امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
120 موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان Afghanistan Rehabilitation And Women Education Organization ARWEO 28/7/1384 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
121 دشرق دبیا رغونی او پرمختیا اداره Sharq Foundation For Rehabilitation And Development SFRD 28/7/1384 داکتر عبدالسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
123 د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه Society For Afghanistan Development And Association Technologies SADAAT 28/7/1384 انجنیر سید عبدالله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
124 انستیتوت اموزشی افغان Afghan Institute Of Learning AIL 28/7/1384 داکتر سکینه یعقوبی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه، صحت
126 کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان Central Afghanistan Welfare Committee CAWC 28/7/1384 سید مصطفی موسوی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
127 دزراعت او صحت پراختیانی موسسه Agriculture And Health Development Organization AHDO 28/7/1384 احمد بلال شیرزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
129 موسسه قریه صلح برای افغانها Village of Peace Org for Afghans VOPOFA 28/7/1384 محمد امیر "غلامی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ،
132 د افغانستان د بیا ابادو لو او پلان موسسه Afghanistan Reconstruction And Planning Department ARPD 28/7/1384 رحمت الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
136 پروگرام انکشافی سمندر Samandar Development Program SDP 1384/8/9 غلام فاروق هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
142 موسسه بازسازی اریانا Aryana Unity Rehabilitation Council AURC 1384/8/9 نعمت الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
147 اداره هماهنگی کمکها برای حوزه جنوب غرب افغانستان Southern Western Afghanistan And Balochistan Association For Coordination SWABAC 1384/8/9 انجنیر جان محمد کندهار موسسه هماهنگی
148 همبستگی برای خانواده های افغان Solidarity For Afghan Families SAF 1384/8/9 داکتر محمد نعیم مصصم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
149 شبکه زنان افغان Afghan Women Network AWN 1384/8/19 فیضیه سادات/ محمد صفدر شهاب سرپرست کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی
150 ودان افغانستان Wadan Afghanistan WADAN 1384/8/19 جین کیسل کابل خدمات اجتماعی
153 زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان Zardozi Markets for Afghan Artisans ZMAA 1384/8/19 حسینه ایماق کابل خدمات اجتماعی
156 موسسه بازسازی درواز Darwaz Rehabilitation And Services Association DRSA 1/9/1384 شیبا کوفی صلاحیت امضا ندارد/ هدایت الله صافی کابل تعلیم وتربیه، زراعت
157 انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان Youth Assembly For Afghanistan Rehabilitation YAAR 1/9/1384 عبدالوکیل فروغ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
160 موسسه صحی و احیای مجدد شهامت Shahamat Health And Rehabilitation Organization SHRO 1/9/1384 دکتور عبدالرحمن اطهر کابل تعلیم وتربیه، زراعت
161 مرکز توانمندی زنان Empowerment Center for Women ECW 1/9/1384 ملکه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
166 د رشاد د بیاودانولو خیریه موسسه Reshad Rehabilitation Association RRA 1/9/1384 محمد ناصر ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
167 موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان Coordination Of Rehabilitation and Development Services for Afghanistan CRDSA 1/9/1384 عزیز احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
177 موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی Development Education Learning And Training Association DELTA 8/9/1384 حاجی نعمت الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
183 د لوی کندهار د بیاودانولو موسسه Loy Kandahar Reconstruction Organization LKRO 8/9/1384 عبدالعزیز /عبدالباری بالا کرزی معاون و سرپرست موسسه تا1402/9/4 کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
186 موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان Rehabilitation Association And Agriculture Development For Afghanistan RAADA 8/9/1384 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
190 مرکز اموزشی عروج Oruge Learning Center OLC 8/9/1384 صدیقه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
193 موسسه نابینایان افغانستان Afghanistan Blind Management ABM 8/9/1384 نعمت الله لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
198 د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه Afghanistan Rehabilitation And Education Program AREP 17/9/1384 محمد نعمان شینواری کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
199 موسسه احیا مجدد انصاری برای افغانستان Ansari Rehabilitation Association For Afghanistan ARAA 17/9/1384 عبدالواحد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
202 د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه Social Association For Development Of Afghanistan SADA 17/9/1384 رحمت الله(علیزی) کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
209 موسسه انسجام کمکهای مهترلام Mehterlam Coordination Assistance MCA 17/9/1384 شایسته گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
213 موسسه خدمات رفاهی و تخنیکی صدف Sadaf Welfare and Technical Serviecs Organization SWTSO 17/9/1384 احمد مسیح " ولی زاده " کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
216 بیروی بازسازی افغان Afghan Bureau For Reconstruction ABR 17/9/1384 احمد ابراهیم کابل خدمات اجتماعی، زراعت
222 شبکه انکشافی باختر Bakhter Development Network BDN 17/9/1384 محمد عیسی محمدی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
226 د افغانستان لپاره د بشپر پراختیا اداره Afghanistan Agency for Integrated Development AAID 17/9/1384 شمس الرحمن ننگرهار صحت
227 موسسه حمایت از ضعیفی اطفال افغان Afghan Children and Weak Support Organization ACWSO 17/9/1384 عزیزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
231 مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان United Medical Center For Afghans And Rehabilitation Program For Afghanistan Organisation UMCA/RPA 1384/9/23 عبدالولی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
233 موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو Afghan Community And Rehabilitation Unit ACRU 1384/9/23 بریالی کابل خدمات اجتماعی
236 موسسه صحی همدرد Hamdard Health Organization HHO 1384/9/23 عبیدالله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
237 پروگرام تقویه تلاش های جامعه افغانی Programme Of Empowering Afghan Community Efforts PEACE 1384/9/23 محمد اخلاص احمد خان زی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
238 مجتمع رفاه جامعه Association For Community Welfare ACW 1384/9/23 کریمه تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
240 افغان پلاننگ اجنسی Afghan Planning Agency APA 1384/9/23 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، زراعت
243 موسسه بازسازی خرم سارباغ Khuram And Sarbag Rehabilitation Organization KSRO 1384/9/23 غلام رسول کابل تعلیم وتربیه، صحت
244 امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان Humanitarian Assistance For Women And Children Of Afghanistan HAWCA 1384/9/23 محمد هاشم(احمدی) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
245 تعاون به اعمار مجدد افغانستان Help For Afghan Rehabilitation HAR 1384/9/23 سید میرویس کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
249 مرکز تعاون افغانستان Cooperation Center For Afghanistan CCA 1384/9/30 احمد ولید هویدا کابل تعلیم وتربیه، زراعت
252 موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها Mine Clearance Planning Agency MCPA 1384/9/30 عتیق الله کابل ماین پاکی
253 د افغان مهاجرینو د بیاودانولو روزگار پیداکولو موسسه Reconstruction Employment Unit for Afghan Refugees REUAR 1384/9/30 حاجی غلام فاروق کابل زراعت، صحت
255 موسسه انسجام و لوژستیکی افغان Afghan Coordination And Logistic Unit ACLU 1384/9/30 انحینر محمد یاسین (عباسی ) کابل خدمات اجتماعی
259 مرکز انکشاف مهارت های زنان افغان Afghan Women Vocational Skill Learning Center AWVSLC 1384/9/30 نصرالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
260 بنیاد بیات Bayat Foundation BF 1384/9/30 احسان الله کابل خدمات اجتماعی