امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
751 موسسه اجتماع زنان افغانستان Afghan Women Council AWC 12/5/1385 فتانه گیلانی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
765 مؤسسه بازسازی و انکشاف شگوفه بهار Shogfa Bahar Development Rehabilitation Organization SBDRO 26/5/1385 احمد سمیر کابل خدمات اجتماعی
771 مؤسسه انجینری و تعاون فایض Faiaz Engineering and Cooperation Organization FECO 26/5/1385 محمد شریف کابل تعلیم وتربیه، صحت
780 مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان Afghanistan Saiddul Shohada Charity Organization ASCO 16/6/1385 غلام سرور هرات خدمات اجتماعی
798 موسسه زنان برای زنان افغان Women for Afghan Women Organization WAWO 1385/6/23 منیژه کابل خدمات اجتماعی
836 بازسازی جام Jam Rehabilitation ORG JRO 1385/6/23 گل اقا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
842 موسسه انکشافی توانا Tawana Promotion ORG TOP 1385/6/23 سعیده هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
845 موسسه خیریه سعادت هرات Herat Siadat Charity ORG HSCO 1385/6/23 شریف الله هرات خدمات اجتماعی، زراعت، صحت
859 موسسه صحت و انکشاف زنان Women Health and Development ORG WHDO 1385/6/23 صدیقه هوفیانی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
879 موسسه مساعدین حقوقی مستقل افغانستان Organization for Afghanistan Independent Defenders OAID 1385/9/16 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی
883 موسسه پرورشگاه کابل Kabul Orphan Care Organization KOCO 15/9/1389 محمد رضا کابل خدمات اجتماعی
885 موسسه صلح و انکشاف افغان Afghan Organization Peace and Development AOPD 1385/9/30 حیات الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
890 موسسه دست به دست افغانستان Hand In Hand Afghanistan ORG HIHAO 30/9/1385 پژمان کابل خدمات اجتماعی، زراعت
891 کمک به معارف افغانستان Aid for Afghanistan Education Organisation AAEO 30/9/1385 حسینه ولد شیرجان کابل تعلیم وتربیه
898 همکاری برای آینده افغانستان Cooperation for Afghanistan Future CFAF 5/11/1385 عبدالرازق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
902 رفاه و انکشاف برای زنان Afghan Women Welfare Development Organisation AWWDO 5/11/1385 فایزه تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
917 خدمات حقوقی زنان افغان Afghan Women Rights Organization AWRO 5/11/1385 سید فرهاد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
919 مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح Falah Education Training Center FETCO 5/11/1385 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه و صحت
932 موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Health Service Organization ARHSO 5/11/1385 رحیم الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
934 موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی Organization of Technical Cooperation for Community Development OTCD 5/11/1385 شیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
938 موسسه خدمات آموزشی و اقتصادی زنان Women Education and Economic Services Organization WEESO 5/11/1385 هما کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
947 گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر Human Rights Research & Advocacy Consortium HRRAC 5/11/1385 شکیبا صافی کابل خدمات اجتماعی
951 جهان نیازمند افغانستان World in Need Afghanistan WINA 5/11/1385 ران کابل خدمات اجتماعی
956 موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت Accessibility Organization for Afghan Disable AOAD 5/11/1385 عبدالخالق کابل خدمات اجتماعی، صحت
961 مرکز اجتماعی معلولین Community Center for Disabled CCD 5/11/1385 احمد شاه اعظمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
967 سلام برای بازسازی افغانستان Salam ORG for Afghanistan Rehabilitation SOFAR 1386/3/17 عبدالبصیر مهمند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
968 آسایش زنان و اطفال Women and Children Welfare WCW 1386/3/17 شایسته هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
970 مساعدت به زنان افغان Help for Afghan Women Organisation HAWO 1386/3/17 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
974 موسسه خیریه نجات افغان از فقر Afghan Poverty Relief Charity ORG APRCO 1386/3/17 سید اسحق غزنی خدمات اجتماعی
982 دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه Social Services for Afghan Women ORG SSAWO 1386/3/31 تورپیکی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
985 دزرغون کندهار دبیاودانولوموسسه Green Kandahar Rehabilitation ORG GKRO 1386/3/31 محمد کریم کندهار خدمات اجتماعی
993 افغانهای متاًثر از ماین Afghan landmine Survivors Organization ALSO 1386/4/21 محمد حسین احمدی کابل ماین پاکی
995 موسسه ارتقاً Empro Organization EO 1386/4/21 عبدالولی کابل صحت
1010 موسسه خیریه خراسان افغان Afghan Kharasan Charity Org AKCO 1386/5/18 آمنه جامی کابل تعلیم وتربیه، صحت
1014 بشری خیریه موسسه Organisation of Human Welfare OHW 1386/5/18 غلام سخی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1016 موسسه حرکت به سوی مصونیت Movement for Protection Org. MPO 1386/5/18 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1024 دانشگاه امریکائی افغانستان American University of Afghanistan AUAF 1386/5/18 این بیکفرد کابل تعلیم وتربیه
1035 موسسه خیریه امام باقر افغانستان Amam Baqier Charity Org of Afghanistan ABCOA 1386/5/18 عبدالحسین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت.
1060 دافغانستان ددوامداری پرمختیا تولنه Society for Sustainable Development of Afghanistan SSDA 1386/5/18 نورمحمد شفیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت و صحت.
1062 موسسه بهزیستی زنان و اطفال Women and Children Life Improvement ORG WCLIO 1386/5/18 فضل الرحمن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1071 موسسه کمک های بشری برای زنان افغانستان Organisation for Humanitarian Help of Afghanistan Women OHHAW 1386/5/18 نجیلا سیرت نجفی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1082 موسسه مدیریت ، ابتکارات و انکشاف Organization for Management , Initiatives Development OMID 1386/5/18 عبدالوهاب نسیمی کابل خدمات اجتماعی، زراعت، صحت
1090 موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان Social Development and Better Future for Afghanistan ORG SDBFAO 1386/5/18 Mobina Akbari کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1097 موسسه حفاظت و تحقیقات صحی Health Protection and Research ORG HPRO 1386/5/18 غلام فاروق منصور کابل صحت
1100 موسسه امید فردا Tomorrow Hopes ORG THO 1386/5/18 ماری کابل تعلیم وتربیه
1109 موسسه احیای مجدد برای زنان Rehabilitation ORG for Women ROW 1386/5/18 نادیه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1111 موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Watch Afghanistan ORG IWAO 1386/5/18 سید اکرم افضلی کابل خدمات اجتماعی
1112 کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Medical Management and Research Courses for Afghanistan MMRCA 1386/5/18 لیلماه کابل تعلیم وتربیه، صحت
1113 موسسه باغ های تاریخی کابل Kabul Historic Gardens Trust. KHGT 1386/5/18 احمدشاه کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1126 موسسه خیریه نور Noor Welfare Association ORG NWAO 1386/12/23 سید عبدالاحد ننگرهار تعلیم تربیه صحت و و زراعت