جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3969 موسسه خدمات اجتماعی زنان ایثار گر Dedicated Women Social Services Organization DWSSO 3/6/1395 ماریا مطمئن هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3970 موسسه کمک های خیریه و انکشاف تعلیمی Development , Education and Welfare Assistance Organization DEWAO 3/6/1395 مطیع الحق ننگرهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3972 د افغانستان د دوامدار پرمختک موسسه Sustainable Development Organization Of Afghanistan SDOA 3/6/1395 عنایت الله "عادل" کابل زراعت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3973 موسسه بسوی آینده درخشان Towards Delight Future Organization TDFO 3/6/1395 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3975 موسسه افغان برای تقویت دموکراسی Afghani Democracy Empowerment Organization AFDEO 3/6/1395 اسد الله هرات حقوقی و سایر خدمات
3979 موسسه حمایت از زنان و اطفال افغان Afghan Children And Women Support Organization ACWSO 3/6/1395 نور الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3980 موسسه انکشاف مهارت ها و مساعدت برای افغانها Skills Development And Welfare Organization For Afghans SDWOA 3/6/1395 شعیب "غفورزی" کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3983 موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان Afghanistan People Solidarity And Rehabilitation Organization APSRO 3/6/1395 صفی الله خالقیار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3988 موسسه حفاظت از محیط زیست زمین Zameen Environment Protection Organization ZEPO 3/6/1395 محمد مسلم کابل محیط زیست و زراعت
3990 موسسه کثرت گرا برای زنان افغان Partnership Organization For Afghan Women POAW 3/6/1395 جمیله کابل ارتقای ظرفیت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3991 موسسه جوانان فردا Youth of Tomorrow Organization YTO 3/6/1395 نرگس عثمان کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3993 د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه Falah East Zone Education and Training Organization FEETO 3/6/1395 جهاد خیل ننگرهار تعلیم و تربیه ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3994 موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر Women Education For Better Tomorrow Organization WEBTO 3/6/1395 فاطمه هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3995 موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ Education And Cultural Support Organization ECSO 3/6/1395 محمد احسان کابل فرهنگی و تعلیمی
3996 موسسه جامعه روشن افغانستان Afghanistan Bright Society Organization AFBSO 3/6/1395 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و فرهنگی
3997 موسسه تعلیم و تربیه و صحت زنان Women Health And Education Organization WHEO 3/6/1395 جهاد خوست صحت و تعلیم و تربیه
3998 موسسه مهارت های مسلکی زنان افغان Afghan Women Technical Slills Organization AWTSO 3/6/1395 سمیرا کابل صنایع دستی ، ارتقای ظرفیت و داد خواهی
4000 موسسه خدمات تعلیمی و صحی زنان Women Health And Education Services Organization WHESO 3/6/1395 ناجیه قیوم احمدی بغلان حرفوی ، تعلیمی و صحی
4006 موسسه خدماتی و انکشافی مساوات Masawat Development and Services Organization MDASO 27/7/1395 زینب بلخ صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4012 د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Services for Afghanistan OHASA 26/10/1395 ایمل سنجیده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4014 موسسه پیشرفت برای همه در آموزش Progress for All Education Org. PAEO 27/7/1395 اسدالله کابل فرهنگی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4015 موسسه توانمند سازی زنان از طریق مهارتهای مسلکی Empowerment of Women Through Vocational Skills org. EWTVSO 27/7/1395 محبوبه کابل خدمات اجتماعی و ارتقای ظرفیت
4016 موسسه حامی محیط سبز Support of green Environmental Org. SGEO 27/7/1395 قمبر کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4017 موسسه خدمات تعلیمی و توانمند سازی بانوان افغان Afghan Women Educational and Empowerment Services Org AWEESO 27/7/1395 ضمیره سعیدی کابل تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی صحی
4019 موسسه بشری الریحان Al Raihan Human Org AHO 27/7/1395 عمران شیرزاد کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4020 موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان Afghanistan Brightness Assistance and Development Org. ABADO 27/7/1395 سید موسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4022 موسسه خیریه اسلامی اخلاص Ekhlas Islamic Welfare Org. EIWO 27/7/1395 عبدالاحد ننگرهار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4023 موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله Heela Educational and Vocational Learning Org. HEVLO 27/7/1395 حامد بلوچ کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع
4025 موسسه عمل مردم برای تغیر People Act for Change Org. PAFCO 27/7/1395 شگوفه جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت
4026 دافغان موسسه تغیر لپاره Afghan Org for Change AOC 27/7/1395 دیوه امیری کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4028 موسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان Afghan Society Development and Care Org. ASDACO 27/7/1395 اسدالله کابل زراعت ، مالداری و محیط زیست
4029 موسسه انکشافی و حمایوی مهارتهای زنان افغانستان Development and Support of Afghanistan Women DSAWSO 27/7/1395 محمد رضا عدن کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4032 موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان Afghanistan Social Charity and Outreach Org ASCOO 27/7/1395 محمد علی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4033 موسسه محیط زیستی گیتی سبز Green Universe Environmental Org GUEO 27/7/1395 محمد یاسین کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4035 موسسه ارتقای ظرفیت علمی جوانان Youth Scientific Capacity Building Org. YSCBO 27/7/1395 یعقوب بغلان صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
4036 موسسه زندگی جدید افغانها Afghans New Life Organization. ANLO 27/7/1395 ملک فتح بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4041 موسسه بهسازی، هماهنگی و اصلاحات راهبردی Zooming Organized and Harmony Active Reform ZOHAR 3/9/1395 حسین علی کابل نظارت از انتخاب، تحقیق، صلح سازی حقوق بشر
4042 موسسه خدمات اتحاد نیکان Etehad Nikan Services Organization ENSO 3/9/1395 فهیمه کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت
4043 موسسه تقویت جوانان Youth Empowerment Organization YEO 3/9/1395 جاوید کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان
4046 موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services AORSS 3/9/1395 طارق "سلیمان" کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین
4048 موسسه حمایت از کودکان تالاسیمی افغانستان Save the Thallassemis Children Organization in Afghanistan STCOA 3/9/1395 مصطفی بلخ صحت
4052 موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا Darnika Development and Service Organization DDSO 3/9/1395 نجیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4054 موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان Non-Profit Step with World Organization NPSWWO 3/9/1395 بی بی نگینه بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4055 موسسه علمی و انکشافی افغان رایان Afghan Rayan Educational and Development Organization AREDO 3/9/1395 ننگیالی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4060 موسسه توسعه ورزش افغانستان Afghanistan Sport Development Organization AFSDO 3/9/1395 عاتیکه بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
4061 موسسه رشد و توسعه جوانان توانا Tawana Youth Development Organization TYDO 3/9/1395 هاجر کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی
4064 موسسه توانمند سازی و توسعه برای افغانها Organization for Empowerment and Development of Afghans OFEDA 3/9/1395 عزیز الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4069 موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی Organziation Research and Social Change ORSC 26/10/1395 شهیره تراب کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه
4077 موسسه ظرفیت سازی زنان درواز Darwaz women capacity building organization DWCBO 26/10/1395 آیم جان بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت
4078 موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران Paknegaran Culture And Art organization PCAO 26/10/1395 عزیزه خوشنصیب کابل هنری وفرهنگی