جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1697 موسسه براي كمك هاي انكشافي Organization for Relief Development ORD 23/2/1389 عبدالباری کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1705 موسسه عدالت، برابری برای افغانستان Justice for Equality in Afghanistan organization JEAO 27/3/1389 شهرزاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1723 موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف afghan community research and empowerment org for development ACREOD 27/3/1389 عطا الحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1725 موسسه اثر Impact organization IO 27/3/1389 وحيدالله صديقي بلخ خدمات اجتماعی
1730 موسسه جامعه باز افغانستان Open society Afghanistan OSA 27/3/1389 نيلوفر سخي کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1736 موسسه خدمات صحي و تعليماتي مهدويان Mahdawyan educational and health service organization MEHO 27/3/1389 نرگس نادري کابل خدمات اجتماعی
1743 موسسه بازسازي براي زنان افغان Afghan women organization for rehabilitation AWOR 31 / 4 /1389 احمد جاوید عمری کابل تعلیم وتربیه، صحت
1749 موسسه انكشافي و اجتماعي زنان افغان Development social afghan women organization DSAWO 31 / 4 /1389 سهيلا تخار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1753 موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان Afgan Human Rights Research And Advocacy Organisation AHRRAO 31 / 4 /1389 حيات الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1755 موسسه ستاره عرفان Star of knowledge organization SKO 31 / 4 /1389 خواجه فهیم " عباسی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1764 دتولني د پرمختيا تولنيزوچارو خيريه موسسه Community development And social affairs charity organization CDSACO 31 / 4 /1389 سفيراحمد ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1766 موسسه خدمات صحي و اجتماعي Organization for health and social services OHSS 31 / 4 /1389 محمد اقا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1767 موسسه انكشافي واموزشي براي زنان Development and educational organization to women DEWO 31 / 4 /1389 ليلما بلخ تعلیم وتربیه
1782 موسسه مركز مطالعات استراتيزيك ومنطقوي Center for strategic regional studies organization CSRSO 25/6/1389 دوكتورصفت الله کابل زراعت، صحت
1787 موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان Watch on basis rights Afghanistan organization WBRAO 25/6/1389 هاجره الکوزی کابل خدمات اجتماعی
1791 دسولي اوبشري حقونو موسسه Peace and human rights organization PHRO 25/6/1389 نظام الدين کابل تعلیم وتربیه
1792 موسسه اموزش وپزوهش راه ابريشم Silk route training and research organization SRTRO 25/6/1389 عبدالوحید مراد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1803 دهكده صلح اهداف Aims peace village organization APVO 25/6/1389 احمد شاه ستانگزی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1811 موسسه خدمات بشري اميد افغانستان Omid Afghanistan Humanitarian services OAHS 25/6/1389 عبدالوليد ابوي کابل خدمات اجتماعی
1825 موسسه تعاون وانکشاف برای مردم Relief and development org for people RDOP 29/7/1389 محمد نعیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1831 موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan youth national and social organization AYNSO 29/7/1389 ارش بارک کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1833 موسسه داد خواهی وتوسعه اجتماعی Social developmenAnd advocacy organization SDAO 29/7/1389 مژگان هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1838 موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان Arman Shahr Afghanistan Studies Organization ASASO 29/7/1389 گیسو جهانگیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1840 موسسه فرهنگی اجتماعی تساوی Equality social and cultural organization ESCO 29/7/1389 معصومه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1846 موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان Afghan women social and services org AWSSO 29/7/1389 ملیحه کابل خدمات اجتماعی
1852 موسسه خدما ت حقوقی در افغانستان organization Legal service Afghanistan LSAO 15/9/1389 صبغت الله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1854 موسسه اموزشی زراعتی وحفظ محیط زیست Protection Environment Agriculture & Education Organization PEAEO 15/9/1389 محمد رفیع کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1859 موسسه دیده بان حقوق بشر و رسانه ها Human Rights Watch and Media Organization HRWMO 15/9/1389 آریانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1865 موسسه اداره و انکشاف صحت Organization for Health promotion management OHPM 15/9/1389 محمد مسعود کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1867 موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه Asghari cultural And social charity organization ACCSO 15/9/1389 سید نسیم هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1874 دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Peace training and research organization PTRO 15/9/1389 میرویس ( وردک) کابل خدمات اجتماعی
1877 موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث Tashabos Educational Organization TEO 15/9/1389 لیلما( سوسیا ل ) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1880 موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین Ale – yasin Charity Organization AYCO 15/9/1389 سید محسن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1884 دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه Tawhid social and development organization TSDO 15/9/1389 وحید الله( الفت ) هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1885 موسسه نسل نوین افغانستان Afghanistan New generation Organization ANGO 15/9/1389 محمدالیاس علمی کابل خدمات اجتماعی
1888 موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان Organization for afghan women capacity and knowledge OAWCK 15/9/1389 محمد زمان کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1891 حمایت از زنان میدیکا افغانستان Medica Afghanistan Women Support Organization- MAWSO 15/9/1389 ثریا صبح رنگ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1906 موسسه آموزشی، رفاهی و خدما تی آمو Amo educational, relief and service organization AERSO 29/10/1389 هما کابل تعلیم وتربیه، صحت
1912 افغان حقوقی او معلوما تو موسسه Afghan legal and information organization ALIO 29/10/1389 محمد اسماعیل کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1915 افغان ترقی یقینی خد مت موسسه Afghan trust Development Service organization ATDSO 29/10/1389 صا لحه ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1929 موسسه تعلیماتی و انکشافی مشعر Mashar Education and development Org. MEDO 29/10/1389 عبدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1930 موسسه خدمات زنان برای زنان افغان Women Services Org for Afghan Women WSOAW 29/10/1389 نازی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1933 موسسه امداد وانکشاف سریع Organization of fast relief and development OFRD 29/10/1389 فضل الله جهاني کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1936 موسسه خدمات حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational and Vocational Service Org AWEVSO 29/10/1389 کریمه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1950 موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری sound humanitarian participatory and organization uplift SHPOUL 29/10/1389 شفیق الله جلال آباد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1957 موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان Afghan Women Development and Cultural Org. AWDCO 29/10/1389 فروهر بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1965 موسسه کمک و حمایه اطفال ، جوانان و زنان Assistant and save The children youth and women organization ASCYWO 29/10/1389 ثریا صبر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1969 موسسه انکشافی امید زنان Women omid development organization WODO 11/12/1389 حلیمه بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1970 موسسه مهر و امید Meher and omid organization MOO 11/12/1389 حا جی عبدالحکیم نیمروز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1978 موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان Organization for Afghan Arts and Architecture OAAA 11/12/1389 عبدالواحد خلیلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه