جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2355 د افغان ولس لپاره دبیا رغونی او عا مه مرستو اداره Organization of rehabilitation And general aids for Afghan nation ORGAAN 20/7/1390 انجنیر نجیب الله سید پاچا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2387 انکشافی و فرهنگی پرتو Partaw development and Cultural organization PDCO 13/9/1390 راضیه خادم حسین بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2395 موسسه تلاش برای دادخواهی زنان Efforts organization for women advocacy EOWA 13/9/1390 سمیر احمد غلام محمد سمنگان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2405 موسسه تهینه ( استوار) Tainah organization TO 13/9/1390 وحیده عبدالستار هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2424 موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان Organization for research and skills Training for women ORSTW 21 / 10 / 1390 فضل واحد صافی محمد الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2458 خدمات اجتماعی و مدنی شایگان Shaigan social services and civil organization SSSCO 3/12/1390 تهمینه سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2459 موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور Health efficient Accessible long lasting and treatment in home land organization HEALTHO 3/12/1390 محمد جعفر عبدالحکیم کندهار خدمات اجتماعی، صحت
2462 موسسه انکشافی و آموزشی اجتماعی زنان افغان Afghan women development and social education organization AWDSEO 3/12/1390 شراره عبدالکریم تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2464 موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان Welfare and support afghan women disability organization WSAWDO 3/12/1390 زلمی ( محمد) ملا خان هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2469 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی Social and educational services organization SESO 3/12/1390 شا ه منصور امیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2471 موسسه رشد و توانمندی زنان نیازمند Growth and ability of needy women organization GANWO 3/12/1390 آمنه ناظر هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2477 موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت Nature educational Research and Development organization NERDO 3/12/1390 عبدالبصیر عبدالحمید تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2482 موسسه تربیوی و انکشافی گلف Gulf training and development organization GTDO 3/12/1390 عبدالواحد عبدالاحد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2484 موسسه خدماتی و حرفوی زنان افغان Afghan women Services and vocational organization AWSVO 3/12/1390 زینب عبدالحمید بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2485 موسسه انکشافی و اجتماعی باران Baran social and development organization BSDO 3/12/1390 عبدالرحیم( حازم ) عبدالوهاب بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2486 همکاری برای بهسازی جامعه cooperation for social improvement organization CSIO 3/12/1390 نور آغا کابل خدمات اجتماعی
2493 موسسه حمایت اجتماعی از زنان واطفال Organization of social support of women and children OSSWC 3/12/1390 زینب( رسولی ) عبدالرسول بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2514 موسسه دختران ملت بسوی ترقی Daughters of nation for improvement organization DNIO 23 /1 / 1391 سهیلا نذیر الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2521 موسسه بهبود مشارکت زنان woman participation Promotion organization WPPO 23 /1 / 1391 حبیبه کلبی حسین دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2534 موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Support development Capacity organization SDCO 23 /1 / 1391 رجب خان محبت خان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2538 موسسه فرهنگی و خدماتی آرمان بشارت Arman-e-basharat cultural services organization ABCSO 23 /1 / 1391 سیما غلام رسول بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2539 دحقوقی مرستو او تولنیزی پرمختیا موسسه Legal aids and Social development organization LASDO 23 /1 / 1391 عبدالستار فضل الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2543 د افغانستان لپاره دبشری سرچینو دتر لاسه کولو موسسه Organization for human resource allocation Afghanistan OHRAA 23 /1 / 1391 روح الله محمدانور کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2548 موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان Supporting organization for Afghanistan civil society SOACS 23 /1 / 1391 خلیل احمد( پارسا ) هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2561 موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت Marefat civil Capacity building organization MCCBO 23 /1 / 1391 محمد حسین غلام حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2562 موسسه تحقیقا تی برای صلح و همبستگی Organization for research in peace and solidarity ORPS 23 /1 / 1391 محبوبه (سراج) عبدالستار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2563 نوی مشورتی او مرستندویه موسسه New Consultancy and Relief Org. NCRO 23 /1 / 1391 سید غفران سید عثمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2567 موسسه تعلیمی و تربیتی ستاره نو Stara-e- Naw Educational Org. SNEO 23 /1 / 1391 عمر هسپولات کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2568 موسسه حرفوی صداقت Sadaqat Vocational Organization SVO 23 /1 / 1391 ماه گل سید غیاث الدین جوزجان خدمات اجتماعی، زراعت
2571 موسسه خدماتی و انکشافی میهن باستان Maian Bastan Services and Development Org. MBSDO 23 /1 / 1391 روبینا جلالی جمال الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2573 دالمواسات خیریه موسسه Al-Mouwsat Charity Org AMWO 23 /1 / 1391 انورالحق سعید الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2574 موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی Organization for policy Research and Development Studies OPRDS 23 /1 / 1391 مریم کامران کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2578 موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان Organization for social Development Assistants and Legal Rights OSDLR 23 /1 / 1391 ریاض احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2594 موسسه مرکزی برای تحقیق و تعلیم تربیه Central Organization for Research and Education CORE 1391/2/27 محمد رسول خان عزیز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2597 موسسه انکشاف برای ظرفیت افغانستان Development organization for Community Afghanistan DOCA 1391/2/27 عزیزالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2600 موسسه توسعوی و تعلیمی توران افغانستان Toran developmentAnd Education organization TADEO 1391/2/27 محمد جواد علی جمعه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2604 موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال Humanitarian assistances for mothers and children Organization HAMCO 1391/2/27 شکیلا (نوید) حاجی محمد خان کابل خدمات اجتماعی
2614 دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه Todays Afghanistan conciliation Trust organization TACTO 1391/2/27 عبدالحق (نیازی ) شاه سمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2620 موسسه اجتماعی و صحی عدالت برای خانم ها و اطفال Adult social and health organization for women and children ASHOWC 1391/2/27 سحر یوسفزی مرزا محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2625 موسسه ظرفیت سازی اقتصادی زنان Economic capacity building woman organization ECBWO 1391/2/27 زرغونه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2631 ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه Creating Resources for sustainableDevelopment organization CRSDO 1391/2/27 شیر خان ستانه کل ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2632 موسسه فرهنگ و انکشاف Cultural and development organization CDO 1391/2/27 ُسید ذهیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2636 موسسه خدمات اجتماعی رفاهی Social welfare services of organization SWSO 1391/2/27 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2640 موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان Trustful Empowerment and Nestle Tact Organization TENTO 1391/3/24 روز خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2641 موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه Women Integrate for Society Empowerment Organization WISEO 1391/3/24 محمد رامین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2642 موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا Afghan Australian Development and Rehabilitation Organization AADRO 1391/3/24 عصمت الله عبدلرزاق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2643 موسسه هماهنگی و انکشافی نوشاخ Nawshaakh Development Cooperation Organization NDCO 1391/3/24 احمد فیصل (ناظری) بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2650 موسسه روند همکاری های افغانستان Aid Trends Organization Afghanistan ATOA 1391/3/24 حسیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2651 موسسه خدمات صحی و تعلیمی برای زنان و اطفال Health Educational Services for Women and children Organization HESWCO 1391/3/24 عبدالغنی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2664 موسسه فرهنکی و هنری جوانان افغانستان Afghanistan Youth Cultural and Arts Organization AYCAO 1391/3/24 عبدالغفور عبدالاحمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه