امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3797 موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه Initiative for Social Development Org. ISDO 16/10/1394 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3799 موسسه انسجام و هماهنگی زنان افغانستان Afghan Women Solidarity and Coordination Organization AWSCO 02/12/1394 فروزان فروتن کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3800 افغان رسنیزه او خیرنیزه موسسه Afghan Organization for Media and Researches AOMR 02/12/1394 عبدالجبار کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3808 موسسه علمی و فرهنگی تسامح Tesamuh Knowledge and Cultural Organization TKCO 02/12/1394 مجیب الرحمن قویاش کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3809 موسسه دیدبان آزاد افغانستان Free Watch Afghanistan Organization FWAO 02/12/1394 مبین الله کابل انتخابات و صلح ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ،
3815 موسسه هنری و فرهنگی بابا Baba Art and Culture Organization BACO 02/12/1394 محمد باقر بامیان هرهنگی و هنری ، تعلیم و تربیه
3816 موسسه جوانان برای تغیر مثبت در افغانستان Youth for Positive Change Afghanistan Organization YPCAO 02/12/1394 لطف الله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3818 موسسه تحقیقات برای انکشاف Researches Organization for Development ROD 02/12/1394 کمال عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3819 د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه Hood Educational and Social Services Organization HESSO 02/12/1394 ننگیالی اتل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3820 موسسه ندای هم اهنگی انسانی Voice of Humanitarian Coordination Organization VHCO 02/12/1394 صفرا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3834 موسسه نسل ها برای صلح و سواد Generations for Peace and Literacy Organization GPLO 15/01/1395 حبیب الله امینی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صلح
3835 موسسه حقوقی عمران پارسا Imran Parsa Legal Organization IPLO 15/01/1395 حبیب الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، فرهنگی
3836 موسسه بشردوستانه در امور انکشاف محلی Humanitarian Organization for Local Development Affairs HOLDA 15/01/1395 نجیبه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات اقتصادی
3840 موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین Farhang saraye Doorbin Development Social Services Organization FDDCCO 15/01/1395 نور احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3841 موسسه انکشافی و دادخواهی صدای شهروند Citizens Voice Advocacy and Development Organization CVADO 15/01/1395 احمد نصیر بغلان ظرفیت سازی ، انکشافی ، اجتماعی
3842 موسسه امید و ترقی برای افغانستان Hope and Development for Afghanistan Organization HDAO 15/01/1395 سمیع الله صمیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3854 موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر Education the Lifelong Mission Org. ELMO 15/01/1395 سید حامد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 جمال ناصر کابل زراعت صحت تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق
3876 موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت Supportive Organization for Destitute Children SODC 1395/03/08 رحیمه بدخشان خدمات اجتماعی
3877 موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization HADIAO 1395/03/08 مینا کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی
3881 موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند Paiwand Legal and Social Empowerment Organization PLSEO 1395/03/08 سید وحید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3889 موسسه خیریه و تعلیمی گانده Gaanda Welfare Educational Organization GWEO 1395/03/08 گل امین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
613 مؤسسه افغانها برای فردا Afghans 4 Tomorrow A4T 18/3/1385 احمد وحید درویش کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3893 موسسه فقر زدائی و انکشاف Organization of Poverty Reduction and Development OPRD 1395/03/08 محمد شریف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3897 موسسه روزنه امید برای بانوان Aperture of Hope Organization for Women AHOW 1395/03/08 پریزا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت خدمات حقوقی
3904 موسسه عمومی و رفاه اجتماعی صفا Safa Public Services and Social Welfare Organization SPSSWO 1395/03/08 محمد رحیم بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3908 موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan Organization EIEAO 1395/03/08 فرهاد کابل خدمات اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی
3910 موسسه ارتقا ظرفیت مدنی معیار Meyar Civil Capacity Building Organization MCCBO 1395/03/08 سید عقیل بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3916 موسسه انکشاف حرفوی امید فردا Tomorrow Hope Vocational Development Organization THVDO 1395/03/08 حسینه کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3919 کمکهای محلی رفاه و بهبود Organization for Local Assistance Wellbeing and Improvement OLAWI 1395/03/08 سید شکیب هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3925 موسسه تعلیمی و آموزشی افغان Afghan Education & training organization AETO 26/4/1395 عبدالناصر جمال زابل تعلیم و تربیه و حرفوی
3928 موسسه دهکده سبز میهن Home Land Green Village organization HGVO 26/4/1395 احمد مسعود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3929 موسسه آموزش و توانائی زنان و جوانان افغان afghan women and youth learning and ability organization AWYLAO 26/4/1395 عبدالقدوس فهیم بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3931 موسسه کمک برای مستقبل زنان و جوانان women & youth future assist organization WYFAO 26/4/1395 شیر احمد فیض کابل تعلیم و تربیه
3935 موسسه خیریه حمایت از کودکان خیابانی افغانستان Afghanistan Street children relief charity organization ASCRCO 26/4/1395 عبدالباقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3936 موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی central point social development organization CPSDO 26/4/1395 مریم کابل خامات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3939 موسسه حمایت رفاه و خانواده family support and welfare organization FSWO 26/4/1395 محمد ذاکر صدیق کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3943 موسسه حرکت نوین Nawen Movement Organization NMO 26/4/1395 ضیاالدین اتل والد غوث الدین کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3944 موسسه فروغ جاویدان eternal light organization ELO 26/4/1395 عبدالولید کابل صحت و تعلیم و تربیه
3948 موسسه پژوهشی و توسعه اینده Future investigative and Development organization FIDO 26/4/1395 طاهره بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
3958 موسسه انکشاف و احیای مجدد افغانستان organization of Rural , Development and Rehabilitation ORDR 26/4/1395 جاوید کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماع و تعلیم و تربیه
3962 موسسه دانه های تغیر Seeds of Change Organization SOCO 3/6/1395 عبدالهادی بدخشان زراعت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3963 موسسه بشری برای توانمند سازی و برابری جامعه Humanitarian Organization For Society Empowerment and Equality HOSEE 3/6/1395 شکیب هرات صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3967 موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس Ehsas Welfare And Social Services Organization EWSSO 3/6/1395 عبدالفتاح(جواد) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
3969 موسسه خدمات اجتماعی زنان ایثار گر Dedicated Women Social Services Organization DWSSO 3/6/1395 محمد اسماعیل صافی هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه زراعت حرفه
3970 موسسه کمک های خیریه و انکشاف تعلیمی Development , Education and Welfare Assistance Organization DEWAO 3/6/1395 مطیع الحق ننگرهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3972 د افغانستان د دوامدار پرمختک موسسه Sustainable Development Organization Of Afghanistan SDOA 3/6/1395 سعیدالله شیرزوی کابل زراعت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3973 موسسه بسوی آینده درخشان Towards Delight Future Organization TDFO 3/6/1395 احسان الله(صدیق) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3975 موسسه افغان برای تقویت دموکراسی Afghani Democracy Empowerment Organization AFDEO 3/6/1395 اسد الله هرات حقوقی و سایر خدمات