امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4959 موسسه سلامتی ارزشمند برای افغانستان Organization for Worthy Wellness of Afghanistan OWWA 17/4/1399 احمد عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4960 موسسه تعلیمی وخیریه نیکی سیل Neeki Cell Educational & Aid Organizatio NCEAO 17/4/1399 نجیب الله صالح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4961 کوهدامن شمال خیریه موسسه Kohdaman Shamal Welfare Organization KSWO 17/4/1399 عبدالهادی محمدامین قره باغ خدمات اجتماعی و صحت
4962 پراخ افغانستان خیریه اوخدماتی موسسه Parakh Afghanistan Charity and Services Organization PACSO 17/4/1399 معشوق احمد غلام سخی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4963 موسسه خدمات اجتماعی برکت برای افغانستان Barakat Social Services Organization for Afghanistan BSSOA 17/4/1399 اسد الله شریفی محمدشریف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4964 موسسه اهدای رایگان روز Organization of Free Donation Day OFDD 17/4/1399 عبدالباقی عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی
4965 موسسه رشد وامید کودکان افغان Afghan Child Rise and Hope Organization ACRHO 17/4/1399 ننگیالی نظری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4966 موسسه بازسازی و انکشافی سمیع سادات Sami Sadat Reconstruction and Development Organization SSRDEO 17/4/1399 غلام نقشبند غلام محمد فاریاب توانمند سازی زنان، معارف و آگاهی دهی حفظ الصحه
4967 موسسه سمارت افغان باور Smart Afghan Bawar Organization SABO 17/4/1399 نایته اسحاقی سیدشاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4968 موسسه انکشافی و توانمندسازی اقتصاد محلی افغانستان Empowerment and Development Organization for Afghanistan REEDOA 17/4/1396 عصمت الله جان علی کابل خدمات اجتماعی، فعالیت در راستای صلح و خدمات آموزشی
4969 موسسه خدمات حقوق و تحقیق راهکار Rahkar omid farda legan & Research Serves organization ROFLRSO 17/4/1399 فهیم صمیم عبدالقدوس کابل ارئه خدمات حقوقی و اقتصادی
4970 انکشاف تعلیم و تربیه و توانمند سازی اجتماعی Education Development & Social Empowerment Organization EDSEO 17/4/1399 قمرالدین شمسی شمس الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4971 موسسه خدماتی و اجتماعی مستمندان Organization of social services in poverty OSSP 17/4/1399 محمد موسی دردی جوزجان خدمات اجتماعی برای مستمندان
4972 موسسه فعالین زن افغان در جامعه Active Afghan Women in Society org AAWSORG 17/4/1399 بنفشه سلطانی حاجی محمد اسماعیل هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4973 د بشری حقوقو او عدالت غوشتی موسسه Human Right and Organization HRAO 17/4/1399 عمران الله هدایت الله عدالت اجتماعی
4974 موسسه نوآوری و خلاقیت آسایش Comfort Innovation and Creativity Organization CICO 17/4/1399 سجاد محمد انور کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4975 موسسه مرکز مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Development Study Center org ADSCO 17/4/1399 فردین محمود کابل فرهنگی و اجتماعی
4976 موسسه کاج برای افغانستان Kaaj Org for Afghanistan KOA 17/4/1399 شمس الرحمن علام فاروق بلخ فعالیت در راستای صلح، انتخابات و محیط زیست
4977 موسسه تغییر اجتماعی و تقویت زنان فراداتا Faradata Social Change and Women Empowerment org FSCWEO 17/4/1399 خدای رحیم همت فراه خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
4978 موسسه خدماتی و ارتقای ظرفیت برای افغانستان Services and Capacity Building Organization for Afghanistan SCOA 17/4/1399 محمد جواد عبدالتواب کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
4979 موسسه خیر توانمند سازی متداوم آسیا Asia Mercy Organization for Viabe Empowerment AMOVE 17/4/1399 شاه آقا همت محمد اعظم کابل تعلیم و تربیه و محیط زیست و خرفوی
4957 موسسه باوربه حقوق مساوی Equal Rights Trust Organization ERTO 17/4/1399 محمدبشیر محمداسلم کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4980 موسسه آموزش عقب مانده ذهنی Education for the Mentally Challenged Organization. EMC.Org 1399/5/254 عبدالشکور شریفی هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4981 موسسه ملی حمایت از معلولین و باز مانده گان شهدای افغانستان National Organization for the Protection of the Disabled and Relatives of the Martyrs of Afghanistan. NOPDRMA 1399/5/21 ذکرالله جوزجان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4982 موسسه ندا یتیمان Orphans Voice Organization OVO 1399/5/21 عبدالعظیم بغلان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4983 موسسه رسانه یی و جامعه مدنی کهکشان Kahkashan Media and Civil Socity Organization. KMCSO 1399/5/21 عبدالعلیم ثاقب خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4984 افغانانو لپاره سولی رود موسسه River of Peace Organization for Afghans. RPOA 1399/5/21 محمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4985 موسسه توانمند سازی زنان در عرصه خود کفایی Women Empowerment in of Self -Sufficiency Organization WEFSO 1399/5/21 شیما هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4986 موسسه اجتماعی وحدت ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Unity Social Organization APNUSO 1399/5/21 محمد عالم بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4987 موسسه انکشاف و صلح پایدار درافغانستان Sustainable Development and Peace in Afghanistan Organization SDPAO 1399/5/21 نجیب الله کابل تعلیم تربیه وزراعت
4988 موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان Organization of Charity and Humanitarian Aid for Afghanistan OCHAA 1399/5/21 سید علی اکبر ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4989 موسسه خلاق برای توانمندسازی انکشاف وثبات افغانستان Creative Organization for Empowerment Improvement and Sustainability of Afghans COEISA 1399/5/21 محمدناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4990 موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی Afghan Women's Peace and Freedom Organization AWPFO 1399/5/21 جمیله صافی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4991 دښځو اوماشومانو رزه کری دافغانانولپاره موسسه Women and Children's Education for Afghans Organization WCEAO 1399/5/21 رفیع الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4995 موسسه تلاش برای فراهم سازی فرصت ها وکمک به بشریت Endeavor for Provision of Opportunities and Cooperation to Humanity Organization EPOCHO 21 / 5 / 1399 احمدشهیر سیفی کابل تعلیم تربیه و صحت
4999 موسسه توانمند سازی اجتماعی و توسعه پایدارمشکات نور Meshkat Noor Sustainable Development and Social Empowerment Organization . MNSDSEO 21 / 5 / 1399 سکینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4998 موسسه انکشاف جامعه آینده برای افغانستان Organization of Future Society Development for Afghanistan. OFSDA 21 / 5 / 1399 نصرت الله کابل صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4997 موسسه زنان برای الهام بخشیدن به زنان Women Move to Inspire the Women Organization WMIWO 21 / 5 / 1399 لیلا کابل خدمات اجتماعی وصحت
4994 موسسه لابی و دادخواهی جوانان - Youth & Lobby Advocacy Organization YLAO 21 / 5 / 1399 علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4992 موسسه خیریه بهشت سبز Green Paradise Charity Organization GPCO 21 / 5 / 1399 شهلا نوابی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4993 موسسه زبان شناسی و فرهنگ نویسی افغانستان The Afghan Organization of Linguistics and Lexicography AOLL 21 / 5 / 1399 مذلفه کاکر کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4919 دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه Heal the Children،s Future Organization HCFO 12 /12/1398 محمدیوسف صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5001 د بشری خدماتو موسسه Humanitarian Service Organization HSO 19/9/1399 اسدالله کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و مصونیت غذای
5002 موسسه انکشاف نهال دوستی Nahal Friendship Development Organization NFDO 19/6/1399 زحل اکرمی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5003 یو افغانستان د پرمختک موسسه One Afghanistan Development Organization OADO 19/6/1399 سبحان الله کابل فعالیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5004 موسسه ملی افغان برای توانمند سازی زنان Afghan National Organization for Women Empowerment ANOWE 19/6/1399 حسینیه نیمروز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
5005 د اقتصاد پیاورتیا او دوامدار پرمختک موسسه Economic Empowerment and Sustainable Development Organization EESDO 19/6/1399 بریالی کابل صحت تعلیم وتربیه
5006 موسسه باران صلح Rain Peace Organization RPO 19/6/1399 ممتاز یوسفزی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
5007 Open Hands for Children Organization. Open Hands for Children Organization. OHCO 19/6/1399 زینب احمدی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5008 موسسه حفاظت ازمحیط زیست ، اموزش و توسعه Environmental Protection Trainings and Development Organization of EPTDO 19/6/1399 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه