جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5329 دغوره افغانستان لپاره د بست موسسه Bost Organization for Better Afghanistan BOBA 29 /10 / 1400 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5330 افغانستان کښی دبحرانونو د تنظیم خیریه موسسه Charity Organization of Managing Afghanistan Crisis COMAC 29 /10 / 1400 بشیراحمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5331 موسسه آینده موفق Organization for Prosperous Future OPF 29 /10 / 1400 عبدالوارث غزنی خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5332 قدم خیریه تعلیمی موسسه Step Charity Education Organization SCEO 29 /10 / 1400 کریم الله ننگرهار
5377 موسسه تعلیمی وانکشافی تهذیب برای افغانستان Tahzib Educational and Development Organization for Afghanistan TEDOA 29 /10 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه
5334 موسسه همنوای بشری افغان Humanitarian Convergence Organization Afghan HCOA 29 /10 / 1400 محمد" ایوب زاده" غور خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5335 نصر هلال خیریه اوخدماتی موسسه Naser Hilal Charity and Services Organization NHCSO 29 /10 / 1400 عبدالهادی ننگرهار خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری و مالداری
5336 موسسه رفاه ملی افغانستان Afghanistan National Welfare Organization ANWO 29 /10 / 1400 فرخ لقا نظری کابل تعلیم وتربیه، صحت و سایر خدمات اجتماعی
5337 بشری او پرمحتیایی غیر دولتی موسسه Humanitarian and Development Non-Government Organization HDNGO 29 /10 / 1400 نوراحمد کندهار بشری ،صحت ،امور اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت و بازسازی
5338 موسسه لمر افغان ارتقا Lemar Afghan Preferment Organization LAPO 29 /10 / 1400 نعمت الله شاکر کندهار تعلیم و تربیه، خفظ الصحه و حقوق شهروندان
5339 موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی اکسوس Oxos Social and Technical Services Association OSTA 29 /10 / 1400 فرهاد بلخ صحت ، زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5340 مؤسسه پیشگامان سازندگی Re-Construction Pioneers Organization RCPO 29 /10 / 1400 محمد رحیم هرات صحت ، خدمات اجتماعی وزراعت
5341 مؤسسه خیریه دهلیز واخان Wakhan Corridor Charity Organization WCCO 29 /10 / 1400 Hu Feng Feng کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5342 مؤسسه رفاه برای کاهش فقر و حمایت های حقوقی Welfare Organization for Poverty Reduction and Advocacy WOPRA 29 /10 / 1400 گلاب الدین حشمت هرات زراعت و آبیاری ، خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5343 مؤسسه اطفال و بشر دوستانه بادغیس Badghis Humanitarian Organization BHO 29 /10 / 1400 محمد رفیق جاهد بادغیس زراعت ، انجینری ، تعلیم وتربیه و صحت
5344 مؤسسه همکاری های تخنیکی و انکشافی بشردوستانه Humanitarian Technical and Development Cooperation’s Organization HTDCO 29 /10 / 1400 جمال الدین بغلان زراعت،خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
5345 مؤسسه احیای مجدد زراعت، صحت و تعلیم و تربیه و امداد بشری کابل افغانستان Kabul Afghanistan Rehabilitation of agriculture health and Education and Heumen relif Organization KARAHEHO 29 /10 / 1400 اسدالله کابل تعلیم و تربیه و صحت
5346 مؤسسه نجات مردم Save the People Organization STPO 29 /10 / 1400 بصیره توانا کابل خدمات اجتماعی و خدمات زراعتی
5347 د افغانستان بیارغونی بشردوستانه مؤسسه Afghanistan Rehabilitation Humanitarian Organization ARHO 29 /10 / 1400 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی و زراعت و آبیاری
5348 مؤسسه خانه توانمند سازی مردم افغانستان Afghanistan’s People Empowering House Organization APEHO 29 /10 / 1400 خادم علی کابل اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و صحی
5349 مؤسسه حمایت تخصصی و بشری برای افغانستان Specialized and Humanitarian Support Organization for Afghanistan SHSOA 29 /10 / 1400 وحیدالله مایار کابل اقتصادی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5350 مؤسسه بشر دوستانه به قشر آسیب پذیر و برای بازسازی افغانستان Humanitarian and Engineering Organization for Afghanistan Reconstruction HEOAR 29 /10 / 1400 حبیب الله فاریاب خدمات بشردوستانه وبازسازی
5351 توسعه و تحول اقتصادی افغانستان Innovation and Development of Economic of Afghanistan Organization IDEA 29 /10 / 1400 فرید احمد هرات انکشافی ،توسعوی، تعلیمی ،اقتصادی و صحی
5352 مؤسسه توان بخشی و حمایت اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation and Social Support for Afghanistan RASSO 29 /10 / 1400 حبیب الرحمن کابل خدمات و انکشاف ظرفیتها و توان بخشی نسل جوان افغانستان
5353 افغانانو اجتماعی بشری بیارغونی موسسه Afghan Community Human Development Organization ACHDO 29 /10 / 1400 شیر آغا حقمل کابل اجتماعی بشری و بازسازی
5354 مؤسسه انکشاف و حمایت از آسیب دیدگان افغان Afghan Damagd Support Development Organization ADSDO 29 /10 / 1400 نصرالدین ولایت هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و صحت
5389 موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی Organization for Crisis Management and Economic Recovery موسسه مدیریت بحران وبهبود اقتصادی 5389 OCMER 17/1/1401 عبدالکریم کابل خدمات اجتماعی و صحت
5390 موسسه ختیځ افق Organization of Khatiz ufaq OKU 17/1/1401 عبدالرحیم لغمان خدمات اجتماعی و صحت
5391 موسسه توجه به خاطر کاهش فقر درافغانستان Care for Poverty Reduction in Afghanistan Organization CPRAO 17/1/1401 احمدولی "اچکزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5392 د پیوند بشری مرستو خدماتی موسسه Paywand Charity Aid Service Organization PCASO 17/1/1401 سید فهیم "سادات" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5393 افغان بشری خدمتونوملی موسسه Afghan National Human Service Organization ANHSO 17/1/1401 محمدحسن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5394 موسسه داکتران برای کمک های صحی و تعلیمی Organization of Doctors for Education and Medical Aid ODEMA 17/1/1401 داکتر فضل احمد "استانکزی" کابل صحت وتعلیم تربیه
5395 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ایثار و همدلی برای افغانستان Esar and Empathy for Health and Social Services Organization EEAHSSO 17/1/1401 احمد فواد کندز خدمات اجتماعی و صحت
5396 موسسه جهانی بهبود سلامت Global Health Improvement Organization 5396 GHIO 17/1/1401 محمدایوب "ایوبی کابل صحت
5397 دکندهار دبشری مرستو اوهوساینی موسسه Kandahar Humanitarian Aid and Welfare Organization KHAWO 17/1/1401 روح الله خان کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5398 موسسه رسیدگی به اولویت های جامعه Organization of Community Priorities Acti OCPA 17/1/1401 غیور کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5399 موسسه حمایت وثبات Organization for Support and Sustainability موسسه حمایت وثبات 5399 OSS 17/1/1401 محمداکبر کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5400 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی انفاق Infaaq Charity in Social Services Organization ICSSO 17/1/1401 عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5401 موسسه زندگی با امید Life With Hope Organization LWHO 17/1/1401 محمحدعظیم "احمدی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5402 دافغانستان دجامعی دهوساینی او بیارغونی موسسه Afghanistan Community Relief and Rehabilitation Organization ACRRO 17/1/1401 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
5403 موسسه کمک های بشری برای نیازمندان Help Human in Need Organization HHNO 17/1/1401 محمدنعیم "سلطانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5404 موسسه توسعوی صحی وتعلیمی برای افغانها Health & Education Improvement Organization of Afghanistan HEIOA 17/1/1401 سروش کابل صحت وتعلیم تربیه
5405 موسسه امداد وخیریه بشری دست مهربانی Dast -e-Mehrabani Humanitarian Relief and Charity Organization DMHRCO 17/1/1401 فرزین کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5406 موسسه خیریه وخدماتی کارا Kara Charitable and Social Organization KCSO 17/1/1401 جمیل "پارسا" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5407 مؤسسه رفاه، صحت و تعلیم و تربیه برای افغانستان Welfare Health and Education Organization for Afghanistan WHEOA 17/1/1401 سید عبدالله کابل رفاه ، صحت ، تعلیم و تربیه
5408 د ټولنو او زراعتی پرمختک مؤسسه Organization for Social and Agricultural Development OSAD 17/1/1401 ثنا الله ارغستانی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیمی صحی و زراعت
5409 د تعلیم او زراعتی پرمختګ مؤسسه Educational and Agriculture Development Organization EADO 17/1/1401 سردار خان کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5410 مؤسسه نجات و عروج Rescue and Liberation Organization RALO 17/1/1401 سید جمال الدین هرات تعلیم و صحت و خدمات اجتماعی
5411 مؤسسه حفاظت از طریق فقر زدایی Conservation Through Poverty Alleviation Organization CTPAO 17/1/1401 محمد شکیب سامیزی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه ،صحت و زراعت
5412 مؤسسه بشر دوستانه برای مردم افغانستان Humanitarian Organization for the People of Afghanistan HOPA 17/1/1401 نوراحمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه