 /10 / 1400 جمال الدین بغلان زراعت،خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
5345 مؤسسه احیای مجدد زراعت، صحت و تعلیم و تربیه و امداد بشری کابل افغانستان Kabul Afghanistan Rehabilitation of agriculture health and Education and Heumen relif Organization KARAHEHO 29 /10 / 1400 اسدالله کابل تعلیم و تربیه و صحت
5346 مؤسسه نجات مردم Save the People Organization STPO 29 /10 / 1400 بصیره توانا کابل خدمات اجتماعی و خدمات زراعتی
5347 د افغانستان بیارغونی بشردوستانه مؤسسه Afghanistan Rehabilitation Humanitarian Organization ARHO 29 /10 / 1400 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی و زراعت و آبیاری
5348 مؤسسه خانه توانمند سازی مردم افغانستان Afghanistan’s People Empowering House Organization APEHO 29 /10 / 1400 خادم علی کابل اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و صحی
5349 مؤسسه حمایت تخصصی و بشری برای افغانستان Specialized and Humanitarian Support Organization for Afghanistan SHSOA 29 /10 / 1400 وحیدالله مایار کابل اقتصادی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5350 مؤسسه بشر دوستانه به قشر آسیب پذیر و برای بازسازی افغانستان Humanitarian and Engineering Organization for Afghanistan Reconstruction HEOAR 29 /10 / 1400 حبیب الله فاریاب خدمات بشردوستانه وبازسازی
5351 توسعه و تحول اقتصادی افغانستان Innovation and Development of Economic of Afghanistan Organization IDEA 29 /10 / 1400 فرید احمد هرات انکشافی ،توسعوی، تعلیمی ،اقتصادی و صحی
5352 مؤسسه توان بخشی و حمایت اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation and Social Support for Afghanistan RASSO 29 /10 / 1400 حبیب الرحمن کابل خدمات و انکشاف ظرفیتها و توان بخشی نسل جوان افغانستان