امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5793 موسسه خدمات اجتماعی وترحم برای افغان های نیازمند Organization Social Services and Mercy for Afghans in Needs OSSMAN 20/01/1402 محمد قیس رحیمی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ُ زراعت وآبیاری وصحت
5443 مؤسسه خیریه قطره Qatrah Charity Organization QCO 1401/1/17 محمد تمیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5794 موسسه مشروع الخیر Mashroo ul Khair Organization MKO 1402/3/7 نورالهدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5810 موسسه راه زندگی Organization Life Way OLW 1402/3/7 عبدالحق جوزجان خدمات اجتماعی صحت زارعت تعلیم و تربیه
5813 د ارمنو افغانانو موسسه Afghans in Need Organization AINO 1402/3/7 خالد احمد عظیمی کندهار خدمات زراعتی و کمک های بشری
5820 موسسه خیریه خدمت گزاران فیض Faiz Khedmat Charity Organization FKCO 1402/3/13 محممد یعقوب کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت صحت و محیط زیست
5795 موسسه هماهنگی کمک های بشری و توانمندی برای افغانستان Organization for Coordination of Humanitarian Aids and Empowerment for Afghanistan OCHEA 1402/3/7 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و زراعت
5808 موسسه تعلیمی و خدماتی مادر Mother Educational and Services Organization MESO 1402/3/7 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و زراعت آبیاری
5798 موسسه ابتکاری پل افغانستان Afghanistan Bridging Initiative Organization ABIO 7/3/1402 محمد سلیمان صافی ;کابل خدمات اجتماعی زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و صحت
5809 موسسه بازسازی هندوکش Hindukush Rehabilitation Organization HKRO 1402/3/7 خالد کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5804 موسسه کار آفرینی و حرفوی رشد Growth Vocational and Entrepreneurship Organization GVEO 1402/3/7 سید محمد آصف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5811 موسسه دسترسی به سرپناه تغذیه و تعلیم Shelter Access Food and education Organization SAFEO 1402/3/7 نصیراحمد محق هرات خدمات اجتماعی تعلیمی زراعتی مالداری حفظ الصحه
5805 موسسه خدمات اجتماعی انکشاف تعلیمی و تربیوی ایثار Esar Social Services Developmental Educational and Training Organization ESSDETO 1402/3/7 سلطان محمد بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5819 موسسه تعهد برای خدمات انکشافی و بشر دوستانه Commitment for Humanitarian and Development services Organization CHDSO 1402/3/13 میر عبدالواحد هرات خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و زراعت آبیاری
5824 موسسه جمعیت کمک های انسانی Humanitarian Assistance Society HAS 28/7/1384 محمد بشیر واصل کابل خدمات اجتماعی صحت زراعت و تعلیم تربیه
5817 د ورتیاوو پیاورتیا روغتیا او بیا رغونی موسسه Strengthening Abilities Health and Rehabilitation Organization SAHARO 13/3/1402 موسی ضیا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و صحت
5800 موسسه مدینه نور افغانستان Medina Nor Afghanistan Organization MNAO 1402/3/7 حاجی محمد جویا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5822 موسسه دنیا امید فردا World Hope Tomorrow Organization WHTO 13/3/1402 سید فرهاد کابل خدمات اجتماعی زراعت آبیاری صحت
5361 د بشری بیرنیو مرستو او بیارغونی موسسه Humanitarian Emergency Relief and Rehabilitation Organization HERRO 1400/10/29 شهاب الدین ننگرهار تعلیم تربیه صحت زراعت خدمات اجتماعی
5812 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه کوثر Kawser Social Services and Charity Organization KSSCO 1402/3/7 محمد اسحق شیرزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
5823 د تولنی دشی راتلونکی خدمت کولو موسسه Serving Community with Better Future Organization SCBFO 13/3/1402 سفیر الحسین کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5797 هلال دشوونیزو او تولنیزو خدمتونو موسسه Helal Social and Educational Services Organization HSESO 1402/3/7 محمد عثمان اخلاص کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5806 موسسه خدمات اجتماعی و صحی همراز Hamraz Social Services and Health Organization HSSHO 1402/3/7 زیورالدین زیور کابل خدمات اجتماعی زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و صحت
5821 موسسه بشری مردمی ارغند سبز Arghand Green Community Humanitarian Organization AGCHO 13/3/1402 بلال احمد خان زاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5454 Afghan National Aid and Humanitarian Organization ANAHO 3/2/1401 حمید الله کابل
5826 د افغانستان صحراوی حنگلی حیواناتو د ژوند ساتنی موسسه Afghanistan Wildlife Desert Animal Conservation Organization AWDACO 1402/4/28 نجیب الله کابل زراعت و آبیاری و مالداری
5796 د مور او ماشوم د پاملرنی موسسه Mother and Child Care Organization MCCO 7/3/1402 عبدالحکیم همت کابل تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت و تغذی عامه
5833 لاسنیوی د مرستی پراختیا موسسه Helping Hands Relief and Development Organization HHRDO 1402/4/28 سید ولید الفت کابل خدمات اجتماعی،صحت،تعلیم و تربیه و زراعت آبیاری
5835 موسسه پیوند توسعه کمک های تعلیمی Linking Education Aid Development Organization LEAD-O 1402/4/28 محمد داود کابل خدمات اجتماعی،تعلیم و تربیه و زراعت و آبیاری صحت
5829 موسسه خدمات توسعه یی دورنما Dornama Progressive Services Organization DPSO 1402/4/28 کریم بخش کابل تعلیم و تربیه صحت و زراعت
5682 موسسه بهبود رفاه و انکشاف پایدار Welfare Improvement and Sustainable Development Organization WISDO 1401/7/7 غلام احمد هرات خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5539 موسسه همکاری شهامت افغان Shahamat Afghna Cooperation Organization SHACO 1401/2/29 انجینر محمد سالم تخار زراعت تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
5803 موسسه خدمات اجتماعی و بشری برای افغانستان Organization of Social Humanitarian Services for Afghnanistan OSHSA 1402/3/7 احمد رشاد کابل خدمات اجتماعی تعلیمی زراعت آبیاری
5814 پیدایشت د نوی ژوند پاملرنه موسسه Paidaiekht New Life Care Organization PNLCO 1402/3/13 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5827 موسسه کمک برای فردا Help Build Tomorrow Organization HBTO 1402/4/28 حامد ملکزاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5828 موسسه اقدمات کمک رسانی افغانستان Afghanistan Relief Initiative Organization ARIO 1402/4/28 فرهاد صافی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وآبیاری و صحت
5831 موسسه حمایت جهان از اطفال افغان World Support for Afghan Kids Organization WSAKO 1402/4/28 میلاد کابل تعلیم و تربیه صحت
5834 موسسه خیریه رفاه یتیم Orphan Prosperity Charity Organization OPCO 1402/4/28 سید سبحان کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5841 موسسه همکاری صدای افغانستان Afghanistan Voice of Organization Assistance AVOA 1402/4/28 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5842 د بشری مرستو ملی موسسه Human Relief National Organization HRNO 1402/4/28 عبدالستار کابل صحت تعلیم و تربیه زراعت مالداری و آبیاری
5844 موسسه انکشاف و اجتماعی خدمت برای مردم Service for People Development and Social Organization SPDSO 1402/4/28 خیرالدین فاریاب خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5840 موسسه اجتماعی و توسعه تحصیلی انسان Insan Social and Educational Development Organization ISEDO 1402/4/28 امان الله باهر جوزجان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5825 موسسه باز سازی نسل فردا Tomorrow s Generation Rehabilitation Organization TGRO 28/04/1402 تاج محمد جواز جان خدمات اجتماعی , تعلیم تربیه و زارعت
5830 موسسه کمک های بشری و محوه ماین ها Humanitarian Assistance and Mines Removal Organization HAMRO 1402/4/28 محمد شریف یعقوبی کابل خدمات اجتماعی زراعتی و تولیدی
5839 موسسه انکشافی و اجتماعی تغیر برای زندگی بهتر Change for Better Life Social and Development Organization CBLSDO 1402/4/28 محمد میثاق بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5836 موسسه ارتباطات و آموزش برای انکشاف Communication and Education Organization for Development CEOD 1402/4/28 محب الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5837 موسسه تشویق و توسعه جامعه برای مردم افغانستان Community Motivation Development Organization for People of Afghanistan CMDOPA 1402/4/28 سید فیروز کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5853 موسسه زندگی بهتر برای افغانها Afghans Better Life Organization ABLO 1402/6/7 جمال الدین کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5862 موسسه آسیا برای توسعه پایدار Asia Organization for Sustainable Development AOSD 1402/6/7 ذبیح الله بامیان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5847 موسسه اجتماعی مبتکران باختر Socail Initiator Bakhter Organization SIBO 1402/6/7 ذکر علی محمودی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری