امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2485 موسسه انکشافی و اجتماعی باران Baran social and development organization BSDO 3/12/1390 عبدالرحیم( حازم ) عبدالوهاب بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2486 همکاری برای بهسازی جامعه cooperation for social improvement organization CSIO 3/12/1390 ذبیح الله زاهد کابل خدمات اجتماعی
2491 موسسه کارهای دوستانه برای صلح Work friendly For peace organization WFPO 3/12/1390 شبیر احمد بلوچ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2493 موسسه حمایت اجتماعی از زنان واطفال Organization of social support of women and children OSSWC 3/12/1390 زینب( رسولی ) صلاحیت امضا ندارد/ عبدالسلام احمدری کفیل موسسه بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2521 موسسه بهبود مشارکت زنان woman participation Promotion organization WPPO 23 /1 / 1391 حبیبه کلبی حسین دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2534 موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Support development Capacity organization SDCO 23 /1 / 1391 جاوید هاشمی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2538 موسسه فرهنگی و خدماتی آرمان بشارت Arman-e-basharat cultural services organization ABCSO 23 /1 / 1391 سیما / بیگ محمد کفیل موسسه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2539 دحقوقی مرستو او تولنیزی پرمختیا موسسه Legal aids and Social development organization LASDO 23 /1 / 1391 عبدالستار فضل الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2543 د افغانستان لپاره دبشری سرچینو دتر لاسه کولو موسسه Organization for human resource allocation Afghanistan OHRAA 23 /1 / 1391 روح الله محمدانور کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2548 موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان Supporting organization for Afghanistan civil society SOACS 23 /1 / 1391 خلیل احمد( پارسا ) هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2561 موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت Marefat civil Capacity building organization MCCBO 23 /1 / 1391 محمد حسین غلام حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2563 نوی مشورتی او مرستندویه موسسه New Consultancy and Relief Org. NCRO 23 /1 / 1391 سید غفران سید عثمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2567 موسسه تعلیمی و تربیتی ستاره نو Stara-e- Naw Educational Org. SNEO 23 /1 / 1391 عمر هسپولات کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2573 دالمواسات خیریه موسسه Al-Mouwsat Charity Org AMWO 23 /1 / 1391 انورالحق سعید الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2574 موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی Organization for policy Research and Development Studies OPRDS 23 /1 / 1391 مریم کامران کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2578 موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان Organization for social Development Assistants and Legal Rights OSDLR 23 /1 / 1391 ریاض احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2594 موسسه مرکزی برای تحقیق و تعلیم تربیه Central Organization for Research and Education CORE 1391/2/27 محمد رسول خان عزیز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2597 موسسه انکشاف برای ظرفیت افغانستان Development organization for Community Afghanistan DOCA 1391/2/27 عزیزالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2600 موسسه توسعوی و تعلیمی توران افغانستان Toran developmentAnd Education organization TADEO 1391/2/27 محمد جواد علی جمعه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2604 موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال Humanitarian assistances for mothers and children Organization HAMCO 1391/2/27 شکیلا (نوید) صلاحیت اجرایی ندارد/ حکمت الله کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی
2614 دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه Todays Afghanistan conciliation Trust organization TACTO 1391/2/27 عبدالحق (نیازی ) شاه سمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2625 موسسه ظرفیت سازی اقتصادی زنان Economic capacity building woman organization ECBWO 1391/2/27 زرغونه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2631 ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه Creating Resources for sustainableDevelopment organization CRSDO 1391/2/27 شیر خان ستانه کل ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2636 موسسه خدمات اجتماعی رفاهی Social welfare services of organization SWSO 1391/2/27 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2640 موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان Trustful Empowerment and Nestle Tact Organization TENTO 1391/3/24 روز خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2641 موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه Women Integrate for Society Empowerment Organization WISEO 1391/3/24 محمد رامین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2642 موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا Afghan Australian Development and Rehabilitation Organization AADRO 1391/3/24 عصمت الله عبدلرزاق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2650 موسسه روند همکاری های افغانستان Aid Trends Organization Afghanistan ATOA 1391/3/24 منصور احمد ظریف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2651 موسسه خدمات صحی و تعلیمی برای زنان و اطفال Health Educational Services for Women and children Organization HESWCO 1391/3/24 عبدالغنی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2669 موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی Organization for Development Services Agriculture Development ODSAD 4/28 /1391 بابه جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2670 موسسه مساعدت به پروگرام تعلیم و تربیه در افغانستان Support Education Program in Afghanistan Organization SEPAO 4/28 /1391 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، صحت
2680 موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا Tawana Services Development &Cultural Organization TSDCO 4/28 /1391 سید محمد نادر (حاتمی) بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2684 موسسه راه نوبرای مردم Organization of New Way For People ONWP 4/28 /1391 محبوبه (سادات ) سید ابرار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2685 دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه Humanitarian Organization for advocacy and Development HOAD 4/28 /1391 محمد اکرم ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2687 موسسه محیط سبز روستائی Rural Green Environment Organization RGEO 4/28 /1391 انجینر احمد سیر بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2689 نوی آبیاری موسسه New Irrigation Organization NIO 4/28 /1391 احمد سعید ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2690 دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه Afghan Medical Outreach Organization AMOO 4/28 /1391 فرهاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2700 موسسه اجتماعی خورشید برای زنان Khorshid Social Organization For Women KEOW 1391/6/14 بی بی خوری بدخشان تعلیم وتربیه
2709 موسسه بازسازی افغانستان بلند High Afghanistan Rehabilitation Organization HARO 1391/6/14 عزیزاحمد حیدری ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2711 همت افغان دکرنی او مالداری موسسه Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization HAALO 1391/6/14 حبیب الرحمن کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2716 صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها New Tallish Health and Development Organization for Afghan NTHDOA 1391/6/14 احمدفرید ستانکزی سحر گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2717 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی State Corps Agriculture and Engineering Organization SCAEO 1391/6/14 انجینر نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2718 موسسه توانمند اجتماعی بشری و معیشت زنده گی Social Humanitarian and Livelihood Empowerment Organization. SHELO 1391/6/14 مصطفی ولی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2722 موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان Afghanistan Capacity Development Educational Organization ACDEO 1391/6/14 اقبال شیرزاد کابل تعلیم وتربیه
2728 موسسه اقدام مردم برای تغیر Peoples Action for Change Organization PACO 1391/6/14 محمد شفیق عبدالقدیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2730 موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی Life Roots Social and Economical Development LRSEDO 1391/7/26 مسیح الله محمدی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2742 موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس Tolo shams civil and Development Organization TSCDO 1391/7/26 سید ذین الدین فاریاب تعلیم وتربیه، صحت
2744 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان Women Economy Social and Sport Development Organization WESSDO 1391/7/26 فیروزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2747 موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان Afghanistan peace Educational and Development Organization APEDO 1391/7/26 داکتر احمد شاه ابراهیم خیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2760 موسسه انکشافی پایدار و همگانی Organization for Sustainable Integrated Development OSID 27/ 9 / 1391 علی محمد کامل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت