امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
497 آورتوپیدیک کابل Kabul Orthopedic Org KOO 17/12/1384 ماه پیکی/ سید عالم شاه هاشمی کابل صحت
500 موسسه ماین پاکی برای افغانستان Demining Agency for Afghanistan DAFA 17/12/1384 عبدالوحید نوری ولد عبدالمجید کابل ماین پاکی
501 مؤسسه ماین پاکی اومر Organization for Mine Clearance Afghan Rehabilitation OMAR 17/12/1384 فضل الکریم کابل ماین پاکی
514 کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان Humanitarian Assistance and Development Association for Afghanistan HADAAF 17/12/1384 شاه محمد رحیم کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
518 موسسه اجتماعی و مدنی طلوع Tolo Social and Civil Organization TSCO 2/2/1385 محمد علی افضلی کابل خدمات اجتماعی، صحت
524 مؤسسه کوه نور فولاد Koh I Noor Foulad KNF 2/2/1385 محمد داود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
528 مؤسسه کمک به خانمها و اطفال افغانستان Aid to Afghan Women and Children AAWC 2/2/1385 بی بی حاجیه مریم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
531 مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان Afghanistan Center for Training and Development ACTD 2/2/1385 عبدالرحمان کابل تعلیم وتربیه، صحت
532 مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان Afghan Women Rehabilitation Skill Building Association AWRSA 2/2/1385 مژگان رافعی / محبوب الله بشردوست تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
533 گروپ ملی انجنیری برای آبادی افغانستان National Engineering Reconstruction Unit NERU 14/2/1385 سید هدایت الله کندهار تعلیم وتربیه، زراعت خدمات اجتماعی صحت
534 بازسازی آریا مهر Arya Meher Rehabilitation Establishment ARE 14/2/1385 عبدالاحد کابل خدمات اجتماعی
539 دافغانستان لپاره دبیا ودانولو پرمختیا اداره Agency for Rehabilitation Assistance and Development of Afghanistan ARADA 14/2/1385 محمد داود ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
552 کمیته امداد افغانها Afghan Relief Committee Organisation ARCO 14/2/1385 فریدون کابل زراعت، صحت
562 مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان Women Activities and Social Service Association WASSA 21/2/1385 محمد( سخی) هرات خدمات اجتماعی
568 مؤسسه بازسازی شفق Shafaq Reconstruction Organization SHA 21/2/1385 غلام نبی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
570 انجمن رهنمای خانواده Afghan Family Guidance Association AFGA 21/2/1385 نجیب الله صمیم کابل صحت
571 مرکز آموزشی و مؤسسه بازسازی پرنیان Parniyan Training Center and Rehabilitation Organization PTCRO 4/3/1385 شیما بهادری / عبدالفتاح فایق کابل تعلیم وتربیه صحت
573 انکشاف و احیای مجدد افغانستان Afghanistan Development and Rehabilitation Organization ADRO 21/2/1385 نجیب الله بغلان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
579 ختیج بیارغونی مؤسسه کور Khatiz Organization for Rehabilitation KOR 21/2/1385 داکتر فرید بزگر کابل تعلیم وتربیه، صحت
585 مؤسسه همکاری برای بازسازی افغانستان Cooperation for Reconstruction of Afghanistan CRA 4/3/1385 محمد اکرم کابل تعلیم وتربیه
598 بازسازی و انکشافی جامعه نوین New Society Reconstruction Development Organization NSRDO 18/3/1385 عمر حبیب بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
602 اداره همکاری بیروی افغان Afghan Bureau Collaboration Office ABCO 18/3/1385 میر محمد سالم ژکفر کابل زراعت، صحت
603 دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه Services Women Relief Center for Afghanistan SWRCA 18/3/1385 جمعه خان فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
609 مؤسسه فرشته نجات Mission Rescue Angel Organization MRAF 18/3/1385 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
611 موسسه دفتر ارتباط The Liaison Office TLO 18/3/1385 مسعود کروخیل کابل خدمات اجتماعی
3891 موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان Welfare Organization Help for Afghanistan People WOHAP 1395/03/08 عبدالرحمن کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
614 مؤسسه مساعدت با زنان بی بضاعت Help Poor Women Organization HPWO 18/3/1385 شمسیه شریفی کابل تعلیم وتربیه، صحت
638 موسسه احیای خدمات اجتماعی زراعتی و صحی Social Services Health and Agricultural Organization SSHAO 8/4/1385 یار محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
645 موسسه بازسازی جوانان Rehabilitation Center for Youth RCY 8/4/1385 منیره / خسرو آرمان کفیل موسسه بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت زراعت
657 مؤسسه کاردو Cooperation for Afghanistan Rehabilitation and Development Organization CARDO 15/4/1385 محمد جواد بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
666 مؤسسه همدستی زنان Women Assistance Association WAA 22/4/1385 فهیمه کاکر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
671 نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان Nai Supporting Open Media in Afghanistan NAI 22/4/1385 عبدالمجیب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
686 مؤسسه خیریه امام جواد Imam Jawad Charity Organization IJCO 5/5/1385 عبدالله رییس/ بشیراحمد دباغپور معاون و سرپرست هرات خدمات اجتماعی
698 شبکه بازتوانی و امداد بو علی Bu Ali Rehabilitation and Aid Network BARAN 5/5/1385 سید حسین شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
702 اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان Afghan Disables and Vulnerable Society ADVS 5/5/1385 محمد حسین صداقت ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
717 شبکه انکشافی زنان افغان Afghan Women Enterprise Network AWEN 5/5/1385 مینا کابل خدمات اجتماعی، صحت
723 موسسه روابط و همکاری زنان Rehabilitation and Cooperation Women Organization RCWO 5/5/1385 حامد بیگ بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
739 موسسه رفاه و انکشاف برای زنان افغانستان Women Welfare and Development Organization for Afghanistan WWDOA 12/5/1385 عزت الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
746 موسسه انکشاف و توانائی Development and Ability ORG DAO 19 / 5 / 1385 حفیظ الله اقبالی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
747 دصلح اوتکرمطا لعی مرکز Center Conflict and Peace Studies CAPS 19/5/1385 حلیم الله کوثری کابل تعلیم وتربیه
751 موسسه اجتماع زنان افغانستان Afghan Women Council AWC 12/5/1385 فتانه گیلانی/ نهضت الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
771 مؤسسه انجینری و تعاون فایض Faiaz Engineering and Cooperation Organization FECO 26/5/1385 محمد شریف کابل تعلیم وتربیه، صحت
780 مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان Afghanistan Saiddul Shohada Charity Organization ASCO 16/6/1385 غلام سرور هرات خدمات اجتماعی
798 موسسه زنان برای زنان افغان Women for Afghan Women Organization WAWO 1385/6/23 فرید الدین نوری کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و پروژه های اشتغال زایی
836 بازسازی جام Jam Rehabilitation ORG JRO 1385/6/23 گل اقا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
842 موسسه انکشافی توانا Tawana Promotion ORG TOP 1385/6/23 سعیده هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
845 موسسه خیریه سعادت هرات Herat Siadat Charity ORG HSCO 1385/6/23 شریف الله هرات خدمات اجتماعی، زراعت، صحت
859 موسسه صحت و انکشاف زنان Women Health and Development ORG WHDO 1385/6/23 صدیقه هوفیانی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
883 موسسه پرورشگاه کابل Kabul Orphan Care Organization KOCO 15/9/1389 محمد رضا/ سید روح الله موسوی سرپرست کابل خدمات اجتماعی
885 موسسه صلح و انکشاف افغان Afghan Organization Peace and Development AOPD 1385/9/30 حیات الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه