امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
890 موسسه دست به دست افغانستان Hand In Hand Afghanistan ORG HIHAO 30/9/1385 احمد کامران حکمتی کابل خدمات اجتماعی، زراعت
891 کمک به معارف افغانستان Aid for Afghanistan Education Organisation AAEO 30/9/1385 قدرت الله شهزاده کابل تعلیم وتربیه
898 همکاری برای آینده افغانستان Cooperation for Afghanistan Future CFAF 5/11/1385 عبدالرازق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
902 رفاه و انکشاف برای زنان Afghan Women Welfare Development Organisation AWWDO 5/11/1385 عتیق الله رحمانزی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
917 خدمات حقوقی زنان افغان Afghan Women Rights Organization AWRO 5/11/1385 سید فرهاد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
919 مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح Falah Education Training Center FETCO 5/11/1385 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه و صحت
932 موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Health Service Organization ARHSO 5/11/1385 رحیم الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
934 موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی Organization of Technical Cooperation for Community Development OTCD 5/11/1385 شیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
947 گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر Human Rights Research & Advocacy Consortium HRRAC 5/11/1385 شکیبا صافی/ حکمیم الله کابل خدمات اجتماعی
951 جهان نیازمند افغانستان World in Need Afghanistan WINA 5/11/1385 ران کابل خدمات اجتماعی
956 موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت Accessibility Organization for Afghan Disable AOAD 5/11/1385 عبدالخالق خاحي کابل خدمات اجتماعی، صحت
961 مرکز اجتماعی معلولین Community Center for Disabled CCD 5/11/1385 احمد شاه اعظمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
967 سلام برای بازسازی افغانستان Salam ORG for Afghanistan Rehabilitation SOFAR 1386/3/17 عبدالبصیر مهمند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
968 آسایش زنان و اطفال Women and Children Welfare WCW 1386/3/17 شایسته هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
970 مساعدت به زنان افغان Help for Afghan Women Organisation HAWO 1386/3/17 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
974 موسسه خیریه نجات افغان از فقر Afghan Poverty Relief Charity ORG APRCO 1386/3/17 سید اسحق غزنی خدمات اجتماعی
982 دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه Social Services for Afghan Women ORG SSAWO 1386/3/31 تورپیکی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
993 افغانهای متاًثر از ماین Afghan landmine Survivors Organization ALSO 1386/4/21 محمد حسین احمدی کابل ماین پاکی
995 موسسه ارتقاً Empro Organization EO 1386/4/21 عبدالولی کابل صحت
1010 موسسه خیریه خراسان افغان Afghan Kharasan Charity Org AKCO 1386/5/18 آمنه جامی صلاحیت امضا ندارد کابل تعلیم وتربیه، صحت
1014 بشری خیریه موسسه Organisation of Human Welfare OHW 1386/5/18 شهاب الدین همدرد کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1016 موسسه حرکت به سوی مصونیت Movement for Protection Org. MPO 1386/5/18 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1024 دانشگاه امریکائی افغانستان American University of Afghanistan AUAF 1386/5/18 این بیکفرد / بریالی حیدری کابل تعلیم وتربیه
1035 موسسه خیریه امام باقر افغانستان Amam Baqier Charity Org of Afghanistan ABCOA 1386/5/18 عبدالحسین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت.
1060 دافغانستان ددوامداری پرمختیا تولنه Society for Sustainable Development of Afghanistan SSDA 1386/5/18 نورمحمد شفیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت و صحت.
1062 موسسه بهزیستی زنان و اطفال Women and Children Life Improvement ORG WCLIO 1386/5/18 فضل الرحمن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1071 موسسه کمک های بشری برای زنان افغانستان Organisation for Humanitarian Help of Afghanistan Women OHHAW 1386/5/18 نجیلا سیرت نجفی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1082 موسسه مدیریت ، ابتکارات و انکشاف Organization for Management , Initiatives Development OMID 1386/5/18 عبدالوهاب نسیمی کابل خدمات اجتماعی، زراعت، صحت
1090 موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان Social Development and Better Future for Afghanistan ORG SDBFAO 1386/5/18 Mobina Akbari صلاحیت امضا ندارد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1097 موسسه حفاظت و تحقیقات صحی Health Protection and Research ORG HPRO 1386/5/18 غلام فاروق منصور کابل صحت
1101 موسسه امید فردا Tomorrow Hopes ORG THO 1386/5/18 تلوارجان کابل تعلیم وتربیه صحت ، زراعت
1109 موسسه احیای مجدد برای زنان Rehabilitation ORG for Women ROW 1386/5/18 نادیه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1111 موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Watch Afghanistan ORG IWAO 1386/5/18 سید اکرم افضلی/عرفان الله الکوزی سرپرست کابل خدمات اجتماعی
1112 کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Medical Management and Research Courses for Afghanistan MMRCA 1386/5/18 لیلما صلاحیت امضا را ندارد. سمیع الله حسن زوی کفیل کابل تعلیم وتربیه، صحت
1113 موسسه باغ های تاریخی کابل Kabul Historic Gardens Trust. KHGT 1386/5/18 احمدشاه کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1126 موسسه خیریه نور Noor Welfare Association ORG NWAO 1386/12/23 سید عبدالاحد ننگرهار تعلیم تربیه صحت و و زراعت
1129 موسسه خدماتی و تربیوی افغان Afghan Training Services ORG ATSO 1386/12/23 سید عبدالاحد غزنی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1137 موسسه عدالت برای همه Justice For All ORG JFAO 1386/12/23 محفوظه فولاد صلاحیت امضا ندارد پروان خدمات اجتماعی
1145 موسسه تعلیمات حرفوی و خدمات زراعتی زنان Women Vocational Training and Agriculture service ORG WVTASO 22/1/1387 نظیفه صلاحیت امضا ندارد/ سید بلال سادات کفیل موسسه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1154 موسسه انکشافی و اجتماعی رازی Razi Social Development ORG RSDO 22/1/1387 محمود هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1162 موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو New Chakad Cultural Services ORG NCCSO 22/1/1387 احمد سهیل نصیری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت.
1171 موسسه انکشاف تعلیم و دهات Education and Rural Development ORG ERDO 1387/2/19 ذبیح الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1174 موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان Support Children and Afghan Women Needs ORG SCAWNO 1387/2/19 عمر روزیه واثق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1183 مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Champion Technical Training Center CTTC 1387/2/19 محمد زمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1187 تحقیق و انکشاف پایدار ORG for Sustainable Development and Research OSDR 1387/2/19 غلام رسول موسی خیل کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1210 موسسه توانمند سازی جامعه Society Empowerment Organisation SEO 1387/3/23 محمدعاطف هرات تعلیم وتربیه
1223 موسسه بازار یابی اجتماعی افغان Afghan Social Marketing ORG ASMO 1387/5/2 ابراهیم حیدر کابل صحت
1228 موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت Livelihoods Economic and Agriculture Development ORG LEADO 1387/5/2 حاجی امیر محمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1239 دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه Health care and Social Development ORG HSDO 1387/6/7 امین الله ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1241 موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان Sabet Cultural ORG for Afghanistan Women SCOAW 1387/6/7 بی بی زینب صلاحیت امضا ندارد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت