امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
118 افغان سواد آموزی موسسه Afghan Literacy Organization ALO 28/7/1384 حاجی اغا لالی کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
119 خدماتی انجنیری بازسازی برای افغانستان Engineering Services For Afghanistan Reconstruction ESAR 28/7/1384 عبدالرازق نوری کابل خدمات اجتماعی
120 موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان Afghanistan Rehabilitation And Women Education Organization ARWEO 28/7/1384 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
121 دشرق دبیا رغونی او پرمختیا اداره Sharq Foundation For Rehabilitation And Development SFRD 28/7/1384 داکتر عبدالسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
123 د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه Society For Afghanistan Development And Association Technologies SADAAT 28/7/1384 انجنیر سید عبدالله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
124 انستیتوت اموزشی افغان Afghan Institute Of Learning AIL 28/7/1384 داکتر سکینه یعقوبی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه، صحت
126 کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان Central Afghanistan Welfare Committee CAWC 28/7/1384 سید مصطفی موسوی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
127 دزراعت او صحت پراختیانی موسسه Agriculture And Health Development Organization AHDO 28/7/1384 احمد بلال شیرزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
129 موسسه قریه صلح برای افغانها Village of Peace Org for Afghans VOPOFA 28/7/1384 محمد امیر "غلامی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ،
132 د افغانستان د بیا ابادو لو او پلان موسسه Afghanistan Reconstruction And Planning Department ARPD 28/7/1384 رحمت الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
136 پروگرام انکشافی سمندر Samandar Development Program SDP 1384/8/9 غلام فاروق هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
142 موسسه بازسازی اریانا Aryana Unity Rehabilitation Council AURC 1384/8/9 نعمت الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت
147 اداره هماهنگی کمکها برای حوزه جنوب غرب افغانستان Southern Western Afghanistan And Balochistan Association For Coordination SWABAC 1384/8/9 انجنیر جان محمد کندهار موسسه هماهنگی
148 همبستگی برای خانواده های افغان Solidarity For Afghan Families SAF 1384/8/9 داکتر محمد ظاهر فایض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
149 شبکه زنان افغان Afghan Women Network AWN 1384/8/19 فیضیه سادات کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی
150 ودان افغانستان Wadan Afghanistan WADAN 1384/8/19 جین کیسل کابل خدمات اجتماعی
153 زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان Zardozi Markets for Afghan Artisans ZMAA 1384/8/19 حسینه ایماق کابل خدمات اجتماعی
156 موسسه بازسازی درواز Darwaz Rehabilitation And Services Association DRSA 1/9/1384 شیبا کوفی کابل تعلیم وتربیه، زراعت
157 انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان Youth Assembly For Afghanistan Rehabilitation YAAR 1/9/1384 عبدالوکیل فروغ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
160 موسسه صحی و احیای مجدد شهامت Shahamat Health And Rehabilitation Organization SHRO 1/9/1384 دکتور عبدالرحمن اطهر کابل تعلیم وتربیه، زراعت
161 مرکز توانمندی زنان Empowerment Center for Women ECW 1/9/1384 ملکه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
166 د رشاد د بیاودانولو خیریه موسسه Reshad Rehabilitation Association RRA 1/9/1384 محمد ناصر ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
167 موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان Coordination Of Rehabilitation and Development Services for Afghanistan CRDSA 1/9/1384 عزیز احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
169 پروگرام صحت عامه ابن سینا برای افغانستان Organization Ibnesina Public Health Programme for Afghanistan OIPHOPA 1/9/1384 صدیق الله کابل صحت
174 موسسه خیریه نوران Nooran Welfare Organization NWO 1/9/1384 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
177 موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی Development Education Learning And Training Association DELTA 8/9/1384 حاجی نعمت الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
183 د لوی کندهار د بیاودانولو موسسه Loy Kandahar Reconstruction Organization LKRO 8/9/1384 عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
184 موسسه خیریه افغانی برای حفظ قرانکریم Afghani Welfare Org For Teaching Holy Quran AWOSTQ 8/9/1384 عبدالقدوس کابل تعلیم وتربیه
186 موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان Rehabilitation Association And Agriculture Development For Afghanistan RAADA 8/9/1384 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
190 مرکز اموزشی عروج Oruge Learning Center OLC 8/9/1384 صدیقه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
193 موسسه نابینایان افغانستان Afghanistan Blind Management ABM 8/9/1384 نعمت الله لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
198 د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه Afghanistan Rehabilitation And Education Program AREP 17/9/1384 محمد خالد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
199 موسسه احیا مجدد انصاری برای افغانستان Ansari Rehabilitation Association For Afghanistan ARAA 17/9/1384 عبدالواحد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
202 د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه Social Association For Development Of Afghanistan SADA 17/9/1384 رحمت الله کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
209 موسسه انسجام کمکهای مهترلام Mehterlam Coordination Assistance MCA 17/9/1384 شایسته گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
212 موسسه تعاون بشری Human Assistance Organization HAO 17/9/1384 هارون ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
213 موسسه خدمات رفاهی و تخنیکی صدف Sadaf Welfare and Technical Serviecs Organization SWTSO 17/9/1384 احمد مسیح " ولی زاده " کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
216 بیروی بازسازی افغان Afghan Bureau For Reconstruction ABR 17/9/1384 محمد ظاهر حیدری کابل خدمات اجتماعی، زراعت
222 شبکه انکشافی باختر Bakhtar Development Network BDN 17/9/1384 عبدالقوی قدیری کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
226 د افغانستان لپاره د بشپر پراختیا اداره Afghanistan Agency for Integrated Development AAID 17/9/1384 شمس الرحمن ننگرهار صحت
227 موسسه حمایت از ضعیفی اطفال افغان Afghan Children and Weak Support Organization ACWSO 17/9/1384 عزیزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
231 مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان United Medical Center For Afghans And Rehabilitation Program For Afghanistan Organisation UMCA/RPA 1384/9/23 عبدالولی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
233 موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو Afghan Community And Rehabilitation Unit ACRU 1384/9/23 بریالی کابل خدمات اجتماعی
236 موسسه صحی همدرد Hamdard Health Organization HHO 1384/9/23 صدیقه کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
237 پروگرام تقویه تلاش های جامعه افغانی Programme Of Empowering Afghan Community Efforts PEACE 1384/9/23 محمد اخلاص کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
238 مجتمع رفاه جامعه Association For Community Welfare ACW 1384/9/23 کریمه تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
240 افغان پلاننگ اجنسی Afghan Planning Agency APA 1384/9/23 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، زراعت
243 موسسه بازسازی خرم سارباغ Khuram And Sarbag Rehabilitation Organization KSRO 1384/9/23 غلام رسول کابل تعلیم وتربیه، صحت
244 امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان Humanitarian Assistance For Women And Children Of Afghanistan HAWCA 1384/9/23 ناجیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
245 تعاون به اعمار مجدد افغانستان Help For Afghan Rehabilitation HAR 1384/9/23 سید میرویس کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت