امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
261 موسسه کمک به اطفال افغانستان Help The Afghan Children HTAC 1384/9/30 محمد عثمان همت کابل تعلیم وتربیه
264 د افغانستان د وترنرانو موسسه Afghanistan Veterinary Association Organization AVA 1384/9/30 نصیر احمد ا حسا نمند کابل زراعت
265 موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی Social And Health Development Program SHDP 1384/9/30 عزیز احمد کابل خدمات اجتماعی، صحت
270 موسسه رفاه اقشار پذیر Vulnerable Welfare Organization VWO 1384/10/7 گلاب الدین محمدی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه صحت
276 د افغانستان د بیارغونی خپلواکه موسسه Afghanistan Independent Rehabilitation Organization AIRO 1384/10/7 عبدالوکیل کابل خدمات اجتماعی
278 موسسه بازسازی ایرا برای افغانستان Rehabilitation Agency For Afghanistan IRAA 1384/10/7 شهاب الدین کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
286 د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه Hewad Reconstruction Health And Humanitarian Assistance Committee HEWAD 1384/10/7 امان الله خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
287 موسسه همبستگی Hambastagi Foundation HF 1384/10/7 فاطمه راشدی/ محمد حبیبی کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
288 موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Organization Of Promoting Afghan Women Capabilities OPAWC 1384/10/7 محمد حیدر اجمل کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
296 موسسه رفاهی هجرت Hijrat Welfare Organization HWO 1384/10/14 غلام جیلانی کابل خدمات اجتماعی
301 د افغان پرمختیائی او حرفوی زدکرو موسسه Afghan Development Vocational And Training Center ADVTP 1384/10/14 شاه نظر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
307 موسسه نابینایان افغانستان Blind's Association of Afghanistan AAB 1384/10/14 شرین اقا صدیقی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
312 راه سبز Green Way Organisation GWO 1384/10/14 رحمت محمدی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
316 بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها Just For Afghan Capacity And Knowledge JACK 28/10/1384 شفیق الله کاموی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه صحت
325 اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان Programming Agency For Development Of Afghanistan PADA 28/10/1384 اجمل کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
335 کمک و همکاری برای خانمها Women Assistant Organization WAO 28/10/1384 لیلما / محمدصابر قاسمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
344 د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار Afghan Amputee Bicyclist For Rehabilitation And Recreation AABRAR 1384/11/5 عبدالبصیر کابل خدمات اجتماعی
350 موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه Khidmat for All Cultural And Social Organization KACSO 1384/11/5 سید یعقوب هاشمی کابل تعلیم وتربیه
352 موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن Watan`s Social And Technical Services Association WSTA 1384/11/5 محمد فاروق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
355 همکاری برای صلح و همبستگی Cooperation For Peace And Unity CPAU 1384/11/5 ادریس زمان کابل تعلیم وتربیه
360 د اکدو خیریه موسسه Afghan Community Development Organization ACDO 1384/11/5 گل واعظ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
367 موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی Rural Capacity Development Committee RCDC 5/11/1384 سید علی شاه هژیر کابل تعلیم وتربیه، صحت
368 اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی Afghan Ngos Coordination Bureau ANCB 5/11/1384 احمد سهیل قانت کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی
369 موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان Rehabilitation And Coordination Organization For Afghanistan RCOA 5/11/1384 مجیب الرحمن لغمان تعلیم وتربیه
373 د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه Basic Education And Employable Skill Training BEST 1384/11/12 نظیر احمد ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
376 معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان Agency For Humanitarian And Development Assistances For Afghanistan AHDAA 1384/11/12 عبدالعزیز هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
377 کمک اب برای افغانستان Water Aid For Afghanistan WAFA 1384/11/12 محمد اسرایل کابل خدمات اجتماعی
383 بهزیستی خانواده Family Welfare Focus FWF 12/11/1384 اسدالله فروغیار کابل تعلیم وتربیه، صحت
388 د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه Afghan Children And New Approach ASCHIANA 1384/11/12 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی
397 موسسه خدماتی جوانان افغان Afghan Youth Service Organization AYSO 19/11/1384 داکتر وحیدالله ترون کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
399 د حقونو پر بنست پراختیایی موسسه Bureau For Rights Based Development BRD 19/11/1384 خان اقا داودزی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
400 د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه Development And Relief Of Medical For Afghan Nation DARMAN 19/11/1384 نسیم الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
406 موسسه بازسازی افغان گربت Afghan Gorbat Rehabilitation Organization AGRO 19/11/1384 فضل الرحمن کندهار تعلیم وتربیه، صحت
408 موسسه شاهروخی Shahrukhi Rehabilitation Project SRP 19/11/1384 مرزانجم الدین بلخ تعلیم وتربیه، صحت
411 د افعانستان حقوقی او تولنیره پرمختیائی موسسه Afghanistan legal and Social Development Organization ALSDO 19/11/1384 محمد اسمعیل شگیوال سرپرست موسسه ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
425 نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال Women And Children Legal Research Foundation WCLRF 26/11/1384 زرقا یفتلی/ سلطان علی رحیمی کفیل کابل خدمات اجتماعی
434 اداره بازسازی افغان Afghan Rehabilitation Team ART 26/11/1384 شفیع الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
439 موسسه اجتماعی و زراعتی برای افغانستان Agriculture Foundation and Communal for Afghanistan AFCA 26/11/1384 سید محمد عیسی کابل تعلیم وتربیه، زراعت
440 مرکز تعلیمی زنان افغان Afghan Women`S Educational Center AWEC 26/11/1384 کوچی حسن / عطاالله نیازی کفیل موقت کابل خدمات اجتماعی، صحت
441 د افغان زراعت او اجمتاعی تیم Afghan Agriculture And Social Team AAT 26/11/1384 محمد ایوب بلخ تعلیم وتربیه
454 موسسه تعاونی و انکشافی توفیق Tawfeeq Cooperative Development Organization TCDO 1/12/1384 سید موسی پروان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
458 موسسه زنان افغانستان نوین New Afghanistan Women Association NAWA 1/12/1384 محمد حامد فیضی کابل تعلیم وتربیه
461 موسسه کمک به زنان بدخشان Badakhashan Women Help Organization BWHO 1/12/1384 حفیفه بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
463 د بشری قواوو انکشافی اداره Human Resource Development Agency HRDA 1/12/1384 سید عبدالحی کندهار خدمات اجتماعی
465 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی پیام نور Payam -e- Noor Education and Social Services PNESSO 1/12/1384 جانعلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
480 موسسه راه امید به زندگی Way of Hope to life Organization WHLO 14/12/1384 محمد داود یوسفزی کابل خدمات اجتماعی
487 اداره انکشاف صنایع برای افغانستان National industrial development for Afghanistan NIDA 14/12/1384 صالحه سحاب کابل خدمات اجتماعی
494 مرکز رشد استعداد های زنان افغان Afghan Women Skill Development Center AWSDC 17/12/1384 ماری اکرمی/ صلاحیت امضا ندارد / محمد صادق عیار کفیل کابل تعلیم وتربیه
495 د افغانی میرمنو او ماشومانو تعلیمی خیریه مؤسسه Afghan Women and Kids Education Necessity AWAKEN 17/12/1384 عبدالله نوری ننگرهار تعلیم وتربیه، صحت
496 مؤسسه ماین پاکی Mine Detection and Dog Center MDC 17/12/1384 محمد شهاب کابل ماین پاکی و خدمات صحی