امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2685 دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه Humanitarian Organization for advocacy and Development HOAD 4/28 /1391 محمد اکرم ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2687 موسسه محیط سبز روستائی Rural Green Environment Organization RGEO 4/28 /1391 انجینر احمد سیر بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2689 نوی آبیاری موسسه New Irrigation Organization NIO 4/28 /1391 احمد سعید ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2690 دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه Afghan Medical Outreach Organization AMOO 4/28 /1391 فرهاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2700 موسسه تعلیمی خورشید برای زنان Khorshid Educational Organization For Women KEOW 1391/6/14 بی بی خوری بدخشان تعلیم وتربیه
2706 موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan Youths Social and Educational Organization AYSEO 1391/6/14 عبدالخلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2709 موسسه بازسازی افغانستان بلند High Afghanistan Rehabilitation Organization HARO 1391/6/14 ظهورالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2711 همت افغان دکرنی او مالداری موسسه Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization HAALO 1391/6/14 حبیب الرحمن کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2716 صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها New Tallish Health and Development Organization for Afghan NTHDOA 1391/6/14 احمدفرید ستانکزی سحر گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2717 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی State Corps Agriculture and Engineering Organization SCAEO 1391/6/14 انجینر نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2718 موسسه توانمند اجتماعی بشری و معیشت زنده گی Social Humanitarian and Livelihood Empowerment Organization. SHELO 1391/6/14 مصطفی ولی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2722 موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان Afghanistan Capacity Development Educational Organization ACDEO 1391/6/14 ویرا بیلاقی کابل تعلیم وتربیه
2728 موسسه اقدام مردم برای تغیر Peoples Action for Change Organization PACO 1391/6/14 محمد شفیق عبدالقدیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2730 موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی Life Roots Social and Economical Development LRSEDO 1391/7/26 مسیح الله محمدی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2742 موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس Tolo shams civil and Development Organization TSCDO 1391/7/26 سید ذین الدین فاریاب تعلیم وتربیه، صحت
2744 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان Women Economy Social and Sport Development Organization WESSDO 1391/7/26 فیروزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2747 موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان Afghanistan peace Educational and Development Organization APEDO 1391/7/26 داکتر احمد شاه ابراهیم خیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2760 موسسه انکشافی پایدار و همگانی Organization for Sustainable Integrated Development OSID 27/ 9 / 1391 علی محمد کامل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2766 موسسه کلبه سبز آسیا Asia Green hut Organization AGHO 27/ 9 / 1391 نجلا/ سرپرست احمد سیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2774 دسولی او پرمختک خیریه موسسه Peace and Progress Helpful Org PPHO 27/ 9 / 1391 نورمحمد کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2783 موسسه ابتکارو پیشرفت زنان افغان Afghan Women Initiative and Development Org AWIDO 27/ 9 / 1391 امینه حبیب الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2786 موسسه تحقیقاتی و تغیرات اجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Change Org ARSCO 27/ 9 / 1391 منا سید محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2790 موسسه خدمات اجتماعی زنان و اطفال افغان Afghan Social Services and Women and Children Org ASSWCO 27/ 9 / 1391 الحاج امین الله حکمت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2794 موسسه تدریس برای افغانستان Teach for Afghanistan Org TAO 27/ 9 / 1391 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه
2799 موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان Women Message Social and service Org WMSSO 11/ 11/ 1391 انوشه محمد افضل بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2804 موسسه انکشاف بنیادی Organization of Basic Advancement OBA 11/ 11/ 1391 محمد ایوب هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2810 موسسه برای انکشاف دیموکراسی Organization for Development of Democracy ODD 11/ 11/ 1391 عبدالفتاح بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2827 موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری Anti Corruption Watch Org ACWO 11/ 11/ 1391 محمد شفیق محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2843 د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه Sustainable Welfare Social Services Org SWSSO 30/12/1391 عظا الله حضرت نبی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2849 موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان Afghanistan Youth National Development & social Organization AYNDSO 30/12/1391 دین محمد شکیب غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2852 موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان Afghanistan Social and Legal Org ASLO 30/12/1391 زرافشان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2855 موسسه انکشافی ورزش جوانان Sport and Youth Development Org SYDO 30/12/1391 سید محمود ضیا دشتی سید جلال کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2858 موسسه بازسازی زیر بناهای اجتماعی و انکشافی افغانستان Rehabilitation of Social infrastructures and Afghanistan Development Org RSADO 30/12/1391 محمد خسرو عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2859 موسسه خدماتی و انکشافی برای افغانها Services Cultural and Development Org for Afghans SCDOA 30/12/1391 الهام الدین بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2871 دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه Welfare Organization Rehabilitation Livelihood and Development WORLD 30/12/1391 داکتر عبدالعزیز ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2874 موسسه انکشافی وبشری Organization for Humanitarian and Development OHD 30/12/1391 صدیق شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2879 موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم coordination of assistance from people to people org CAPPO 30/12/1391 حسیب الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2880 د سحو لپاره د تلپاتی پرمختگ موسسه Sustainable Development Organization for Women SDOFW 30/12/1391 اجمل حسین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2886 موسسه مصونیت و کاهش بحران Safety and Risk Mitigation Organization SRMO 29/2/1392 عبدالحمید عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2890 موسسه انکشافی و اجتماعی زنان بهارستان Baharistan Woman Social and Development Organization BWSDO 29/2/1392 فوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2899 گرحنده خیریه روغتیایی موسسه Mobile Medical Charity Organization MMCO 29/2/1392 غازی میرخان خوست خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2904 خدمات اجتماعی و صنایع دستی Industrial and Social Servies Organization ISSO 29/2/1392 نعمت الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2906 موسسه کمک کاریابی برای زنان Organization of job Opportunity for Women OJOW 29/2/1392 شکیلا عبدالرزاق سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2909 موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social welfare Organization AWSWO 29/2/1392 احمد شکیب احمد شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2912 موسسه سبز جوانان افغانستان Afghanistan Young Organization AYGO 29/2/1392 سید ربیع الله(لنگری) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2916 موسسه یتیمان و بیوه های افغان Orphans and Widows Organization OWOA 29/2/1392 سید جمال الدین سادات کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2917 موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح Civil and Liberal Initiative For Peace Organization CLIPO 29/2/1392 جاوید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2927 موسسه فرهنگی ندای بیدار Consciousness Calling Cultural Organization CCCO 29/2/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی
2930 دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه Welfare and Developmant For Social Services Organization WDOSS 29/2/1392 سردار سعادت ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2934 موسسه امداد و انکشاف جامعه Organization of Community Relief and Development OCRD 29/2/1392 فضل الربی تخار تعلیم وتربیه، زراعت