جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3963 موسسه بشری برای توانمند سازی و برابری جامعه Humanitarian Organization For Society Empowerment and Equality HOSEE 3/6/1395 شکیب هرات صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3965 موسسه اجتماع متفکران جوان Youth Thinkers Society Organization YTSO 3/6/1395 محمد منیر "کوشانی" کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3967 موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس Ehsas Welfare And Social Services Organization EWSSO 3/6/1395 نور محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
3968 موسسه حقوقی و انکشافی پاراپامیزاد Parapamizad Law And Developing Organization PPLDO 3/6/1395 احسان الله بغلان خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
3969 موسسه خدمات اجتماعی زنان ایثار گر Dedicated Women Social Services Organization DWSSO 3/6/1395 ماریا مطمئن هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3970 موسسه کمک های خیریه و انکشاف تعلیمی Development , Education and Welfare Assistance Organization DEWAO 3/6/1395 مطیع الحق ننگرهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3972 د افغانستان د دوامدار پرمختک موسسه Sustainable Development Organization Of Afghanistan SDOA 3/6/1395 سعیدالله شیرزوی کابل زراعت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3973 موسسه بسوی آینده درخشان Towards Delight Future Organization TDFO 3/6/1395 احسان الله(صدیق) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3975 موسسه افغان برای تقویت دموکراسی Afghani Democracy Empowerment Organization AFDEO 3/6/1395 اسد الله هرات حقوقی و سایر خدمات
3979 موسسه حمایت از زنان و اطفال افغان Afghan Children And Women Support Organization ACWSO 3/6/1395 نور الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3980 موسسه انکشاف مهارت ها و مساعدت برای افغانها Skills Development And Welfare Organization For Afghans SDWOA 3/6/1395 شعیب "غفورزی" کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3983 موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان Afghanistan People Solidarity And Rehabilitation Organization APSRO 3/6/1395 صفی الله خالقیار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3988 موسسه حفاظت از محیط زیست زمین Zameen Environment Protection Organization ZEPO 3/6/1395 محمد مسلم کابل محیط زیست و زراعت
3990 موسسه کثرت گرا برای زنان افغان Partnership Organization For Afghan Women POAW 3/6/1395 جمیله کابل ارتقای ظرفیت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3991 موسسه جوانان فردا Youth of Tomorrow Organization YTO 3/6/1395 نرگس عثمان کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3993 د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه Falah East Zone Education and Training Organization FEETO 3/6/1395 جهاد خیل ننگرهار تعلیم و تربیه ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3994 موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر Women Education For Better Tomorrow Organization WEBTO 3/6/1395 فاطمه هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3995 موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ Education And Cultural Support Organization ECSO 3/6/1395 محمد احسان کابل فرهنگی و تعلیمی
3996 موسسه جامعه روشن افغانستان Afghanistan Bright Society Organization AFBSO 3/6/1395 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و فرهنگی
3997 موسسه تعلیم و تربیه و صحت زنان Women Health And Education Organization WHEO 3/6/1395 جهاد خوست صحت و تعلیم و تربیه
3998 موسسه مهارت های مسلکی زنان افغان Afghan Women Technical Slills Organization AWTSO 3/6/1395 سمیرا کابل صنایع دستی ، ارتقای ظرفیت و داد خواهی
4000 موسسه خدمات تعلیمی و صحی زنان Women Health And Education Services Organization WHESO 3/6/1395 ناجیه قیوم احمدی بغلان حرفوی ، تعلیمی و صحی
4006 موسسه خدماتی و انکشافی مساوات Masawat Development and Services Organization MDASO 27/7/1395 زینب بلخ صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4012 د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Services for Afghanistan OHASA 26/10/1395 ایمل سنجیده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4014 موسسه پیشرفت برای همه در آموزش Progress for All Education Org. PAEO 27/7/1395 اسدالله کابل فرهنگی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4015 موسسه توانمند سازی زنان از طریق مهارتهای مسلکی Empowerment of Women Through Vocational Skills org. EWTVSO 27/7/1395 محبوبه کابل خدمات اجتماعی و ارتقای ظرفیت
4016 موسسه حامی محیط سبز Support of green Environmental Org. SGEO 27/7/1395 قمبر کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4017 موسسه خدمات تعلیمی و توانمند سازی بانوان افغان Afghan Women Educational and Empowerment Services Org AWEESO 27/7/1395 ضمیره سعیدی کابل تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی صحی
4019 موسسه بشری الریحان Al Raihan Human Org AHO 27/7/1395 عمران شیرزاد کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4020 موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان Afghanistan Brightness Assistance and Development Org. ABADO 27/7/1395 سید موسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4022 موسسه خیریه اسلامی اخلاص Ekhlas Islamic Welfare Org. EIWO 27/7/1395 عبدالاحد ننگرهار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4023 موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله Heela Educational and Vocational Learning Org. HEVLO 27/7/1395 حامد بلوچ کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع
4025 موسسه عمل مردم برای تغیر People Act for Change Org. PAFCO 27/7/1395 شگوفه جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت
4026 دافغان موسسه تغیر لپاره Afghan Org for Change AOC 27/7/1395 دیوه امیری کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4028 موسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان Afghan Society Development and Care Org. ASDACO 27/7/1395 اسدالله کابل زراعت ، مالداری و محیط زیست
4029 موسسه انکشافی و حمایوی مهارتهای زنان افغانستان Development and Support of Afghanistan Women DSAWSO 27/7/1395 محمد رضا عدن کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4032 موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان Afghanistan Social Charity and Outreach Org ASCOO 27/7/1395 محمد علی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4033 موسسه محیط زیستی گیتی سبز Green Universe Environmental Org GUEO 27/7/1395 محمد یاسین کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4035 موسسه ارتقای ظرفیت علمی جوانان Youth Scientific Capacity Building Org. YSCBO 27/7/1395 یعقوب بغلان صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
4036 موسسه زندگی جدید افغانها Afghans New Life Organization. ANLO 27/7/1395 ملک فتح بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4041 موسسه بهسازی، هماهنگی و اصلاحات راهبردی Zooming Organized and Harmony Active Reform ZOHAR 3/9/1395 حسین علی کابل نظارت از انتخاب، تحقیق، صلح سازی حقوق بشر
4042 موسسه خدمات اتحاد نیکان Etehad Nikan Services Organization ENSO 3/9/1395 فهیمه کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت
4043 موسسه تقویت جوانان Youth Empowerment Organization YEO 3/9/1395 جاوید کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان
4046 موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services AORSS 3/9/1395 طارق "سلیمان" کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین
4048 موسسه حمایت از کودکان تالاسیمی افغانستان Save the Thallassemis Children Organization in Afghanistan STCOA 3/9/1395 مصطفی بلخ صحت
4052 موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا Darnika Development and Service Organization DDSO 3/9/1395 نجیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4054 موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان Non-Profit Step with World Organization NPSWWO 3/9/1395 بی بی نگینه بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4055 موسسه علمی و انکشافی افغان رایان Afghan Rayan Educational and Development Organization AREDO 3/9/1395 ننگیالی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4060 موسسه توسعه ورزش افغانستان Afghanistan Sport Development Organization AFSDO 3/9/1395 عاتیکه بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
4061 موسسه رشد و توسعه جوانان توانا Tawana Youth Development Organization TYDO 3/9/1395 هاجر کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی