جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5159 ځوانان دټولني لپاره موسسه Youth for Society Organization YSO 1399/12/18 محمدرضا جلال آباد خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5160 موسسه انکشافی وپژوهشی برای افغانستان Development & Research Organization for Afghanistan DROA 1399/12/18 احمد فواد بغلان خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5161 موسسه خدمات ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Service Organization APNSO 1399/12/18 سیدمحمدصادق کابل صحت وخدمات اجتماعی
5162 موسسه خیریه وامدادانکشاف وطن Watan Relief and Development Welfare Organization WRDWO 1399/12/18 عبدالاکبر ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5163 موسسه فکر سبز افغانستان Green Mind Afghanistan Organization GMAO 1399/12/18 زرخشه دیانا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5164 مؤسسه علمی، فرهنگی دهکده قلم Dehkada-e- Qalam Educational and Cultural Organization DQECO 1399/12/18 شمی الدین بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و محیط زیست
5165 مؤسسه افق نوین برای افغانستان Ofuq-e-Naween For Afghanistan Organization ONFAO 1399/12/18 محمد حسن کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
5166 موسسه خانه همدلی مردم People Empathy House Organization PEHO 1399/12/18 محمد داود کابل صحت وتعلیم تربیه
5167 موسسه آموزش ومراقبت اطفال Education and Care Organization of Children ECOC 1399/12/18 نوید سردارزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5168 موسسه خدماتی نجات Rescue Services Organization RSO 1399/12/18 فیروز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5169 موسسه خدمات اجتماعی ژوند- ژوند کول Zhwand-Life Social Services Organization ZLSSO 1399/12/18 لیمه حیدری کابل خدمات اجتماعی ، خدمات انکشافی و تعلیمی
5171 موسسه خدمات تعلیمی و انکشاف اجتماعی تک ساز Del Joyan ommt Moslemh Chirety Organization DJOMCO 1399/12/18 محمدفاروق کندز تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
5172 مؤسسه صحی و تعلیمی نایاب Nayab Health Education Organization NHEO 1399/12/18 عالمه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5173 موسسه افغانستان بسوی روشنایی Direct Bright Afghanistan Organization DBAO 1399/12/18 حارث کابل صحی و تعلیم و تربیه
5174 موسسه کاروان امید انصار Karwan Omid Ansar Organization KOAO 1399/12/18 محمد اسماعیل جوزجان تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5175 مؤسسه ابتکار و توانمندسازی پایدار Sustainable Empowerment initiative Organization SEIO 1399/12/18 عبدالرحمن کابل تعلیم و تربیه، مصونیت اجتماعی و صحت
5176 مؤسسه خیریه لاتری بخت طلایی Golden Charity Luck Lottery Organization GCLLO 1399/12/18 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی و تعلیمی
5040 موسسه محیط زیست، آب و تغییر اقلیم Environment Water and Climate Chang Organization EWCCO 30 / 7 / 1399 راحله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5177 موسسه صحت وپرورش ،انکشاف و زارعت Organization for Health Education Development & Agriculture OHEDA 29/1/1400 داکتر عبدالباسط "نظری" کابل صحت و زراعت آبیاری
5178 موسسه تحقیقات علمی صلح وتوسعه Peace and Development Academic Research Organization PDARO 29/1/1400 احمد فیروز" ایثار" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5179 موسسه هدیه خون Hadya Khoon Organization HKO 29/1/1400 فرشته کابل خدمات اجتماعی
5180 موسسه حمایت پایدار برای احیایی مجدد افغانستان Sustainable Support Organization for Rehabilitation of Afghanistan SSORA 29/1/1400 نیلاب کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5181 موسسه مطالعات محلی افغانستان Organization for Afghanistan Local Studies OALS 29/1/1400 محمد مجتبی " حارس" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5182 دافغانانولاس نیولوخیریه اوتعلیمی موسسه Afghanis Relief Educational and Welfare Organization AREWO 29/1/1400 فتح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5183 موسسه پیوند ملی افغانان Paywand Afghanistan National Organization PANO 29/1/1400 شمیلا " مراویز" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5184 موسسه خیریه آواء همدلی برای افغانستان Voice Empathy Charity Organization for Afghanistan VECOA 29/1/1400 نعمت الله کابل ولایت کابل ناحیه 6 کوته سنگی لبیک مارکیت منزل 4
5185 موسسه احیای مجدد، دادخواهی وانکشاف Development Advocacy and Rehabilitation Organization DARO 29/1/1400 بشیر احمد " فضلی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5186 مؤسسه انکشافی و فرهنگی خیرخواه Khairkha Cultural and Development Organization KKCDO 29/1/1400 هدیه فاریاب تعلیم وتربیه و آگاهی دهی
5187 مؤسسه علمی فرهنگی و خدمات اجتماعی صادق Sadeq Charity Educational Cultural and Social Organization SCSCO 29/1/1400 علی آقا هرات تعلیمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5188 موسسه مطالعات توسعه فرهنگی- سیاسی افغانستان Afghanistan Organization for Cultural and Political Development Studies AOCPDS 29/1/1400 محمد تمیم حیدری کابل علمی و فرهنگی
5189 موسسه انکشافی، فرهنگی و اجتماعی فکر نور Fekre Noor Social and Cultural Development Organization FSCDO 29/1/1400 محمد عارف بسام بلخ فرهنگی، اجتماعی و زراعتی
5190 موسسه انکشافی و اجتماعی فرشتگانه نجات Organization of Angels Rescue Development and Social OARDS 29/1/1400 شکیبا کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5191 موسسه رفاه خانواده های افغان Well-being Organization for Families in Afghanistan. WOFA 29/1/1400 انیسه کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5039 موسسه پرورش فکری کودکان افغان Afghan Children Intellectual Growth Org ACIGO 30 / 7 / 1399 نفیسه هرات حمایت، رشد و پرورش فکری کودکان افغان
5192 موسسه خیریه طاق ظفربرای افغانستان Taqe Zafar Charity Organization for Afghanistan TZCO 19/3/1400 حمزه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5193 موسسه مراقبت اقتصادی ، اجتماعی Social Economic Care Organization SECO 19/3/1400 عبدالرزاق جوزجان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5194 موسسه تحقیقات فقهی وعلوم قضایی افغانستان Afghanistan Research Organization for Jurisprudence and Judicial Sciences AROJJ 19/3/1400 حمیدالله " فیضی" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5195 موسسه توسعه وکارجامعه معاصر Contemporary Community Development and Job Organization CCDJO 19/3/1400 هارون "حیدری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5196 موسسه قدم های مصون وانکشاف تعلیمی گران افغانستان Organization for Safe Steps & Educational Development Afghanistan Gran OSSEDGA 19/3/1400 محمدجمال "منصف" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5197 موسسه امید درخشان جوانان Youth Bright Hope Organization YBHO 19/3/1400 ام البنین بلخ خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5211 دشرق بشری اوپرمختیایی کمک موسسه Eastern Relief and Development Aid Organization ERADAO 19/3/1400 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5198 موسسه تحقیقات ومطالعات اجتماعی بیلیم Bilim Organization for Research and Social Studies BORSS 19/3/1400 هدایت الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5215 مؤسسه آموزشی ، صلح و توسعه تاج Taj Education, Peace and Development Organization TEPDO 19/03/1400 سیمین بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5199 موسسه فرهنگ صلح واعتدال افغانستان Afghanistan Organization for the Culture for Peace and Moderation AOCPM 19 / 3 / 1400 بشیراحمد "انصاری" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5200 موسسه خدمات صحی واجتماعی معاینه Myna Social and Health Services Organization MSHSO 19 / 3 / 1400 مریم شمال غالب کابل صحت وخدمات اجتماعی
5201 دبشری اوټولنیزو مرستو دخدماتوموسسه Human and Social Assistance Services Organization HSASO 19 / 3 / 1400 نقیب الله کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5202 موسسه کمک های بشردوستانه مکان طبیعی دهلیز Corridor Natural Habitat Humanitarian Assistance Organization CNHHAO 19 / 3 / 1400 اسد الله بدخشان خدمات اجتماعی وزراعت
5203 موسسه آینده روشن جوانان افغان Bright Future of Afghan Youth Organization BFAYO 19 / 3 / 1400 نفیسه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5216 مؤسسه توانمند سازی یکتا Unique Empowerment Organization UEO 19 / 3 / 1400 فرنوش بلخ توانمند سازی توسعه و ظرفیت سازی
5204 افغان اروزگان بشری خدمتونو موسسه Afghan Uruzgan Humanitarian Organization AUHO 19 / 3 / 1400 حکمت الله ارزگان خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری